Een foto genomen door een nazi-concentratiekampgevangene zoals te zien in “From Where They Stood.” Foto: Provided.

Nederlands + English

Foto’s die clandestien zijn genomen door een handvol gevangenen in nazi-concentratiekampen in Polen en Duitsland, vormen de focus van een nieuwe documentaire die vrijdag in geselecteerde theaters wordt geopend.

Door: The Algmeiner – Vertaling Brabosh

In de Pools-, Frans- en Duitstalige film “From Where They Stood” volgt regisseur Christophe Cognet “de voetsporen van deze moedige mannen en vrouwen in een zoektocht om de omstandigheden en de verhalen achter hun foto’s bloot te leggen als daden van verzet,” aldus de officiële synopsis van de documentaire.

In ten minste vijf van de bestreken kampen – Dachau, Mittelbau-Dora, Buchenwald, Auschwitz-Birkenau en Ravensbrück – slaagden de gevangenen erin om in het geheim foto’s te maken van de lente van 1943 tot de herfst van 1944.

Niet alle fotografen of hun onderwerpen overleefden de Holocaust, maar de beelden bieden documentatie uit de eerste hand van het dagelijks leven van degenen die door de nazi’s gevangen zijn genomen.

Elke foto in “From Where They Stood” wordt besproken in termen van het afgebeelde evenement, de mannen en vrouwen achter de camera en de risico’s die worden genomen om de beelden vast te leggen.

Filmaffiche van de docu ‘From Where They Stood’

Cognet bezocht de locaties van de voormalige concentratiekampen en probeerde de exacte locaties te vinden die op elke foto worden getoond, terwijl historici en experts de foto’s en hun context uitleggen.

Volgens Greenwich Entertainment is het de eerste film die rechtstreeks ingaat op de geheime foto’s die in de nazi-kampen zijn genomen.

“Foto’s zijn een fysiek, materieel spoor van wat was. Tegelijkertijd zijn ze een kans om de mensen en plaatsen die werden gefotografeerd opnieuw aan onze ogen te laten zien’, zegt Cognet. “Er is vaak opgemerkt dat fotografie, zoals film, vastlegt [zoals gezegd door de Franse dichter Jean Cocteau] ‘de dood op het werk’.”

“We vergeten dat foto’s ook de mogelijkheid zijn om de wezens die daar zijn vastgelegd te doen herleven – om opnieuw te ‘presenteren’ – zelfs als geesten en verschijningen,” voegde hij eraan toe.

“From Where They Stood” won de prijs voor beste documentaire op het Jerusalem Film Festival 2021 en werd dat jaar vertoond op het Berlin International Film Festival.

De film draait op vrijdag in geselecteerde theaters en op 13 september op Amazon en Apple TV.

Bekijk de trailer voor “Van Waar Ze Stonden” hieronder:

 

ENGLISH

Photographs clandestinely taken by a handful of prisoners inside Nazi concentration camps in Poland and Germany are the focus of a new documentary opening in select theaters on Friday.

In the Polish, French and German-language film “From Where They Stood,” director Christophe Cognet “retraces the footsteps of these courageous men and women in a quest to unearth the circumstances and the stories behind their photographs, composing as such an archeology of images as acts of defiance,” according to the documentary’s official synopsis.

In at least five of the camps covered — Dachau, Mittelbau-Dora, Buchenwald, Auschwitz-Birkenau, and Ravensbrück — inmates managed to secretly take pictures from the spring of 1943 until the autumn of 1944. Not all the photographers or their subjects survived the Holocaust, but the images provide first-hand documentation of the daily lives of those imprisoned by the Nazis.

Each photo featured in “From Where They Stood” is discussed in terms of the event depicted, the men and women behind the camera, and the risks taken to capture the images.


Film poster of the docu “From Where They Stood”

Cognet visited the sites of the former concentration camps, trying to find the exact locations shown in each photo, while historians and experts explain the pictures and their contexts.

According to Greenwich Entertainment, it is the first film to directly address the secret photographs taken in the Nazi camps.

“Photographs are a physical, material trace of what was. At the same time, they’re an opportunity to present again to our eyes the people and places that were photographed,” said Cognet. “It has often been noted that photography, like cinema, records [as said by French poet Jean Cocteau] ‘death at work.’”

“We forget that photographs are also the opportunity to revive — to ‘make present’ again — the beings who are recorded there, even as ghosts and apparitions,” he added.

“From Where They Stood” won the award for best documentary at the 2021 Jerusalem Film Festival and was screened that year at the Berlin International Film Festival.

The film opens in select theaters on Friday, and on Amazon and Apple TV September 13.

Watch the trailer for “From Where They Stood” below.