NEDERLANDS + ENGLISH
Adama, gevestigd in Israël, bundelt zijn krachten met een startup om drones aan te passen voor gebruik in de landbouw. De Comorant van Tactical Robotics voor gebruik als onbemande gewas besproeier. Deze zou goedkoper en veelzijdiger zijn in het gebruik dan traditioneel bestuurde vliegtuigen. Adama Agricultural Solutions , een Israëlische fabrikant van gewas beschermende chemicaliën, heeft zijn krachten gebundeld met Yavne, de in Israël gevestigde fabrikant van drones. Het gaat om het bestuderen van de haalbaarheid een onbemand voertuig voor het besproeien van gewassen uit de lucht te ontwikkelen. De Aalscholver-drone van Tactical Robotics, voorheen bekend als de AirMule, kan een aantal taken uitvoeren, van het blussen van branden tot reddingsoperaties in dichtbebouwde stedelijke gebieden. De drone is een compact en autonoom voertuig dat tot 500 kilogram (1.100 pond) kan vervoeren en verticaal opstijgt als een helikopter. Omdat het gebruik maakt van interne rotorbladen die het mogelijk maken om te werken op onbegaanbaar terrein, zoals bergachtige, beboste en stedelijke gebieden, kan de drone vliegen waar helikopters niet kunnen komen. “De drone heeft geen speciale landingsbaan nodig en kan op een vrachtwagen worden vervoerd.
Het vermogen van de Aalscholver om zijn snelheid en hoogte aan te passen aan de omstandigheden op de grond en het feit dat de rotorbladen zich onderaan het voertuig bevinden, zal een betere verspreiding en penetratie van de chemicaliën op de gewassen mogelijk maken, aldus de verklaring.

ENGLISH
Adama, based in Israel, joins forces with a startup to adapt drones for use in agriculture. Tactical Robotics’ Cormorant for use as an unmanned crop sprayer. It would be cheaper and more versatile to use than traditionally piloted aircraft. Adama Agricultural Solutions , an Israeli manufacturer of crop protection chemicals, has joined forces with Yavne, the Israel-based manufacturer of drones. It is to study the feasibility of developing an unmanned aerial crop spraying vehicle. Tactical Robotics’ Cormorant drone, formerly known as the AirMule, can perform a number of tasks, from extinguishing fires to rescue operations in dense urban areas. The drone is a compact, autonomous vehicle that can carry up to 500 kilograms (1,100 pounds) and takes off vertically like a helicopter. Because it uses internal rotor blades that allow it to operate in impassable terrain, such as mountainous, forested and urban areas, the drone can fly where helicopters cannot. “The drone does not require a special landing strip and can be transported on a truck,” he said.
The Cormorant’s ability to adjust its speed and altitude to ground conditions and the fact that the rotor blades are located at the bottom of the vehicle will allow for better dispersal and penetration of chemicals on crops, the statement said.