Palestijnen vieren Nakba-dag en betreuren de oprichting van Israël. (AP/Majdi Mohammed)
Palestinians mark Nakba Day, mourning Israel’s establishment. (AP/Majdi Mohammed)

Nederlands + English

We zijn blij te horen dat het evenement is uitgesteld, en we zullen onze strijd niet staken tot het is afgelast,” zegt de zionistische waakhond Im Tirtzu.

Door Atara Beck, World Israel News

Een door Duitsland gefinancierd programma dat voor woensdagavond was gepland en dat de ‘Nakba’ gelijkstelt met de Holocaust, is uitgesteld, grotendeels als gevolg van protesten op initiatief van de zionistische organisatie Im Tirtzu.

Een activistische groep had een grote demonstratie gepland op de locatie in Tel Aviv en stuurde persberichten uit waarin werd aangedrongen op beëindiging van de Duitse financiering van anti-Israël propaganda.

“Nakba” – Arabisch voor “catastrofe” – is de term die wordt gebruikt door Palestijnen die treuren om de oprichting van de Joodse staat en de “Nakba-dag” in acht nemen op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag.

De Nakba of Al-Nakba/Al-Naqba is de aanduiding die bij Palestijnen
en in een groot deel van de Arabische wereld gangbaar is voor
de periode 1947-1949 in het toenmalige Mandaatgebied Palestina.
In deze periode kwam het tot de vorming van de staat Israël.

Redactie IsraelCNN – Wikipedia

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken is geschokt en walgt van de schaamteloze vergoelijking met de Holocaust en de cynische en manipulatieve poging om een verband te leggen waarvan het enige doel is Israël te belasteren,” verklaarde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het evenement zou worden georganiseerd door de radicaal-linkse Rosa Luxemburg Stichting in samenwerking met het door de Duitse regering gefinancierde Goethe Instituut in Tel Aviv op woensdagavond 9 november. Deze datum valt namelijk samen met de Kristallnacht – de Nacht van het Gebroken Glas – toen op 9 en 10 november 1938 door de nazi’s een razzia werd uitgevoerd. 1938 in heel Duitsland en Oostenrijk een pogrom tegen Joden uitvoerde.

Dinsdagmiddag laat werd het programma uitgesteld tot 13 november, maar activisten ijveren ervoor het helemaal af te gelasten.

“De herdenking van de Shoah en de herdenking van de slachtoffers is een belangrijke zorg van het Goethe-Institut, waaraan wij ons in tal van projecten wijden. Wij betreuren het dat de keuze van de datum voor een groepsdiscussie momenteel tot irritatie heeft geleid”, aldus het instituut in een Duitstalige verklaring.

“Het Goethe-Institut staat voor begrip en dialoog. Daar gaat de geplande discussie over.”

Volgens Joshua Lent, directeur Externe Betrekkingen voor Im Tirtzu, “Door de druk die door media als World Israel News en de druk die wij met ons protest hebben uitgeoefend, zijn we blij te horen dat het evenement is uitgesteld, en we zullen onze strijd niet staken tot het is afgelast.”

Het WIN-rapport, dat dinsdagmiddag werd gepubliceerd, “was een van de eerste die in het Engels werd vrijgegeven, en het veroorzaakte een oproer,” vertelde Lent dinsdagavond aan World Israel News.

Yad Vashem voorzitter Dani Dayan zei dat een dergelijke gebeurtenis een “ontoelaatbare verdraaiing van de Holocaust” is.

 

ENGLISH

We are happy to hear that the event was postponed, and we will not stop our fight till it is canceled,” says Zionist watchdog Im Tirtzu.

By Atara Beck, World Israel News

A German-funded program planned for Wednesday evening equating the ‘Nakba’ with the Holocaust has been postponed largely due to protests initiated by the Im Tirtzu Zionist organization.

The activist group had planned a large demonstration at the Tel Aviv site and sent out press releases urging an end to German funding of anti-Israel propaganda.

‘Nakba’ – Arabic for ‘catastrophe’ – is the term used by Palestinians who mourn the creation of the Jewish state and observe ‘Nakba Day’ on Israeli Independence Day.

The Nakba or Al-Nakba/Al-Naqba is the designation common among Palestinians
and in much of the Arab world for the period 1947-1949 in the then Mandate
Territory of Palestine. This period saw the formation of the state of Israel.
IstraelCNN – Wikipedia

“The Foreign Ministry expresses shock and disgust in the face of the blatant cheapening of Holocaust and the cynical and manipulative attempt to create a linkage whose entire purpose is to defame Israel,” Israel’s MFA stated.

The event was to be hosted by the radical-left Rosa Luxemburg Foundation in cooperation with the German government-funded Goethe Institute in Tel Aviv on Wednesday evening, November 9. Indeed, the date coincides with Kristallnacht – the Night of the Broken Glass – when, on November 9-10. 1938, Nazis carried out a pogrom against Jews throughout Germany and Austria.

By late Tuesday afternoon, the program was postponed until November 13, but activists are working to have it canceled altogether.

“The remembrance of the Shoah and the commemoration of the victims is a major concern of the Goethe-Institut, to which we devote ourselves in numerous projects. We regret that the choice of date for a panel discussion has currently caused irritation,” the institute said in a German-language statement.

“The Goethe-Institut stands for understanding and dialogue. That is what the planned discussion is about.”

According to Joshua Lent, director of External Relations for Im Tirtzu, “Due to pressure applied by media such as World Israel News and the pressure we applied with our protest, we are happy to hear that the event was postponed, and we will not stop our fight till it is canceled.”

The WIN report, published Tuesday afternoon, “was one of the first released in English, and it created an uproar,” Lent told World Israel News Tuesday evening.

Yad Vashem Chairman Dani Dayan said that such an event is an “intolerable distortion of the Holocaust.”