Alleen al de aanwezigheid van Joden op bergtoppen, waar ze volgens de wereld niet thuishoren, wordt door functionarissen in Washington vaak gelijkgesteld aan Palestijns terrorisme. Foto door Yonatan Sindel/Flash90

Er bestaat geen groot fenomeen van Joodse Burgerlijke gerechtigheid tegen de Palestijnen, hoe graag Biden dat ook zou willen om de misdaden van Hamas goed te maken.

Bron: Israel Heute – Ryan Jones

Westerse regeringsfunctionarissen moeten hun veroordeling van het onbetwistbare kwaad van Hamas in evenwicht brengen met iets “slechts” aan Israëlische kant, anders lijken ze bevooroordeeld. Daarom zijn ze op het idee van “kolonistengeweld” gekomen.

Maar vormen een handvol geïsoleerde criminele daden, hoe nationaal gemotiveerd ook, echt een groot fenomeen dat internationale diplomatieke druk vereist?

De meeste incidenten in kwestie waren demonstraties van Joodse inwoners van Judea en Samaria die woedend waren over het voortdurende Palestijnse geweld tegen hen. Ze veroorzaakten alleen materiële schade. Hoe verschilt dit van de gewelddadige demonstraties van pro-Palestijnse activisten in de Verenigde Staten, die gewoonlijk door functionarissen van het Witte Huis worden afgedaan als legitieme uitingen van frustratie onder de paraplu van “vrije meningsuiting”?

De zeldzame incidenten die hebben geleid tot de dood van een Palestijnse Arabier kunnen bijna allemaal worden gezien als gevallen van zelfverdediging.

Zie ook: Washington beschuldigt Israëlische Joden willekeurig van terrorisme

De Amerikaanse president Joe Biden herhaalde dit fenomeen van “Joods kolonistengeweld” vanwege een voorval in 2023 overwoog hij om dergelijke Joden de toegang tot de Verenigde Staten te verbieden.

Generaal Yehuda Fox, hoofd van het Central Command van de IDF, benadrukte toen dat de beoordeling van Biden gewoon niet juist was. Het Central Command is verantwoordelijk voor Judea en Samaria en heeft daarom regelmatig te maken met de Joodse gemeenschappen daar. Tijdens een bijeenkomst met een vertegenwoordiger van de regionale raad van Benyamin, verklaarde Fox dat “99% van de jongeren op de heuvels [verwijzend naar een “extremistische” groep jonge Joodse kolonisten] niemand kwaad doen, noch het leger noch iemand anders.”

Fox vervolgde:

“Er bestaat niet zoiets als ‘kolonistengeweld’. Ik heb dit bij verschillende gelegenheden gezegd. Er zijn gewelddadige incidenten op allerlei plaatsen in het hele land.”

Met andere woorden, de incidentele criminele daden van sommige Joodse inwoners van Judea en Samaria zijn niet meer een speciaal fenomeen dan sporadische criminaliteit in elke andere sector van de samenleving.

Nog verontrustender dan Biden’s poging om de weinige Joodse incidenten gelijk te stellen aan het dagelijkse Palestijnse geweld is de insinuatie dat de twee partijen gelijk zijn. Er zijn geen gevallen van Joden die Palestijnse vrouwen verkrachten, Palestijnse baby’s onthoofden of mensen levend verbranden. Die zullen er ook niet komen.

Dan is er nog de hypocrisie van het standpunt van Biden. Na 7 oktober benadrukte hij herhaaldelijk dat de acties van Hamas niet de bevolking van Gaza vertegenwoordigen. Maar Hamas wordt gesteund door de bevolking van Gaza en is zelfs door hen aan de macht gebracht tijdens de laatste verkiezingen. En de inwoners van Gaza vierden de brute invasie van Hamas in het zuiden van Israël tot het moment dat ze zich realiseerden welke woede ze hadden ontketend.

Daarentegen worden de weinige Joden die misdaden plegen in Judea en Samaria door niemand gesteund of aangemoedigd, niemand heeft hen “gekozen”. En als ze misdaden plegen, worden ze door iedereen veroordeeld, niet gevierd.

Het lijkt erop dat Biden de zaken weer eens andersom ziet.

Of hij moet die onzin over “geweld van joodse kolonisten” laten vallen en het erkennen voor wat het is: het soort incidentele criminele activiteiten dat overal ter wereld voorkomt, inclusief (en in veel grotere mate) in Amerikaanse steden.

Of hij moet evenwichtig zijn en het “Gaza-terrorisme” erkennen en ophouden de bevolking te scheiden van de Hamas-moordenaars die haar vertegenwoordigen.

Biden en andere Westerse leiders zijn wanhopig op zoek naar een morele gelijkwaardigheid die het verhaal zal verschuiven en afleiden van de waarheid: De Palestijnen zijn de slechteriken in dit verhaal.