NEDERLANDS + ENGLISH
“De Kolonisten” je weet wel – die achterlijke brutale racistische religieuze dwepers degenen met die grote neus nu zijn ze het grootste morele probleem in het Midden-Oosten

ENGLISH
“The Settlers” you’ve probably heard about them you know – those backward brutal racist religious bigots the ones with the big nose now they are the biggest moral problem in the middle east