Eerste hulpverleners behandelen de slachtoffers bij de schietpartij in Jeruzalem op 27 januari 2022
First responders treat the victims at the Jerusalem shooting attack on January 27, 2022
Photo: Olivier Fitoussi / Flash 90

Nederlands + English

De Israëlische autoriteiten zeggen dat de enige schutter probeerde te vluchten maar op een politieauto botste, waarna hij tijdens een schietpartij werd gedood. Ten minste zeven mensen werden om het leven gebracht en drie raakten gewond.

Door: Israel Hayom

Bij een schietpartij in de meest noordelijke wijk van Jeruzalem, Neve Yaakov, vielen meerdere doden. De eerste hulpverleners behandelden minstens 10 gewonden, waaronder enkele ernstig. Het oorspronkelijke dodental was vijf, maar werd later bijgewerkt tot ten minste zeven. Dit was de ergste terroristische aanslag in Israël sinds 2011, toen 10 mensen werden gedood door terroristen langs de grens tussen Egypte en Israël.

Volgens de eerste berichten richtte de schutter zich op een groep die naast de synagoge Ateret Avraham stond, nadat de vrijdagavonddiensten al waren afgelopen. Sommige slachtoffers werden ter plaatse met reanimatie behandeld, terwijl de rest met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht en later dood zou zijn verklaard.


Premier Benjamin Netanyahu bezoekt de plaats van een schietpartij in Neve Yaakov.
(Foto: Reuters / Ronen Zvulun)

Vanaf 21.30 uur waren er drie gewonden, waaronder een vrouw in kritieke toestand. De terrorist arriveerde rond 20.15 uur in een witte auto bij de ingang van het gebedshuis, ging vervolgens de plaats binnen en schoot lukraak. Hij probeerde te vluchten, terwijl hij voortdurend schoot, voordat hij ongeveer anderhalve kilometer verderop een politieauto tegenkwam met een gewapende agent en een vrijwilliger. In de daaropvolgende schietpartij werd hij gedood.

De schutter kwam uit een van de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. De autoriteiten zeiden dat hij 21 jaar oud was en de naam Alkam Hayri droeg. Het was niet duidelijk of hij een medeplichtige had.

De aanval komt een dag nadat bij een IDF-operatie in Jenin verschillende terroristen om het leven kwamen, als gevolg van een raketaanval ’s nachts vanuit Gaza. De inval in Jenin was bedoeld om een dreigende grootschalige terroristische aanval te verijdelen, en leidde tot dreigementen met represailles van Hamas en andere terroristische groeperingen.


Veiligheidspersoneel scant een synagoge na een schietpartij in Neve Yaakov op 27 januari 2023
(Reuters/Ronen Zvulun)

De Amerikaanse ambassadeur in Israël Tom Nides sloot zich aan bij de veroordeling van de aanslag door het Witte Huis. “Afschuwelijke daad van geweld bij een synagoge in Jeruzalem op de internationale herdenkingsdag van de Holocaust. Ik ben geschokt en walg van deze gruwelijke terroristische aanval op onschuldige mensen, waaronder kinderen. Biddend voor alle slachtoffers en hun geliefden,” schreef Nides op Twitter.

Na de aanval werd er feestelijk geschoten vanuit de Gazastrook, en ook in andere Arabische gemeenschappen werd er gevierd. Hamas waarschuwde dat deze aanval slechts het begin was van de wraak voor het incident in Jenin.


Palestijnen vieren feest na de schietpartij in Jeruzalem, in Gaza-stad op 27 januari 2023
(Foto: Reuters / Mohammed Salem)


Israëlische troepen werken nabij de plaats van een schietpartij in Jeruzalem
(Foto: Reuters / Ronen Zvulun)

***********************************

******************************

ENGLISH:

Israeli authorities say the lone shooter tried to flee the scene but ran into a police car, after which he was killed in a shootout. At least seven were declared dead, with three injured.

By: Israel Hayom

A shooting attack in Jerusalem’s northernmost neighborhood, Neve Yaakov, left several people dead. First responders were treating at least 10 injured, including some seriously. The initial death count was five but was later updated to at least seven. This was the worse terrorist attack in Israel since 2011, when 10 were killed by terrorists along the Egypt-Israel border.

According to initial reports, the lone shooter targeted a group standing next to the synagogue Ateret Avraham, after Friday night services had ended already. Some of the victims were being treated on the site with CPR on the scene, while the rest were rushed to the hospital and were later pronounced dead.


Prime Minister Benjamin Netanyahu visits the scene of a shooting attack in Neve Yaakov
(Photo: Reuters / Ronen Zvulun)

As of 9:30 p.m., there were three injured, including one woman in critical condition. The terrorist arrived in a white car at the entrance of the prayer house around 8:15 p.m., then entered the place and shot indiscriminately. He tried to flee the place, while continually shooting, before encountering a police car with an armed officer and a volunteer about a mile away. In the ensuing shootout, he was killed.

The shooter was from one of east Jerusalem’s Arab neighborhoods, with authorities saying he was 21 years old and went by the name of Alkam Hayri. It was not clear if he had an accomplice.

The attack comes a day after an IDF operation in Jenin resulted in several terrorists dead, resulting in a rocket attack overnight from Gaza. The raid in Jenin was meant to thwart an imminent large-scale terrorist attack, and led to threats of reprisal by Hamas and other terrorist groups.


Security personnel scans a synagogue following a shooting attack in Neve Yaakov on January 27, 2023
(Reuters/Ronen Zvulun)

US Ambassador to Israel Tom Nides joined the White House in condemning the attack. “Horrific act of violence at a Jerusalem synagogue on International Holocaust Remembrance Day. I am shocked and disgusted at this heinous terrorist attack on innocent people, including children. Praying for all of the victims and their loved ones,” Nides wrote on Twitter.

Following the attack, celebratory shooting was heard from the Gaza Strip, and celebrations also taking place in other Arab communities. Hamas warned that this attack was only the beginning of the revenge for the incident in Jenin.


Palestinians celebrate following Jerusalem’s shooting attack, in Gaza City January 27, 2023
(Photo: Reuters / Mohammed Salem)


Israeli forces work near the scene of a shooting attack in Jerusalem

(Photo: Reuters/Ronen Zvulun)