Israëlische gevangene Hisham al-Sayyed vrijgegeven door Hamas.

Israeli captive Hisham al-Sayyed released by Hamas.
Photo: Hamas media office / screenshot

Nederlands + English

Demissionair Israëlisch premier Naftali Bennett heeft dinsdag de terreurgroep Hamas veroordeeld nadat het een video had vrijgegeven waarop te zien is hoe een Israëlische burger gevangen wordt gehouden aangesloten aan beademingsapparatuur, en noemde het een “afschuwelijke en betreurenswaardige” daad.

Door: The Algemeiner

“Hamas houdt twee geestelijk gehandicapte Israëlische burgers vast die ziek zijn en pijn lijden, in volledige strijd met het internationaal recht,” verklaarde Bennett. “Hisham al-Sayed is geen soldaat maar een mentaal gehandicapte Israëlische burger die eerder al verschillende keren de grens naar de Gazastrook was overgestoken.”

“De staat Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor de medische toestand van de gevangen burgers,” voegde hij eraan toe.

In de beelden vrijgegeven door Hamas, is de Israëlische bedoeïen gevangene al-Sayed te zien liggend in bed met een masker over zijn mond en neus, en aangesloten op een zuurstoftank naast zijn bed. In de geluidloze video wordt al-Sayid’s Israëlische identiteitskaart getoond naast hem op het bed, terwijl een TV-scherm op de achtergrond beelden toont van het Qatar Economisch Forum dat vorige week in Doha werd gehouden.

De verspreiding van de video kwam nadat de militaire vleugel van Hamas op maandag beweerde dat de gezondheid van één van de Israëlische gevangenen die door de terreurgroep werd vastgehouden, was verslechterd. Hamas heeft twee Israëlische burgers gegijzeld – al-Sayed en de Ethiopische immigrant Avera Mengistu – sinds zij afzonderlijk de door Hamas gecontroleerde Gazastrook binnenkwamen in 2014 en 2015.

Minister van Defensie Benny Gantz merkte op dat de video, “waarvan de geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken, bedoeld is voor afpersing.”

“Hamas betaalt en zal een prijs blijven betalen voor zijn terroristische activiteiten,” waarschuwde Gantz. “De staat Israël zal doorgaan met het nemen van een verscheidenheid aan maatregelen, totdat al onze jongens naar huis terugkeren.”

Ondertussen riep minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid de internationale gemeenschap op, met inbegrip van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Internationale Rode Kruis en organisaties die werken met geestelijk gehandicapten om Hamas te veroordelen voor zijn “onmenselijk gedrag en te eisen dat het handelt volgens het internationaal recht de burgers vrijlaat en lichamen vrijgeeft die men vasthoudt.”

Hamas heeft in het verleden geprobeerd om Israël onder druk te zetten om te onderhandelen over een gevangenenruil om de Israëlische gevangenen vrij te krijgen, evenals de lichamen van twee IDF-soldaten die men vasthoudt, in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen.

Ondertussen meldde het Libanese pro-Iraanse TV-kanaal Al-Mayadeen dinsdag dat Hamas aan bemiddelaars heeft meegedeeld dat het een “dringende humanitaire gevangenenruildeal” wil nastreven. Volgens de voorgestelde voorwaarden van de deal, zou Israël “zieke gevangenen” moeten vrijlaten in ruil voor al-Sayed.

“Het is Hamas die elke kans op een deal vertraagt,” zei Bennett. “De acties van Hamas bewijzen dat het een cynische en verwerpelijke terroristische organisatie is.”

 

ENGLISH:

Outgoing Israeli Prime Minister Naftali Bennett on Tuesday condemned the Hamas terror group after it released a video showing an Israeli civilian captive hooked to a ventilator, calling it an “abhorrent and deplorable” act.

By: The Algemeiner

“Hamas is holding two mentally disabled Israeli citizens who are ill and suffering, in complete contravention of international law,” Bennett stated. “Hisham al-Sayed is not a soldier but a mentally disabled Israeli civilian who had previously crossed the border to the Gaza Strip several times.”

“The State of Israel holds Hamas responsible for the medical state of the captive civilians,” he added.

In the footage released by Hamas, the Israeli Bedouin captive al-Sayed is seen lying in bed wearing a mask over his mouth and nose, and hooked up to an oxygen tank alongside his bed. In the soundless video, al-Sayid’s Israeli identification card is shown next to him on the bed, while a TV screen in the background displays footage of the Qatar Economic Forum held in Doha last week.

The video’s dissemination came after the military wing of Hamas claimed on Monday that the health of one of the Israeli captives held by the terror group had deteriorated. Hamas has held hostage two Israeli citizens — al-Sayed and Ethiopian immigrant Avera Mengistu — since they separately crossed into the Hamas-controlled Gaza Strip in 2014 and 2015.

Defense Minister Benny Gantz remarked that the video, “whose credibility is in question, is intended for extortion.”

“Hamas is paying and will continue to pay a price for its terrorist activities,” Gantz warned. “The State of Israel will continue taking a variety of measures, until all our boys return home.”

Meanwhile, Foreign Minister Yair Lapid called on the international community, including the World Health Organization, the International Red Cross, and organizations working with the mentally challenged to condemn Hamas for its “inhumane behavior and to demand it act according to international law and free the civilians and bodies it is holding.”

Hamas has in the past sought to pressure Israel to negotiate a prisoner swap to free the Israeli captives, as well as the bodies of two IDF soldiers it holds, in exchange for the release of hundreds of Palestinian detainees from Israeli prisons.

Meanwhile, the Lebanese pro-Iranian TV channel Al-Mayadeen reported Tuesday that Hamas has notified mediators it seeks to advance an “urgent humanitarian prisoner exchange deal.” Under suggested terms of the deal, Israel would need to release “sick prisoners” in exchange for al-Sayed.

“It is Hamas that is delaying any chance of a deal,” Bennett said. “The actions of Hamas prove that it is a cynical and reprehensible terrorist organization.”