Een Franse politieauto. Foto: Wikimedia Commons.
A French police car. Photo: Wikimedia Commons.

Nederlands + English

Afgelopen woensdagavond heeft de politie in de Franse stad Lyon de leider gearresteerd van een antisemitische aanval op een Joodse man met een kippa.

Bron: The Algemeiner

Lokale media meldden dat de aanval plaatsvond rond 20.00 uur, toen Joden het einde van de tweedaagse nieuwjaars vakantie markeerden. De onbekende man werd door een bende van vijf aanvallers belaagd toen hij over de Place Gabriel-Péri liep, in de wijk Guillotière in Lyon.

De leider van de bende, die naar verluidt minderjarig was, zou het slachtoffer een “vuile jood” hebben genoemd. Nadat het slachtoffer zich tegen de belediging had verzet, werd hij door de bende geslagen en geschopt. Politieagenten die bezig waren met een ander incident in de buurt, kwamen ter plaatse en arresteerden de leider van de bende.

Het slachtoffer, dat tijdens de aanval licht gewond raakte, diende vervolgens een aanklacht in.

In een verklaring die vrijdag werd vrijgegeven, bevestigde het Nationaal Bureau voor Waakzaamheid tegen Antisemitisme (BNVCA) – een Franse groep die slachtoffers van antisemitisch geweld bijstaat – dat het zich als burgerlijke partij bij de klacht van het slachtoffer voegde.

“De BNVCA hekelt en veroordeelt ten stelligste de antisemitische agressie die op woensdagavond 9 september rond 20 uur in Lyon werd gepleegd tegen een man van joodse geloofsovertuiging die herkend werd omdat hij een kippa op zijn hoofd droeg,” aldus de groep.

De BNVCA drong erop aan dat de aanvoerder een “strenge voorbeeldige en afschrikwekkende straf” zou krijgen voor de aanval, ongeacht zijn wettelijke status als minderjarige, samen met een “taakstraf op een Holocaustherdenkingsplaats.

***********************************
ENGLISH:

Police in the French city of Lyon have arrested the ringleader of an antisemitic attack on a Jewish man wearing a kippa that took place last Wednesday night.

Source: The Algemeiner

Local media reported that the attack took place around 8 pm, as Jews marked the end of the two-day New Year holiday. The unnamed man was set upon by a gang of five assailants as he walked through Place Gabriel-Péri, in the Guillotière district of Lyon.

The ringleader, who is reported to be a minor, allegedly called the victim a “dirty Jew.” After the victim remonstrated against the insult, he was punched and kicked by the gang. Police officers who had been attending to a separate incident nearby arrived at the scene and arrested the ringleader.

The victim, who was slightly injured during the attack, subsequently filed a complaint.

In a statement released on Friday, the National Office for Vigilance Against Antisemitism (BNVCA) — a French group that assists the victims of antisemitic violence — confirmed that it was joining the victim as a civil party to his complaint.

“The BNVCA denounces and strongly condemns the antisemitic aggression committed in Lyon on Wednesday evening, September 9, at around 8 pm against a man of Jewish faith identified because he was wearing a kippa on his head,” the group said.

The BNVCA urged that the ringleader be served a “severe exemplary and dissuasive sentence” for the assault, irrespective of his legal status as a minor, along with “community service at a Holocaust memorial site.