El Al plane (Kobi Richter/TPS) 

Nederlands + English

De Oostenrijkse gevechtsvliegtuigen kwamen in actie toen luchtverkeersleiders de vlucht naar Tel Aviv niet via de radio konden bereiken.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Europese gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om een El Al vliegtuig te controleren toen de luchtcommunicatie maandag kortstondig verloren ging boven Oostenrijk, meldde de Aviation Herald website dinsdag.

Na het opstijgen om 12:09 van Amsterdam in Nederland, bereikte vlucht LY-338 zijn kruishoogte van 37.000 voet en zette koers naar Tel Aviv. Toen luchtverkeersleiders in Rhein, Duitsland bijna een uur later hun Israëlische lading wilden overdragen aan hun Oostenrijkse collega’s, reageerden de piloten van de commerciële vlucht echter niet op de routine radio-oproep ter bevestiging van de overdracht.

Hoewel zij normaal vlogen, bleef de cockpit stil tijdens verschillende pogingen tot contact op verschillende frequenties, waaronder de “guard” frequentie, aldus de Herald. Dit is een zeer hoge frequentie die uitsluitend bestemd is voor noodcommunicatie en -meldingen, en het is aanbevolen maar niet verplicht dat piloten deze voortdurend in de gaten houden.

Het vliegtuig reageerde ook niet op oproepen van andere vliegtuigen in zijn omgeving.

De radiostilte was voldoende om een alarm uit te zenden naar een militaire basis, zelfs zonder enige andere indicatie van een probleem, zoals de piloten die de transponder van het vliegtuig op 7700 zetten, een code die automatisch aan iedereen in de buurt vertelt dat er een noodsituatie is.

Het alarm werd ontvangen om 1:08, aldus het Oostenrijkse Ministerie van Defensie. Twee Eurofighters van het land werden gestuurd om het vliegtuig te onderscheppen. Twaalf minuten later werd visueel contact gemaakt en werd het radiocontact hersteld, aldus het ministerie.

De jagers keerden terug naar de basis en het vliegtuig vloog zonder problemen door naar Tel Aviv, waar het drie uur later routinematig landde.

Noch El Al, noch de Israëlische luchtvaartautoriteit heeft commentaar gegeven op het incident.

******************************

ENGLISH

The Austrian fighters scrambled when air controllers could not reach the Tel Aviv-bound flight on radio.

By Batya Jerenberg, World Israel News

European fighter jets were scrambled to check on an El Al plane when air communications were briefly lost over Austria Monday, the Aviation Herald website reported Tuesday.

After taking off at 12:09 from Amsterdam in the Netherlands, Flight LY-338 reached its cruising altitude of 37,000 feet and headed to Tel Aviv. However, when air controllers in Rhein, Germany tried transferring their Israeli charge to their Austrian counterparts almost an hour later, the pilots of the commercial flight did not respond to the routine radio call acknowledging the handover.

Although flying normally, the cockpit remained silent during several attempts at contact on various frequencies, including the “guard” frequency, said the Herald. This is a very high frequency that is reserved exclusively for emergency communications and notifications, and it is recommended but not required that pilots constantly monitor it.

The plane also did not respond to calls by other aircraft in its vicinity.

The radio silence was enough to send out an alarm to a military base, even without any other indication of a problem, such as the pilots setting the aircraft’s transponder to the 7700, a code that automatically tells everyone in the vicinity that some kind of emergency has occurred.

The alarm was received at 1:08, said the Austrian Defense Ministry. Two of the country’s Eurofighters were sent to intercept the plane. Twelve minutes later, said the ministry, visual contact was made and radio contact was re-established.

The fighters went back to base and the plane went on to Tel Aviv with no other issues, landing routinely three hours later.

Neither El Al nor Israeli’s aviation authority has commented on the incident.