Trump en Abdullah
(foto krediet: REUTERS)

Nederlands + English

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2018 volledige controle over de Westelijke Jordaanoever aangeboden aan Jordanië, meldde The Washington Post donderdagochtend vroeg.

Door Jerusaelm Post

Onder verwijzing naar een fragment uit The Divider: Trump in the White House 2017-2021, een aankomend boek over de Trump-administratie door Peter Baker van de New York Times en Susan Glasser van de New Yorker, zei het rapport dat het aanbod in januari 2018 aan koning Abdullah werd gedaan.

Er werd niet vermeld of Israël en de toenmalige premier Benjamin Netanyahu kennis hadden van het voorstel van Trump.

In een gesprek met een Amerikaanse vriend zei de Jordaanse koning dat hij “dacht dat hij een hartaanval kreeg” toen het aanbod door de voormalige Amerikaanse president werd gepresenteerd. “Ik kon niet ademen. Ik was er ondersteboven van”, aldus de koning in het boek. Trump dacht dat hij “de Jordaanse koning een gunst zou bewijzen.”


De Amerikaanse president Trump begroet de Jordaanse koning Abdullah II

tijdens een gezamenlijke nieuwsconferentie in het Witte Huis (credit: REUTERS)

Jordanië, de Westelijke Jordaanoever en Zwarte September

Jordanië regeerde over de Westelijke Jordaanoever van 1948 tot de Israëlische troepen het gebied veroverden in de Zesdaagse Oorlog van 1967.

In 1970 nam de steun voor de PLO in Jordanië toe. Het aantal Palestijnen groeide in Jordanië en Palestijnse terreurgroepen riepen op om de monarchie omver te werpen. Zwarte September. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), onder toenmalige leider Yasser Arafat en andere Palestijnse plaatselijke groeperingen, probeerden een opstand uit te voeren tegen Jordanië en koning Hoessein, die toen regeerde.

De burgeroorlog, die eindigde met een door Egypte bemiddeld staakt-het-vuren, omvatte gewelddadige gevechten tussen het Jordaanse leger en de Palestijnse guerrillastrijders, die zelfs tweemaal, zonder succes, probeerden de koning te vermoorden.

 

ENGLISH

Former United States president Donald Trump offered complete control of the West Bank to Jordan in 2018, The Washington Post reported early Thursday morning.

Citing an excerpt from The Divider: Trump in the White House 2017-2021, an upcoming book on the Trump administration by Peter Baker of the New York Times and Susan Glasser of the New Yorker, the report said the offer was made to King Abdullah in January 2018.

It was not mentioned whether Israel and then prime minister Benjamin Netanyahu had any knowledge of Trump’s proposal.

In a conversation with an American friend, the Jordanian king said he “thought he was having a heart attack” when presented with the offer by the former US president. “I couldn’t breathe. I was bent doubled-over,” the king was quoted as saying in the book. Trump reportedly thought he “would be doing the Jordanian king a favor.”


US President Trump greets Jordan’s King Abdullah II

during joint news conference at the White House (credit: REUTERS)

Jordan, the West Bank and Black September

Jordan ruled over the West Bank from 1948 until Israeli forces captured the area in the Six Day War of 1967.

In 1970, as support for the PLO in Jordan grew, and with a large number of Palestinians in Jordan, calls by Palestinian terrorist groups to overthrow the monarchy grew into what is now known as Black September,in which Palestinian Liberation Organization (PLO) under then-leader Yasser Arafat and other Palestinian fedayeen groups attempted an uprising against Jordan and king Hussein, who ruled at the time.

The civil war, which ended with an Egyptian-brokered ceasefire agreement, included violent battles between the Jordanian military and Palestinian fedayeen, who even attempted to assassinate the king twice, unsuccessfully.