Nederlands + English

Twee anti-Israël Facebook pagina’s die terrorisme vierden werden deze week verwijderd na een intensieve campagne door verschillende NGO’s.

Door World Israel News

De Maydan al Quds en Al Qastal pagina’s werden neergehaald, zei de organisatie Im Tirtzu. Zij werkten al enkele maanden samen met de Lach Yerushalayim en het Choosing Life Forum.

De pagina’s beweerden nieuwssites te zijn die verslag deden van de scène in Oost-Jeruzalem, maar in werkelijkheid vierden zij terrorisme en werkten zij aan het belasteren van de Staat Israël.

Op zondag publiceerden de pagina’s video’s van de terrorist die het vuur opende in de Oude Stad van Israël en een Joodse immigrant doodde. Zij beweerden ook de dochter van de terrorist, zijn moeder en zoon te hebben geïnterviewd, die allen uiting gaven aan hun trots op de schutter.

De terrorist had zich verkleed als een orthodoxe jood en schoot op mensen die het gebed bij de Westelijke Muur verlieten. Bij de aanslag raakten vier anderen gewond, van wie één ernstig.

De pagina’s zetten aan tot geweld en berichtten over Palestijnse en pro-Hamas-marsen, en riepen op tot de vrijlating van terroristen met bloed aan hun handen.

Channel 20 berichtte over de verwijdering van de pagina’s en citeerde het hoofd van Im Tirtzu, Matan Peleg, die zei dat het verwijderen van de pagina’s door Facebook “een zeer belangrijke dag is voor de strijd tegen terrorisme en opruiing. Wij danken Facebook voor deze belangrijke beslissing.”

Peleg zei dat de Palestijnen proberen te beweren dat dit hen het zwijgen oplegt, terwijl in feite de pagina’s “een zeer belangrijke rol speelden in de cultuur van terrorisme en de verheerlijking van martelaren in de Palestijnse samenleving.”

De organisatie zei dat het de sociale netwerken zal blijven controleren en actie zal ondernemen tegen pagina’s zoals deze, zodat ze niet worden gebruikt voor schaamteloze opruiing die leidt tot het vergieten van het bloed van ons volk.”

 

ENGLISH

Two anti-Israel Facebook pages that celebrated terrorism were removed this week after a dedicated campaign by several NGOs.

By World Israel News Staff

The Maydan al Quds and Al Qastal pages were taken down, the organization Im Tirtzu said. They had been working for several months with the Lach Yerushalayim and the Choosing Life Forum.

The pages claimed to be news sites reporting from the scene in eastern Jerusalem, when in reality they were celebrating terrorism and working to malign the State of Israel.

On Sunday, the pages published videos of the terrorist who opened fire in Israel’s Old City and killed a Jewish immigrant. They also purported to have interviewed the terrorist’s daughter, his mother and son, all of whom expressed pride in the shooter.

The terrorist had dressed up as an Orthodox Jew and shot at people who were leaving prayers at the Western Wall. Four others were injured in the attack, including one seriously.

The pages incited violence and covered Palestinian and pro-Hamas marches, as well as called for the release of terrorists with blood on their hands.

Channel 20 reported on the removal of the pages, quoting Im Tirtzu head Matan Peleg, who said that Facebook removing the pages marked “a very important day for the fight against terrorism and incitement. We thank Facebook for this important decision.”

Peleg said that the Palestinians are trying to claim this is silencing them, when in fact the pages “played a very important role in the culture of terrorism and glorification of martyrs in Palestinian society.”

The organization said that it will continue to monitor the social networks and take action against pages such as these so that they are not used for blatant incitement that leads to the spilling of the blood of our people.”