Het aangrijpende verhaal van de Joden die de concentratie kampen en onderduiken overleefden en terugkeerden naar een koud en kil Nederland.

In het najaar van 1945 kwam de grootvader van Michal Citroen terug uit Auschwitz. Veel later vertelde hij haar hoe afschuwelijk de eerste jaren na de oorlog voor hem en zijn landgenoten geweest waren: ‘De Nederlanders hebben zich schunnig gedragen.’ Eenmaal thuis op vaderlandse bodem was er voor de meeste joden geen aandacht, geen begrip en geen opvang. Wel ontmoetten zij kille formaliteit, onbuigzaamheid en bureaucratie zonder menselijk maat. Behalve door het schamele restant van de joodse gemeenschap zelf werden zij door niemand verwacht. Waren de joden eigenlijk nog wel welkom in Nederland? Vreselijke verhalen van mensen die hun eigen huis niet meer binnen mogen, of men kon wel wat spulletjes terug kopen. In tegenstelling met andere Europese landen haalden de Nederlandse overheid de Joden niet op uit de concentratie kampen. Men reisde vaak mee met militaire hulp van andere landen mee.Er is een hernieuwd boek uitgekomen van Michal Citroen, de kleindochter van haar grootvader, een Holocaust survivor.Wij van Israelcnn vinden dat dit boek standaard in het lespakket van scholen moet worden opgenomen, omdat het de nasleep betreft van de Holocaust, de terugkeer, geweldig gedocumenteerd.
.
Michal Groen
Boek: U wordt door niemand verwacht door Michal Groen
ISBN 9 789021 340067 (446 pagina’s) Uitgever alfabetuitgevers.nl
.
.
****************************************************************
.
In 1985 gaf de VPRO aandacht aan deze walgelijk houding van overheid en burgers in Nederland.

DEEL 1  over de terugkeer van Joodse oorlogsslachtoffers uit de Duitse vernietigingskampen.
In deze eerste aflevering aandacht voor de terugkeer van de overlevenden uit de kampen, de thuiskomst en de ontvangst, de speurtocht naar overlevende familieleden en bezittingen.

Interviews met o.a.:
– de schrijvers Ab Caransa en Jo van Dam;
– Richard van Dam, voormalig lid van de Joodse Coördinatie Commissie;
– Channa Shapira, overlevende van het kamp Bergen-Belsen.

Klik hier voor deel 1 en luister:

 

******************************************

DEEL 2 120 minuten.  Au
Over de terugkeer van Joodse oorlogsslachtoffers uit de Duitse vernietigingskampen.
In dit tweede deel aandacht voor de psychische problemen van de kampslachtoffers die terugkeerden, de strijd over de oorlogspleegkinderen (OPK), het rechtsherstel (LiRo), de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV), de lezing van oud-Dachaugevangene en dichter Ed Hoornik die aanzet gaf tot invoering van de WUV. (120 minuten)

Interviews met o.a.:
-voormalig Tweede-Kamerlid Baruch (DS’70), die de aanzet gaf tot de WUV,
-psychiater Jan Bastiaans,
-griffier Sal Boas van de Raad voor het Rechtsherstel,
-Alexander Rinnooy Kan van de Raad voor het Rechtsherstel,
-wetenschappelijk medewerker Van der Leeuw van het RIOD,
-directeur S. Baracs van de stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen,
-psychiater Hans Keilson,
-Channa Shapira, overlevende van het kamp Bergen-Belsen en geëmigreerd naar Israël,
-Celine Heilbron, onderduikster en eveneens naar Israël geëmigreerd,
-Louis Gottschalk, oorlogspleegkind en onderduiker en geëmigreerd naar Israël
-oprichter Avraham Yinnon (Bram de Jong) van de Joodse Coördinatie Commissie en tevens lid van de OPK-commissie.

Samenstelling: Michal Citroen, en Ger Jochems

Klik hier voor deel 2  en luister

 

********************************************************************

AFBEELDINGEN