Minister van Binnenlandse Zaken Moshe Arbel die de permanente verblijfsstatus toekent aan Hamid Abu Arar voor zijn levensreddende acties op 7 oktober, 21 februari 2024. (foto credit: Courtesy)

Na de dood van zijn vrouw moest Hamid alleen zorgen voor zijn negen kinderen, allemaal burgers van Israël en minderjarig, van wie sommigen medische problemen hebben.

Door Jerusalem Post – YUVAL BARNEA

Minister van Binnenlandse Zaken Moshe Arbel verleende woensdag de permanente verblijfsstatus aan Hamid Abu Arar, een man uit Gaza die zijn leven riskeerde om IDF-troepen te redden op 7 oktober, volgens Israëlische media.

Abu Arar, een vader van negen kinderen en afkomstig uit Aroer in de Negev, verloor zijn vrouw en riskeerde zijn leven bij een hinderlaag om het leven van tientallen soldaten te redden op 7 oktober. Het adviescomité adviseerde hem daarom de status van permanent ingezetene toe te kennen.

Hamid werkte in de landbouwsector en werd, met een collega, in de auto. naar zijn werk gereden door zijn vrouw Fatima.

Zij werden in hun auto beschoten door terroristen van Hamas. Fatima, die zwanger was, was op slag dood, terwijl Hamid gewond raakte aan zijn been en zijn zeven maanden oude baby werd geraakt door granaatscherven.

Minister van Binnenlandse Zaken Moshe Arbel die de permanente verblijfsstatus toekent aan Hamid Abu Arar voor zijn levensreddende acties op 7 oktober, 21 februari 2024. (credit: Courtesy)Afbeelding vergroten

Ondanks zijn verwondingen nam Hamid zijn zoontje mee en verstopte zich.

Hij belde de politie en de gezondheidsdiensten, maar kon niemand bereiken.

Ze verstopten zich vijf en een half uur lang in een elektriciteitskast, terwijl zijn zoontje huilde van de honger en vermoeidheid.

Terwijl ze zich verborgen hielden, hoorde Hamid verschillende terroristen plannen bespreken om soldaten in een hinderlaag te laten lopen.

Een paar minuten later hoorde hij mensen Hebreeuws spreken en toen hij naar buiten keek zag hij IDF-troepen.

“Ik was bang om te sterven door een schietpartij tussen hen, maar ik realiseerde me dat ik niets te verliezen had, dus besloot ik in actie te komen om de soldaten en onze levens te redden,” vertelt Hamid aan Israëlische media.

De hinderlaag begon met geweerschoten uit alle richtingen, “Ik trok mijn kleren uit en ging naakt op de soldaten af, met mijn baby in mijn handen, en waarschuwde hen. Ik vertelde hen dat er vier terroristen waren en legde hen uit waar ze waren. We hebben nog anderhalf uur gewacht tot ze ons daar weghaalden.”

Beroofd van hart en huis
Na de dood van zijn vrouw bleef Hamid alleen achter met de zorg voor zijn negen kinderen, allemaal burgers van Israël en minderjarig, waarvan sommigen medische problemen hebben.

Het Adviescomité zei het volgende over het toekennen van een verblijfsvergunning: “Dit is een aanvrager die een van de ergste terroristische incidenten heeft meegemaakt die de staat Israël ooit heeft gekend en wiens zwangere vrouw in koelen bloede werd vermoord door verachtelijke terroristen voor zijn ogen”.

“In dit soort gevallen kan de Staat Israël niet onverschillig blijven en niet betrokken zijn bij het feit dat dit een gezin is met negen minderjarige kinderen, burgers van Israël die wees werden doorverlies van een moeder. De aanvrager blijft de enige steunpilaar voor zijn kinderen.”

Arbel zei over de gebeurtenis: “Deze dag is een belangrijke dag waarop we de wereld laten zien dat we in de strijd zijn tegen het kwaad, tegen de duisternis, ons bondgenootschap ‘De Kinderen van Abraham’ is sterk en dapper.”

“De dappere actie die u ondernam terwijl u uw leven riskeerde enkele momenten nadat uw vrouw in koelen bloede voor uw ogen werd vermoord, en het redden van de levens van tientallen soldaten, uw acties en uw woorden hebben de harten van ons allemaal geraakt, de burgers van Israël en de IDF-soldaten zijn u allen dankbaar,” zei de minister.

“Het ministerie van Binnenlandse Zaken dankt u en kondigt aan dat u een onlosmakelijk deel van de staat Israël bent. Ik beschouw het als een voorrecht om degene te zijn die u uw identiteitskaart overhandigt, het nieuws dat u en uw kinderen een integraal onderdeel zijn van de Israëlische samenleving is goed nieuws voor het land en al zijn burgers.”