Nederlands + English

Train ze jong: Zomerkamp in Gaza-film. UNRWA financiert dit zomerkamp voor terroristische kinderen van Hamas. Kijk en zie de kweekvijver voor de wrede moordenaars die Israël hebben aangevallen.

Door Israël National News – Israel Behind the News

Vraag jij je af hoe Hamas-terroristen zo vervuld konden zijn van wreedheid en haat dat ze honderden mannen, vrouwen, kinderen en ouderen koelbloedig hebben vermoord?

Vraag jij je af hoe Gazanen, jong en oud, vrouwen en kinderen, konden juichen bij het zien van gemartelde vrouwen, op hun lichamen konden spugen, ouderen konden brutaliseren en tere baby’s konden doodschieten?

Stop met je af te vragen. Bekijk deze video die op Vimeo staat

En vergeet niet dat dit door de VN wordt gefinancierd.

 **************************************************

*****************************************************

ENGLISH

Train ’em young: Summer camp in Gaza film. UNRWA funds this Hamas terrorist children’s summer camp. Watch and see the breeding ground for the savage murderers who attacked Israel.

By Israel National News – Israel Behind the News

Do you wonder how Hamas terrorists could be so filled with savagery and hate that they cold bloodedly murdered hundreds of men, women, chidlren and the elderly?

Do you wonder how Gazans, young and old, women and childlren, could cheer at the sight of tortured women, spit at their bodies, brutalize the elderly, shoot tender infants?

Stop wondering. Watch this..

And remember, this is UN funded.