Nederlands + English

U leest het goed. Onze Facebook accounts zijn al dagen lang geblokkeerd. Verschillende keren hebben we geprobeerd de accounts te deblokkeren volgens de regels van Facebook. Maar het lukt niet. Na het opsturen van een ID krijgen we dan een link om te deblokkeren, wat niet werkt. We hebben nu hulp gevraagd via security@facebook.com, maar denken dat we in het robot circuit zitten en dus geen persoonlijk contact kunnen krijgen.  Het enige wat we kunnen doen is afwachten en bidden dat de Heer ons wil helpen.

Misschien lukt het iemand om dit bericht op onze facebook te zetten ter informatie voor onze volgers.

Ruud Dankelman

ENGLISH

You read it right. Our Facebook accounts have been blocked for days. Several times we have tried to unblock the accounts according to Facebook’s rules. But to no avail. After sending an ID, we then get a link to unblock, which does not work. We have now asked for help via security@facebook.com, but think we are in the robot circuit and therefore cannot get personal contact.  All we can do is wait and pray that the Lord will help us.

Maybe someone will manage to put this message on our facebook as information for our followers.

Ruud Dankelman