Het is vandaag 19 april 2023, het is zomaar een datum. Wat getallen op een rij en daardoor weten we op welke dag we leven. Deze kalender, die we volgen, is ingesteld door Paus Gregorius de Dertiende in 1582, waardoor we nu 440 jaar weten op welke dag we leven.

Bron: Godskalender.nl

Toch is dit niet de echte datum, omdat er al vele soorten kalenders door de geschiedenis zijn gebruikt. Nee, de echte kalender is door de Schepper zelf ingesteld: “Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! (Genesis 1:14)”

Op welke datum leven we dan? Is dat überhaupt wel te achterhalen? Door het systeem van Babylon, door deze verwarring, zijn we dit totaal kwijt. We hebben bijvoorbeeld een maand september, die onze 9e maand is, terwijl septem in het Latijns zeven betekent. Als we de tijd begrijpen en de juiste kalender bezitten, zou dit ons leven veranderen. We leven in een tijd waar elke seconde telt, maar waar veel tijd verloren gaat door onzinnige bezigheden.

De eerste maand gaan we dan weer Nisan (in het Hebreeuws “Abib”) noemen en gaan we oud en nieuw in maart/april vieren. Het zou toch wat zijn als we deze datums verstaan en de diepte van Gods wijsheid in de kalender zien. Dan zien we ,bijvoorbeeld, de diepgang in 14 Nisan, de dag van de kruisiging van Jezus Christus. Dan zouden we zien dat dit dezelfde dag is dat het Pesachlam geofferd moest worden door de Israëlieten (Exodus 12:6).

Juist daarom is er de verwarring, een kalender die niet meer klopt en feestdagen die elk jaar op een ander datum worden gevierd. Hoe verder we weg raken van Gods ontwerp, hoe verder we weg raken van God oorspronkelijke plan

Nu is dit geen pleidooi om in plaats van de HEMA agenda een Goddelijke agenda te kopen. Nee, we leven in dit systeem met deze kalender. We proberen je juist bewust te maken dat daar een Goddelijke kalender bovenuit steekt, de echte, originele en betrouwbare klok, die God heeft ingesteld.

Prediker verwoordt het op deze manier: “Er is een vastgestelde tijd voor alles en Hij heeft alles op Zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden (Prediker 3:1 en 11).”

Dat is het ook, denken we! Voor alles is een vastgestelde tijd, ook voor alles wat nog komen gaat: de opname en de wederkomst. De eeuw ligt in ons hart, dit betekent niet honderd jaar, maar het is afkomstig van het Hebreeuwse woord “ôlām” en betekent eeuwigheid, altijd, eindeloos. Is dat niet prachtig! Er ligt een eeuwigheid in ons besloten en vanuit onze keuze om met Hem verbinding te maken, weten we waar we de eeuwigheid mogen doorbrengen.

Tegelijkertijd kunnen we het werk van God van begin tot het eind niet doorgronden. Ten diepste kunnen we God niet begrijpen en doorgronden, niet vangen binnen onze denkkaders. God blijft de Almachtige en Alwetende, terwijl Zijn Heilsplan wordt uitgevoerd. We mogen verwonderd zijn, als we op een heldere avond Zijn scheppingswerk aanschouwen, Zijn hemelse klok, die tikt. Hij verkondigt wat het einde zal zijn al vanaf den beginne en Hij kondigt van oudsher aan de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden (Jesaja 46:9). Dát geeft een onbeschrijfelijke rust, die alle verstand te boven gaat

Lieve Vader, dank U wel dat U boven alles uitstijgt. Uw Heilsplan is onfeilbaar en groots. U alleen komt mijn dank en eer toe! Dankzij U besta ik, leef ik en begrijp ik. Dank U wel dat ik in deze tijd mag leven. Mag uitdelen van wie U bent. Help mij om vruchtbaar te zijn, tot de dag dat Uw Zoon Jezus Christus mij op komt halen. Maranatha! Kom spoedig, Heere Jezus. Amen!