Former PM Ehud Barak (AP/Charles Krupa)

Nederlands + English

“Menselijk afval zoals hij had allang achter de tralies moeten zitten,” zegt MK, die wijst op Baraks relatie met Jeffrey Epstein.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Likud MK Nissim Vaturi heeft zondagochtend voormalig premier en prominente linkse activist Ehud Barak bekritiseerd door te zeggen dat de premier van weleer schuldig was aan verraad aan het land.

Verwijzend naar Barak, zei Vaturi tegen Radio Noord 104.5 FM dat “zo’n persoon in andere landen zou worden beschouwd als een kandidaat voor de strop, maar omdat Israël een democratie is, zou een gevangenisstraf van ten minste 20 jaar gepast zijn.”

Vaturi benadrukte dat “een persoon zoals hij achter de tralies zou moeten zitten, en ik zal een klacht tegen hem indienen.”

Kort na het interview herhaalde Vaturi extra zijn opmerkingen op Twitter door te schrijven dat “toen hij 30 keer een pedofiel ontmoette op een plek waar tientallen minderjarigen leed werd aangedaan en dacht dat hij niet gezien werd. Nu roept hij openlijk op tot een broederoorlog, een staatsgreep en geweld. Menselijk afval zoals hij had allang achter de tralies moeten zitten.”

Barak was een naaste medewerker van Jeffrey Epstein en is niet transparant geweest over zijn financiële banden met de in ongenade gevallen financier.

Hij gaf ook toe Epsteins huis en privé-eiland in de Caraïben meerdere keren te hebben bezocht, ook nadat Epstein in 2008 was veroordeeld voor het verleiden van een minderjarige tot prostitutie, hoewel hij ontkend heeft getuige te zijn geweest van seksueel misbruik.

Barak is een uitgesproken tegenstander van justitiële hervormingen en heeft grote protesten aangemoedigd om de huidige rechtse regeringscoalitie ten val te brengen.

Op zaterdagavond riep Barak tijdens een protest tegen de regering op tot een hervatting van de massademonstraties waardoor de Joodse staat vrijwel tot stilstand kwam.

Als onderdeel van een waarschijnlijk illegale staking die in maart 2023 werd uitgeroepen door Israëls grootste vakbond, werden ziekenhuizen, bedrijven en scholen in heel Israël gesloten en werden belangrijke snelwegen en doorgaande wegen urenlang geblokkeerd door demonstranten.

“Ik roep de burgers van Israël op om zich voor te bereiden op actie, en wanneer de oproep komt, er gehoor aan te geven. We zullen vechten, en we zullen voor niets of niemand bang zijn,” zei Barak.

**************************

ENGLISH

“Human waste like him should have been behind bars a long time ago,” says MK, noting Barak’s relationship with Jeffrey Epstein.

By Lauren Marcus, World Israel News

Likud MK Nissim Vaturi slammed former prime minister and prominent left-wing activist Ehud Barak on Sunday morning, saying that the one-time premier was guilty of betraying the country.

Referring to Barak, Vaturi told Radio North 104.5 FM that “such a person would be considered a candidate for hanging in other countries, but because Israel is a democracy, a prison sentence of at least 20 years [would be appropriate.]”

Vaturi stressed that “a person like him should be behind bars, and I will file a police complaint against him.”

Shortly after the interview, Vaturi doubled-down on his remarks on Twitter, writing that “when he met 30 times with a pedophile in a place where dozens of minors were harmed, he thought he was not being seen. Now he openly calls for fratricidal war, a coup d’état and violence. Human waste like him should have been behind bars a long time ago.”

Barak was a close associate of Jeffrey Epstein, and has not been transparent about his financial ties to the disgraced financier.

He also admitted to visiting Epstein’s home and private Caribbean island on multiple occasions, including after Epstein was convicted of soliciting a minor for prostitution in 2008, though he has denied witnessing any sexual abuse.

A vocal opponent to judicial reform, Barak has encouraged large protests aimed at bringing down the current right-wing ruling coalition.

On Saturday evening at an anti-government protest, Barak called for a resumption of mass demonstrations that the Jewish state brought to a virtual standstill.

As part of a likely illegal strike called by Israel’s largest labor union in March 2023, hospitals, businesses, and schools were shut down throughout Israel, along with major highways and thoroughfares blocked by protesters for hours.

“I call on the citizens of Israel to prepare to act, and when the call comes, to respond to it. We will fight, and we won’t be afraid of anyone or anything,” Barak said.