Nederlands
In de verslaggeving van de Gaza-oorlog van 2014, verschenen deze citaten in de internationale media: “Ze noemen het een bloedbad”, “de overgrote meerderheid van de slachtoffers bestaat uit kinderen en burgers onder de 200 gedoden”, “allen onschuldige mensen. Alle burgers”, “Israël valt op een aantal verschillende plaatsen aan, met inbegrip van ziekenhuizen.” Deze informatie vormden de internationale opinie, alleen zijn alle van de bovenstaande citaten onjuist. Het doel van deze documentaire is het analyseren van de redenen voor deze onnauwkeurigheden en de lessen die dat we ervan kunnen leren. Wij interviewen Palestijnse burgers en journalisten, Hamas-leiders, UN ambtenaren, militaire analisten en Israëlische woordvoerders en komen tot verontrustende conclusies.

English
In reporting the Gaza War of 2014, these quotes appeared in the international media: “They’re calling it a massacre”, “Children and civilians comprised the vast majority of the 200 killed”, “All innocent people. All of them civilians”, “Israel is targeting a number of different places including hospitals.” This information formed international opinion yet all the above quotes are incorrect. The purpose of this documentary is to analyze the reasons for these inaccuracies and lessons we can learn. We interview Palestinian civilians and journalists, Hamas leaders, UN officials, military analysts and Israeli spokespeople and arrive at troubling conclusions