Avi Ohayon / Persbureau van de Israëlische regeringIsraëlische premier Benjamin Netanyahu en de president van de Democratische Republiek Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in New York
Avi Ohayon / Israel Government Press OfficeIsraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the President of the Democratic Republic of Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in New York

Nederlands + English

De twee leiders kwamen overeen dat Israël een ambassade opent in Kinshasa, terwijl de DRC zijn ambassade in Israël verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Door: i24News

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoette donderdagavond in New York de president van de Democratische Republiek Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De twee leiders kwamen overeen dat Israël een ambassade zou openen in Kinshasa, terwijl de DRC zijn ambassade in Israël zou verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

“We hebben net een zeer vruchtbaar gesprek gehad met de president van de DRC en we zijn overeengekomen dat Israël een ambassade zal openen in Kinshasa en dat de DRC zijn ambassade zal verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem,” zei Benjamin Netanyahu in een gezamenlijke verklaring met de Congolese president.

“Dit zijn twee goede aankondigingen en ik denk dat deze onze gedeelde wens weergeven om onze betrekkingen te versterken,” voegde hij eraan toe.

AP Photo/Kevin HagenFile – Israël’s premier Benjamin Netanyahu maakt opmerkingen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties donderdag 1 oktober 2015.

“Ik kan bevestigen dat we uitstekende gesprekken hebben gehad met de Israëlische premier, die gericht waren op onze uitstekende betrekkingen en manieren om deze te versterken. We hebben ook besproken hoe we de twee landen dichter bij elkaar kunnen brengen door de ontwikkeling van meer investeringsprojecten in veiligheid en cyberdefensie,” zei Félix Tshisekedi.

“Moge God de betrekkingen tussen Israël en de Democratische Republiek Congo zegenen,” besloot hij.

De twee leiders bespraken ook de versterking van de samenwerking tussen de twee landen, met name op het gebied van landbouw, handel, defensie en cyberveiligheid.

AP / Jim Young 2019 ©De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman staan naast de inwijdingsplaquette bij de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, woensdag 21 maart 2019. Jim Young/ AP

Met de nieuwe faciliteit in Jeruzalem voegt de ambassade van de DRC zich bij die van de Verenigde Staten, Kosovo, Guatemala, Honduras en Papoea-Nieuw-Guinea, waarvan de laatste begin september werd ingehuldigd.

Fiji zal in 2024 ook een ambassade openen in de Israëlische hoofdstad.

***************************************

ENGLISH

The two leaders agreed that Israel would open an embassy in Kinshasa, while the DRC would move its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem

By: i24News

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met the President of the Democratic Republic of Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in New York on Thursday evening, on the sidelines of the United Nations General Assembly.

The two leaders agreed that Israel would open an embassy in Kinshasa, while the DRC would move its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem.

“We have just had a very fruitful conversation with the president of the DRC and we have agreed that Israel will open an embassy in Kinshasa and that the DRC will move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem,” Benjamin Netanyahu said in a joint statement with the Congolese president.

“These are two good announcements and I think they reflect our shared desire to strengthen our relations,” he added.

AP Photo/Kevin HagenFile – Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers remarks during the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters Thursday, Oct. 1, 2015.

“I can confirm that we had excellent talks with the Israeli Prime Minister which focused on our excellent relations and ways of strengthening them. We also discussed how to bring the two countries closer together through the development of more investment projects in security and cyber defense,” said Félix Tshisekedi.

“May God bless relations between Israel and the Democratic Republic of Congo,” he concluded.

The two leaders also discussed strengthening cooperation between the two countries, particularly in the fields of agriculture, trade, defense and cybersecurity.

AP / Jim Young 2019 ©U.S. Secretary of State Mike Pompeo and U.S. Ambassador to Israel David Friedman stand next to the dedication plaque at the U.S. embassy in Jerusalem, Wednesday, March 21, 2019. Jim Young/ AP

With the new facility in Jerusalem, the DRC embassy will join those of the United States, Kosovo, Guatemala, Honduras and Papua New Guinea, the latter having been inaugurated at the beginning of September.

Fiji will also open an embassy in the Israeli capital in 2024.