Screenshot

Nederlands + English

Bij grote explosies in Zuid-Libanon zijn verschillende mensen omgekomen. Een wapendepot van Hamas was de plaats van de explosie in een vluchtelingenkamp.

Bron: IsraelUnwired

Hamas wapendepot ontploft

Een Hamas-wapendepot ontplofte in een vluchtelingenkamp. Aanvankelijk werd gemeld dat er brand was ontstaan ​​in een dieseltanker. Het vuur sloeg vervolgens over naar een moskee in de buurt die wordt gecontroleerd door Hamas. Het vuur veroorzaakte vervolgens wapens die binnen waren opgeslagen.

Ja, er werd gezegd dat een moskee Hamas-wapens vasthield. Een moskee. Want dat is wat Hamas doet. Ze gebruiken menselijke schilden, moskeeën en alles wat ze kunnen voor terreurdoeleinden. Ze brachten hun eigen mensen in gevaar om terrorisme te verspreiden.

Hamas is niet alleen in Gaza. Ze breiden uit. En anderen behalve Israël zullen hierdoor lijden. Of het nu Hamas, de Palestijnse Autoriteit, het Iraanse regime, Hezbollah, Al-Qaeda, de Moslimbroederschap of een andere terreurgroep is, terrorisme is terrorisme. Deze groepen zijn allemaal verantwoordelijk.

Misschien zal de wereld ooit wakker worden en beseffen dat deze terroristische groeperingen niet alleen tegen Israël zijn. Op een dag zal de wereld zien dat Israël gewoon hun strijd aan het front voert. Op een dag zal de wereld Israël bedanken voor het verdedigen van de vrije wereld tegen terrorisme. Op een dag…

******************************************

 

******************************************
ENGLISH

Major explosions in South Lebanon killed several people. A Hamas weapons depot was the site of the explosion in a refugee camp.

Source: IsraelUnwired

Hamas Weapons Depot Explodes

A Hamas weapons depot exploded in a refugee camp. Initially, reports were saying a fire started in a diesel tanker. The fire then spread to a mosque close by that is controlled by Hamas. The fire then triggered weapons that were stored inside.

Yes, a mosque was said to have been holding Hamas weapons. A mosque. Because that is what Hamas does. They use human shields, mosques, and anything they can for terror purposes. They put their own people at risk to spread terrorism.

Hamas is not only in Gaza. They are expanding. And others besides Israel will suffer because of this. Whether it is Hamas, the Palestinian Authority, the Iranian regime, Hezbollah, Al-Qaeda, the Muslim Brotherhood, or any other terror group, terrorism is terrorism. These groups are all responsible.

Maybe one day the world will wake up and realize that these terrorist groups are not only against Israel. One day, the world will see that Israel is just fighting their fight at the front lines. One day, the world will thank Israel for defending the free world against terrorism. One day…