Florida Gov. Ron DeSantis spreekt op een jaarlijkse leiderschapsbijeenkomst van de Republikeinse Joodse Coalitie,

19 november 2022, in Las Vegas.
Florida Gov. Ron DeSantis speaks at an annual leadership meeting of the Republican Jewish Coalition,
Nov. 19, 2022, in Las Vegas. (AP/John Locher)

Nederlands + English

Het kan me niet schelen wat het State Department zegt. Het is geen bezet gebied; het is betwist gebied,” verklaarde DeSantis.

Door World Israel News

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die bij de recente tussentijdse verkiezingen het hoogste percentage van de Joodse stemmen kreeg van alle Republikeinse kandidaten in de geschiedenis van de staat, werd zaterdagavond hartelijk ontvangen op de conferentie van de Republikeinse Joodse Coalitie in Las Vegas.

“Als je kijkt naar onze staat van dienst inzake kwesties met betrekking tot Israël en het ondersteunen van de Joodse gemeenschap, is die ongeëvenaard,” zei hij.

Beschouwd als een sterke kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, bevestigde hij dat Judea en Samaria, het Bijbelse thuisland van het Joodse volk, niet “bezet”, is door de Joodse staat.

“Wij waren de eerste gekozen overheidsfunctionarissen die openbare evenementen hielden in Judea en Samaria,” zei DeSantis. We weten dat die duizenden jaren verbonden zijn met het Joodse volk.

“Het kan me niet schelen wat het State Department zegt, het is geen bezet gebied; het is betwist gebied.”

DeSantis heeft – net als Nikki Haley en andere populaire figuren waarvan gedacht wordt dat ze potentiële GOP-presidentskandidaten zijn – hun kandidaatstelling niet aangekondigd; tot nu toe heeft alleen oud-president Donald Trump dat gedaan.

In zijn 25 minuten durende toespraak ging de gouverneur van Florida in op belangrijke Republikeinse gesprekspunten, zoals het verzet van de partij tegen de verlaging van de financiering van de politie. En hij herhaalde zijn standpunt over kwesties die belangrijk zijn voor de Joodse gemeenschap.

“Als je kijkt naar onze staat van dienst in kwesties die verband houden met Israël en het ondersteunen van de Joodse gemeenschap, is die ongeëvenaard,” verklaarde hij.

“Toen ik voor het eerst gouverneur werd, was een van de eerste dingen die we deden terugvechten tegen AIRBNB, dat Israëlische Joden discrimineerde, en we wonnen die strijd tegen AIRBNB.”

In 2019 kondigde het bedrijf aan dat het de vermeldingen van Joodse eigendommen in Judea en Samaria zou verbieden, maar kwam later op zijn besluit terug.

Ook merkte DeSantis op: “We hebben wetgeving ondertekend die antisemitisme bestrijdt. We gaan niet toestaan dat de universiteiten in de staat Florida broeinesten worden van anti-joods sentiment, zoals ze overal in dit land hebben.”

 

ENGLISH

I don’t care what the State Department said. They are not occupied territory; it is disputed territory,” DeSantis stated.

By World Israel News

Florida Gov. Ron DeSantis, who in the recent mid-term elections received the highest percentage of the Jewish vote of any Republican candidate in the history of the state, was warmly received Saturday night at the Republican Jewish Coalition conference in Las Vegas.

“If you look at our record on issues related to Israel and supporting the Jewish community, it is second to none,” he said.

Considered to be a strong candidate for the 2024 U.S. presidential election, he affirmed that Judea and Samaria, the biblical homeland of the Jewish people, is not “occupied” by the Jewish state.

“We were the first statewide elected officials to do public events in Judea and Samaria,” DeSantis said. We know those are thousands of years of connection to the Jewish people.

“I don’t care what the State Department said, they are not occupied territory; it is disputed territory.”

DeSantis – like Nikki Haley and other popular figures thought to be potential GOP presidential candidates – has not announced his candidacy; to date, only former President Donald Trump has done so.

In his 25-minute speech, the Florida governor addressed key Republican talking points, such as the party’s opposition to defunding the police. And he reiterated his stand on issues important to the Jewish community.

“If you look at our record on issues related to Israel and supporting the Jewish community, it is second to none,” he stated.

“When I first became governor, one of the first things we did was fight back against AIRBNB, which was discriminating against Israeli Jews, and we won that fight against AIRBNB.”

In 2019, the company announced it would ban listings of Jewish-owned properties in Judea and Samaria but later reversed its decision.

Also, DeSantis noted, “We signed legislation combating antisemitism. We are not going to allow the universities in the State of Florida to become hotbeds of anti-Jewish sentiment, like they have all across this country.”