Een deel van de veiligheidsbarrière langs de grens tussen Israël en Gaza, 8 dec. 2021. Foto door Flash90.

Nederlands + English

De nieuwe sectie van 31 mijl zal worden gemodelleerd naar het veiligheidshek dat van kracht is aan de grenzen met Gaza, Egypte en Syrië.

Door: Joods Nieuws Syndicaat

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz heeft maandag een plan van het ministerie van Defensie goedgekeurd om de grens in het noorden van Samaria met 50 kilometer uit te breiden.

Gantz gaf de goedkeuring nadat hij maandag de voorgestelde aanleglocatie van de barrière had bezocht. Hij kwam aan bij de Salem Crossing met hoge defensiefunctionarissen, en ontving verslagen over de voortgang van de bouwwerkzaamheden aan het noordelijke deel van de veiligheidsbarrière.

Volgens het plan van het ministerie van Defensie zal 50 kilometer van de barrière bestaan uit een muur met technologische beveiligingssystemen, die loopt van de grensovergang Salem in Noord-Samaria tot de grensovergang Te’enim. De werkzaamheden aan dit deel zijn begonnen en liggen op schema, aldus het bureau van Gantz.

Een extra 50 kilometer, van de Te’enim Crossing tot de Oranit gemeenschap, zal worden gebouwd naar het voorbeeld van de grenshekken aan Israëls grenzen met Gaza, Egypte en Syrië. De werkzaamheden aan dit deel van de barrière moeten in de komende maanden beginnen.

Volgens het bureau van Gantz zullen de twee soorten barrières – het hek en de muur – in totaal 100 kilometer (62 mijl) bedragen en het oudere hek vervangen dat ongeveer 20 jaar geleden langs de grens werd gebouwd.

De Crossings Authority van het Ministerie van Defensie leidt de bouwwerkzaamheden, samen met het Central Command en de Engineering and Construction Branch van de Israel Defense Forces.

“Dit is een zeer belangrijke veiligheidsmissie, en ik ben trots op het defensieapparaat en de IDF voor het stimuleren van de bouw van honderden kilometers barrière die een oplossing zal bieden voor een reeks bedreigingen,” zei Gantz.

In april van dit jaar keurde het veiligheidskabinet van Israël een plan van 360 miljoen shekel (112 miljoen dollar) goed om de veiligheidsbarrière uit te breiden en enkele gaten in het hek te dichten, nadat terroristen gaten in de barrière hebben benut om met voertuigen Israël binnen te komen om aanslagen te plegen.

 

ENGLISH

The new 31 mile section will be patterned after the security fence in place on the borders with Gaza, Egypt and Syria.

By: Jewish News Syndicate

Israeli Defense Minister Benny Gantz approved on Monday a Defense Ministry plan to extend the seam-line security barrier bordering northern Samaria by 50 kilometers (31 miles).

Gantz gave the approval after touring the proposed barrier construction site on Monday. He arrived at the Salem Crossing with senior defense officials, and received reports on the progress of construction efforts on the northern section of the security barrier.

According to the Defense Ministry plan, 50 kilometers of the barrier will comprise a wall featuring technological security systems, running from the Salem Crossing in northern Samaria to the Te’enim Crossing. Work on this section has begun and is on schedule, according to Gantz’s office.

An additional 50 kilometers, from Te’enim Crossing to the Oranit community, will be built along the lines of the border fences on Israel’s borders with Gaza, Egypt and Syria. Work on this section of the barrier is scheduled to begin in the coming months.

According to Gantz’s office, the two types of barriers—the fence and the wall—will total 100 kilometers (62 miles) and will replace the older fence that was built along the seam line some 20 years ago.

The Defense Ministry’s Crossings Authority is leading the construction effort, alongside the Israel Defense Forces’ Central Command and Engineering and Construction Branch.

“This is a most important security mission, and I am proud of the defense establishment and the IDF for promoting the construction of hundreds of kilometers of barrier that will provide a solution to a range of threats,” said Gantz.

In April this year, Israel’s Security Cabinet approved a 360 million shekel ($112 million) plan to extend the security barrier, and to close some of the gaps in the fence, after terrorists exploited gaps in the barrier to enter Israel in vehicles to conduct attacks.