Nederlands + English

Gelooft u dat er een Corona doofpotaffaire is geweest? Deze senator wel.
Er is sprake van een massale coverup van het Wuhan-virus volgens senator Rand Paul. Sinds het begin van de verspreiding waren er geruchten dat de NIH in de VS daadwerkelijk investeerde in het testen van Wuhan, mogelijk de oorzaak van de pandemie.

Door Micha Gefen – Israel Unwired

Rand Paul wil een diepgaand onderzoek naar de Amerikaanse investeringen en betrokkenheid bij het Wuhan lab en een einde aan het ‘Gain of Function’ onderzoek, het soort onderzoek dat in Wuhan werd gedaan naar het virus en nu nog steeds wordt gedaan in Amerika.

‘Gain of Function’ betekent letterlijk dat het laboratorium een virus tot een punt van uitbraak brengt om te zien hoe de onderzoekers ermee om kunnen gaan. Senator Paul zei: “Stel je voor dat dit virus 15% of zelfs 50% sterfte had.” Toch heeft Dr. Fauchi in het verleden dergelijk onderzoek gesteund, ook al is er een potentieel om precies te veroorzaken wat er met het coronavirus is gebeurd.

Tot nu toe hebben de Democraten en Fauchi zelf een onderzoek verhinderd of ‘Gain of Function’ onderzoek stilgelegd.

************************************

************************************

ENGLISH

Do You Believe There Has Been a Corona Coverup? This Senator Does
There is a massive coverup of the Wuhan virus according to Senator Rand Paul. Since the beginning of its spread, there were rumors that the NIH in the USA actually invested in the Wuhan testing, possibly causing the pandemic.

By Micha Gefen – Israel Unwired

Rand Paul wants a full blown investigation into American investment and involvement in the Wuhan lab and en end to ‘Gain of Function’ research which is the type of research that was conducted on the virus in Wuhan and is still being conducted today in America.

‘Gain of Function’  literally means that the lab creates a virus to a point of breakout to see how the researchers can deal with it. Senator Paul said, “Imagine if this virus had 15% or even 50% mortality rate.” Yet, Dr. Fauchi has in the past supported such research even though there is a potential to cause exactly what happened with coronavirus.

So far the Democrats and Fauchi himself have prevented and investigation or shut down ‘Gain of Function’ research.