Hadassah Medical Center in Jeruzalem begint met het testen van CAR-T-therapiebehandelingen tegen myeloom. Illustratief beeld (Foto: Shutterstock)
Hadassah Medical Center in Jerusalem begins testing CAR-T therapy treatments against myeloma. Illustrative image (Photo: Shutterstock)

Nederlands + English

Het Israëlische Hadassah-Universitair Medisch Centrum in Jeruzalem heeft aangekondigd dat het een experimentele behandeling voor multipel myeloomkanker heeft ontwikkeld met een slagingspercentage van 90%.

Bron: Allisrael News

Medische experts dachten eerder dat de ziekte, die 10% van alle bloedkankers uitmaakt, ongeneeslijk is. De innovatieve Israëlische behandeling zou daarom mogelijk een revolutie teweeg kunnen brengen in de wereldwijde behandeling van kankerpatiënten met multiple myeloom.

Prof. Polina Stepensky, hoofd van de afdeling van het Hadassah-University Medical Center, is optimistisch dat de behandeling uiteindelijk zowel de levensverwachting als de kwaliteit van kankerpatiënten kan verbeteren.

“Nu, in het licht van de indrukwekkende resultaten van CAR-T-therapiebehandelingen (Chimeric Antigen Receptor T-cell), lijkt het erop dat ze nog vele jaren te leven hebben – en met een uitstekende kwaliteit van leven,” zei Stepensky .

Myeloom, ook wel multiple myeloom genoemd, is een kanker van de plasmacellen. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antilichamen maken om ons te beschermen tegen infectie. Bij myeloom groeien de cellen te veel, waardoor normale cellen in het beenmerg die rode bloedcellen, bloedplaatjes en andere witte bloedcellen maken, worden verdrongen, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Gezien het hoge slagingspercentage van de therapie, onthulde de hoofdonderzoeker dat veel Israëlische en internationale kankerpatiënten behandeld willen worden door het gerenommeerde medische centrum in Jeruzalem.

“We hebben een wachtlijst van meer dan 200 patiënten uit Israël en verschillende delen van de wereld, die niet kleiner wordt”, zei Stepensky.

Ze zei echter dat ze tijdens de experimentele fase slechts één patiënt per week kunnen behandelen vanwege de complexiteit in de productie en bij de behandeling zelf.

De baanbrekende medische behandeling wordt ook een betaalbaarder alternatief . In de Verenigde Staten, legde Stepensky uit, „kan het voor een patiënt wel $400.000 kosten om deze levensreddende behandeling te ondergaan. Daarom was het zo belangrijk voor ons om iets in Israël te ontwikkelen. Het was niet alleen niet altijd beschikbaar, maar het was ook kostbaar.”

De joodse staat is een prominente rol blijven spelen in het wereldwijde medische onderzoek.

In maart ontdekte een team van Israëlische onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem  een behandelingsmethode om alvleesklierkanker mogelijk te genezen. Momenteel een van de meest dodelijke vormen van kanker, aangezien minder dan 10% van de patiënten met alvleesklierkanker meer dan een paar jaar overleeft.

*******************************

ENGLISH

Israel’s Hadassah-University Medical Center in Jerusalem announced it has developed an experimental treatment for multiple myeloma cancer with a 90% success rate.

Source: Allisrael News

Medical experts previously believed the disease, which constitutes 10% of all blood cancers, is incurable. The innovative Israeli treatment could therefore potentially revolutionize the global treatment of multiple myeloma cancer patients.

Prof. Polina Stepensky, the head of the department at the Hadassah-University Medical Center, is optimistic that the treatment can eventually enhance both life expectancy and quality among cancer patients.

“Now, in light of the impressive results of CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) therapy treatments, it seems that they have many more years to live – and with an excellent quality of life,” Stepensky said.

Myeloma, also called multiple myeloma, is a cancer of the plasma cells. Plasma cells are white blood cells that make antibodies that protect us from infection. In myeloma, the cells grow too much, crowding out normal cells in the bone marrow that make red blood cells, platelets, and other white blood cells, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Given the high success rate of therapy, the senior researcher revealed that many Israeli and international cancer patients wish to be treated by the reputed Jerusalem medical center.

“We have a waiting list of more than 200 patients from Israel and various parts of the world at any given time,” said Stepensky.

However, she said, they are only able to treat one patient per week during the experimental stage because of the complexities involved in producing and administering the treatment itself.

The groundbreaking medical treatment will also be a more affordable alternative. For example, in the United States, Stepensky explained, “it can cost as much as $400,000 for a patient to receive this life-saving treatment. This is why it was so important for us to develop something in Israel. Not only was it not always available, but it was costly.”

The Jewish state has continued to play a prominent role in global medical research.

In March, a team of Israeli researchers from Hebrew University of Jerusalem reportedly discovered a treatment method to potentially cure pancreatic cancer, currently one of the most lethal forms of cancer, as fewer than 10% of pancreatic cancer patients survive more than a few years.