Plaats van de schietpartij op 5 mensen in de Arabisch-Israëlische stad Yafia, bij Nazareth, 8 juni 2023. (United Hatzalah)
Scene of shooting of 5 people in Arab-Israeli town of Yafia, near Nazareth, June 8, 2023. (United Hatzalah)

Nederlands + English

Zes familieleden raakten zaterdag gewond bij een schietincident in de Noord-Arabische stad Kafr Kanna.

Bron: The Jerusalem Post

Onder de zes gewonden waren een 55-jarige man en zijn 29-jarige dochter in kritieke toestand. Een 17-jarige was er matig aan toe en de drie anderen liepen lichte verwondingen op.

Volgens de eerste berichten beschouwde de politie het incident als een criminele poging om de slachtoffers te vermoorden als onderdeel van een bekend conflict tussen families in de stad.

Het vermeende voertuig van de Kafr Kanna-schutters op 26 augustus 2023
(photo credit: Via Maariv)

Op sociale media doken foto’s op waarop te zien was hoe het vermoedelijke voertuig van de schutters in brand werd gestoken bij een bouwterrein in de buurt.

Tot nu toe zijn er dit jaar al meer dan 150 mensen vermoord in de Arabische gemeenschap. Dit is meer dan twee keer het aantal moorden in de gemeenschap vergeleken met dezelfde tijd vorig jaar.

De afgelopen week op dinsdag werden vier mensen vermoord in de noordelijke stad Abu Snan en maandag werd de locoburgemeester van Tira vermoord.

Protest in Tel Aviv eert mensen die deze week zijn vermoord
Tijdens het wekelijkse Tel Aviv protest op zaterdag droegen sommige demonstranten doodskisten in een mars van de doden, om te protesteren tegen wat zij zeiden dat de regering niets deed tegen het toenemende geweld in de Arabische gemeenschap. De burgemeester van Tira, Mamoun Abd al-Hay, was een hoofdspreker tijdens het protest, dat naar verluidt ongeveer 100.000 deelnemers telde.

Leden van de Druzische gemeenschap waren ook aanwezig bij het protest in Tel Aviv, zwaaiend met Druzische vlaggen. Alle vier de slachtoffers van de schietpartij van dinsdag in Abu Snan behoorden tot de Druzische minderheid, waarvan de leiders woensdag een staking aankondigden in de instellingen van de gemeenschap.

 

*********************************************

*********************************************

ENGLISH

Six family members were wounded in a shooting incident in the northern Arab town of Kafr Kanna on Saturday.

Source: The Jerusalem Post

Among the six wounded, a 55-year-old man and his 29-year-old daughter were in critical condition. A 17-year-old was in moderate condition and the three others sustained light wounds.

Police viewed the incident as a criminal attempt to assassinate the victims as part of a known conflict between families in the town, according to initial reports.

The supposed vehicle of the Kafr Kanna shooters on August 26, 2023
(photo credit: Via Maariv)

Photos surfaced on social media showing the supposed vehicle used by the shooters being lit on fire near a construction site in the area.

More than 150 people have been murdered so far this year in the Arab community. This is more than twice the number of murders in the community compared to the same time last year.

This past week included the murder of four people in the northern town of Abu Snan on Tuesday and the killing of Tira’s deputy mayor on Monday.

Tel Aviv protest pays tribute to those murdered this week
At the weekly Tel Aviv protest on Saturday, some of the protesters carried coffins in a march of the dead, to protest what they said was government inaction against rising violence in the Arab community. Tira Mayor Mamoun Abd al-Hay was a keynote speaker at the protest, which reportedly had some 100,000 participants.

Members of the Druze community were also present at the Tel Aviv protest, waving Druze flags. All four victims of Tuesday’s shooting in Abu Snan belonged to the Druze minority, whose leaders announced a strike in community institutions on Wednesday.