Gemeente Shamar

Leraren en sprekers , die in de Gemeente Shamar spraken

De gemeente Shamar is in 2013 ontstaan vanuit de Israël-avonden die door Stichting Pillar of Fire georganiseerd werden.

“Shamar” is het Hebreeuwse woord voor “bewaren”, “bewaken”, “houden”. De gemeente bestaat uit voornamelijk niet-Joodse, en een aantal Joodse leden. Centraal staat Yeshua/Jezus. Daarbij weten we ons nadrukkelijk verbonden met en staan volledig achter Gods Verbondsvolk Israël, waarbij wij ons door geloof in Yeshua toegevoegd mogen weten. We houden sabbat en de Bijbelse feesten, zoals Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.

Iedere zaterdag vieren we samen de Sabbat. U bent vanaf 10.30 welkom voor een kopje koffie. Om 11.00 uur begint de samenkomst. Na afloop van de dienst wordt er een lunch geserveerd waar u ook van harte voor uitgenodigd bent.

We leven in een heel bijzondere tijd. God brengt zijn Joodse volk terug naar het land wat Hij hen beloofd heeft… En in het land komen Joden tot geloof in Yeshua (Jezus). God heeft onze generatie uitgekozen om daar getuige van te zijn …

De gelovige Jood en de gelovige heiden die samen één worden in Christus (Efeze 2:14). Als christenen hoeven we geen Joden te worden of ons zo te gedragen, maar we mogen wel samen optrekken. Wij mogen als christenen de wortels van ons geloof leren kennen, door nieuwe openbaring en ons verbonden weten met de Messiaanse beweging in Israël.

Wij mogen achter hen staan, met onze broeders en zusters optrekken en van hen houden. We kunnen voor elkaar bidden. En als wij op reis gaan naar Israël, kunnen we hen ontmoeten en een enorme zegen ontvangen, door ons met hen te verbinden.

Voorgangersechtpaar: Jack en Inge van der Tang

Oudsten: Cees van der Horst en Gerrit Jan Loor


84
Esther Noordermeer 2020-10-24: Babel en de huidige Geopolitiek. (Gem. Shamar)

Read more

7
Gemeente Shamar 2020-06-06: Albert Oosting - Dood en Leven

Read more

32
Gemeente Shamar 2020-05-30: Jack van der Tang - Inkeer en bekering

Read more

4
Gemeente Shamar 2020-05-02: Spreker Wim Verwoerd - Hij is waardig de boekrol te nemen en de zegels t...

Read more

1
Gemeente Shamar 2020-04-25: Albert Oosting - Parasja Tazria en Metzora: Huitvraat

Read more