Afbeelding van de nieuwste raket: Satan2

Alleen Nederlands

Door: godskalender.nl

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne roept veel, Bijbelse, vragen op. Is dit het begin van de Ezechiël 38 oorlog? Is dit al de grote verdrukking? Wat gaat er allemaal gebeuren?

Laten we terugkeren naar de Bijbel, naar Gods Woord en ontdek wat er geprofeteerd is over de tijd waarin we leven.

Beer

En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees. (Daniël 7:5)

Wat wil dit vers ons zeggen over deze tijd? Algemeen bekend is dat het dierensymbool van Rusland een beer is. Zoals dit vers ons leert, richt de beer zich op naar één kant. Om het met woorden van deze tijd te zeggen: Rusland richt zich op naar één kant, naar Oekraïne. Terwijl de beer zich richt naar één kant, heeft hij drie ribben in zijn muil. Waar staan de drie ribben voor?

Ribben

Als we het Hebreeuwse woord nemen, wat in de grondtekst staat voor het woord rib, dan staat er “sela”, en dit betekent: rib, zijde. Ditzelfde woord wordt gebruikt in Genesis 2:21 en 22, waar Adam in een diepe slaap wordt gebracht en een rib van hem werd genomen. God bouwt uit deze rib een vrouw voor Adam. Daarmee zie je de verbinding tussen de man en vrouw, maar ook de verbinding tussen de beer en de ribben. Het zijn zijn eigen ribben! Het is onderdeel van de beer zelf! Vóórdat de Sovjet-Unie in 1991 uitéénviel, was Oekraïne onderdeel van de Sovjet-Unie. De beer heeft de ribben in zijn muil, of te wel in het Hebreeuws: in zijn ingang, in de opening. Neem je een kaart van Rusland, kun je aan de linkergrens (waar Oekraïne ligt) als het ware een mond, een muil tekenen, zodat het lijkt dat de beer (Rusland), Oekraïne wil verslinden.

Aanval

Wanneer een beer aanvalt en agressief wordt, is het met name als haar jong wordt bedreigd. Hosea 13:8 leert ons dat een beer wil verslinden als zij beroofd is van haar kinderen. Ook in 2 Samuël 17:8 worden helden (strijders), die bitter van gemoed zijn, vergeleken met een beer die van haar jongen is beroofd. We zien nu exact hetzelfde met Rusland en Oekraïne. Rusland (de beer) is van Oekraïne (haar jong) beroofd en wil nu aanvallen. President Poetin beweert dat het “onze mensen zijn, daar in de Oekraïne en die willen we terug”. Wat is de Bijbel toch een profetisch boek, dit alles zien we voor onze ogen gebeuren!

Veel vlees

Als laatste stuk van het vers in Daniel 7 wordt tegen de beer gezegd om op te staan en veel vlees te eten. In de grondtekst staat eten, maar het is ook wel verslinden. In Deuteronomium 32:42 staat, dat Mijn zwaard zal vlees eten (verslinden), dit is oorlogstaal! Ook in het vers wat we al eerder aanhaalde, Hosea 13:8, wordt de beer die van haar jongen is beroofd, agressief en gaat verslinden. Dat is wat we zien: Rusland wil haar jong terug en verslindt diegene die de jongen heeft beroofd van haar.

Nu we dit allemaal begrijpen en het duidelijk is, wat er voor onze ogen afspeelt, komen we bij de hamvraag uit. Is dit  afleiding van wat er gaat komen, is dit onderdeel van meer vervulling van Bijbelse profetie?

Misleiding

Jezus Christus waarschuwde ons in Mattheus 24:4 dat misleiding boven aan de lijst staat wat betreft de eindtijdstekenen. We moeten dus voorzichtig zijn met al het nieuws wat we zien rondom deze oorlog en de juiste informatiebronnen zien te vinden. In dit artikel van de website Axios wordt uitgelegd, dat er afbeeldingen op sociale media gemakkelijk uit hun context te halen zijn. Omdat de beelden vaak op ons gevoel spelen, nemen we aan dat de afbeeldingen of video’s kloppen.

Maar ook speelt de media een bepaalde, en vaak verkeerde, rol. Al in 2011 vertelde Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, dat hij heeft ontdekt, dat bijna elke oorlog van de afgelopen vijftig jaar een gevolg is geweest van leugens in de media. Want hoe zit het met corona? Is dat ineens over? Of worden we afgeleid van toekomstige maatregelen (digitale ID, vaccinatieplicht) die ons als burgers allemaal gaan treffen?

De beer in het grotere geheel

In Daniël 2:36-45 wordt de droom van koning Nebukadnezar uitgelegd door Daniël. Het vierde koninkrijk, dat op twee benen staat, is het koninkrijk wat we momenteel zien. Het ene been is namelijk de Rooms Katholieke Kerk en het andere been is de Grieks Orthodoxe Kerk. We weten, dat er Bijbelse uitleg over de benen is, die al in het verleden is uitgekomen en daar staan we ook volledig achter. In deze uitleg over de benen hebben we het over de tijd waarin we leven en de toekomstige, profetische tijd. Als je beseft dat president Poetin connectie heeft met de Grieks Orthodoxe Kerk én dat hij zelf vorig jaar heeft gezegd, dat Kiev de “moeder is van alle Russische steden”, krijg je een andere beeld van deze oorlog.

De voeten en tenen in de droom zijn van ijzer vermengd met klei. De voeten zijn het symbool van het antichristelijke tijdperk, namelijk de Rooms Katholieke Kerk (ijzer) vermengd met antichristelijke systeem (klei). Ook hebben de voeten de functie van vertrappen en dan komen we vanzelf weer bij de beer uit!

Rest

In Openbaring 13:2 wordt namelijk het beest beschreven dat uit de zee opkomt, deze heeft poten als van een beer en in Daniël 7:7 wordt hetzelfde beest beschreven, waarbij het beest de rest vertrapt met zijn poten. Wat betekent de rest? De mensen die nog op de aarde zijn ná de opname? Of betekent dit de overgebleven bewoners van de aarde ná een nucleaire oorlog?

Volgens de Cambrige English Dictionary betekent rest (residue): het deel dat overblijft nadat het hoofddeel is verdwenen of weggenomen, of, een stof die overblijft na een chemisch proces zoals verdamping. Slaat dit laatste niet op een nucleaire oorlog? Heel opvallend is dat de site van de Verenigde Staten, waarop staat wat je moet bij een nucleaire aanval als laatste updatedatum 3 maart 2022 heeft. Of, en daarmee sluiten we af, opvallend is ook de benaming van de meest krachtige raket van Rusland, deze heet namelijk Satan2.

Gods Woord

We kunnen er niet omheen dat alles in Gods Woord waar is. Profetieën komen voor onze ogen tot leven. We zien de dief, satan, die alleen maar komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus Christus zegt iets heel anders: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en overvloed.” De actualiteit van het nieuws mag ons in beweging zetten, dat we daardoor meer dan ooit het Evangelie brengen. Het is zichtbaar aan alle tekenen om ons heen: Jezus komt spoedig!

God gaat je uitredden, als je in Hem geloofd. En geloof je nog niet? Maak vandaag nog een keuze, laat vandaag dé dag zijn waarop je gered wordt. Stel je keuze niet uit, maar kies voor Hem!