NEDERLANDS + ENGLISH
De kinderen van Israël kwamen uit het land Egypte, en kwamen in de buurt van het Beloofde Land. Mozes zond 12 mannen naar het land om het te bespioneren. Toen zij naar de grens terugkeerden, was hun nieuws niet goed. Slechts twee spionnen, Jozua en Kaleb, brachten het goede nieuws.
Israel wordt vandaag de dag geconfronteerd met een soortgelijke situatie als de media elke dag de wereld rondgaan met negatieve verhalen over het Beloofde Land. In deze verfrissende serie reizen Jozua en Caleb Waller door Jeruzalem, Judea en Samaria om te luisteren naar de verhalen van degenen die leven in de plaats die de wereld kiest om de “West-Bank” te noemen. U ontmoet de echte gezichten van mensen die in het hart van Israël wonen. Dit is het Jozua- en Kaleb-rapport, Verhalen uit het Heartland van Israel.

HaYovel Erez Ben-Sa’adon deel 2
Caleb en Joshua Waller praten verder met Erez Ben-Sa’adon. In deze aflevering vertelt Erez over het gevaar dat op de loer ligt, over zijn droom dat alle Joden terugkeren naar Israël en de komst van de Messias. God sluimert of slaapt nooit over zijn land.

 

ENGLISH:
The children of Israel came out of the land of Egypt, and drew near to the Promised Land. Moses sent 12 men into the Land to spy it out. When they returned to the border, their news was not good. Only two spies, Joshua and Caleb, brought the good report….
Israel is facing a similar situation today as media circles the globe every day with negative stories about the Promised Land. In this refreshing series, Joshua and Caleb Waller travel Jerusalem, Judea and Samaria to listen to the stories of those who live in the place that the world chooses to call the “West Bank.” You will meet the real faces of people that live in the heartland of Israel. This is the Joshua and Caleb Report, Stories from the Heartland of Israel.

HaYovel Erez Ben-Sa’adon part 2
In this second episode Erez talks about the danger lurking, about his dream that all Jews return to Israel and the coming of the Messiah. God never slumber or sleep over his land.