De plaats van een vermeende Israëlische luchtaanval in de wijk Kafar Sousah in de Syrische hoofdstad Damascus
The scene of an alleged Israeli airstrike in the Kafar Sousah neighborhood of Syria’s capital, Damascus,
Feb. 19, 2023. (Photo: Twitter)

Nederlands + English

Het Syrische staatspersbureau SANA meldde dat een vermeende Israëlische luchtaanval in de Damascuswijk Kafar Sousah verantwoordelijk was voor het doden van vijf mensen en het verwonden van 15 anderen.

Door: Allisrael News

Vier van de vijf dodelijke slachtoffers waren burgers, aldus SANA. De vijfde dode was een soldaat. In overeenstemming met het militaire beleid weigerde de Israel Defense Forces commentaar te geven op het incident.

Het Syrische regime schildert de Israëlische operaties regelmatig af als aanvallen op burgers. Orient News, een Syrisch antiregime kanaal, meldde echter dat de vermeende Israëlische aanval gericht was op Iraanse militieleden in de Iraanse school in Kafar Sousah.

Syrische media beweerden dat hun luchtafweer erin slaagde “de meeste” inkomende raketten te onderscheppen die van over de Golanhoogten werden afgevuurd.

Na een periode van relatieve rust heeft de IDF onlangs haar operaties tegen Iraanse militaire doelen in Syrië opgevoerd. Onder verwijzing naar een naamloze Israëlische militaire functionaris meldde de Saoedische nieuwssite Elaph vorige week dat de IDF zich zou richten op Iraanse wapentransporten naar Syrië die vermomd zijn als humanitaire hulp na de recente verwoestende aardbeving.

“Iran zal gebruik maken van de tragische situatie in Syrië” om meer wapens te leveren aan zijn terroristische handlanger Hezbollah en andere aan het ayatollah-regime in Teheran gelieerde terreurgroepen in Syrië, aldus de bron.

*********************************************
ENGLISH

The Syrian state news agency SANA reported that an alleged Israeli airstrike in the Damascus neighborhood of Kafar Sousah was responsible for killing five people and wounding 15 others.

By: Allisrael News

Four of the five fatalities were civilians, according to SANA. The fifth fatality was reportedly a soldier. In accordance with military policy, the Israel Defense Forces declined to comment on the incident.

The Syrian regime regularly portrays Israeli operations as attacks on civilians. However, Orient News, a Syrian anti-regime outlet, reported that the alleged Israeli strike targeted Iranian militia officials at the Iranian school in Kafar Sousah.

Syrian media claimed their aerial defenses succeeded in intercepting “most” of the incoming missiles that were launched from across the Golan Heights.

Following a period of relative quiet, the IDF recently increased its operations against Iranian military targets in Syria. Citing an unnamed Israeli military official, the Saudi-owned Elaph news site reported last week that the IDF would target Iranian weapons shipments to Syria that are being disguised as humanitarian aid following the recent devastating earthquake.

“Iran will take advantage of the tragic situation in Syria” in order to deliver more weapons to its terrorist proxy Hezbollah and other terrorist groups in Syria affiliated with the ayatollah regime in Tehran, according to the source.