Benny Gantz

Nederlands + English

Minister van Defensie zegt dat hij liever nieuwe verkiezingen houdt dan dat Netanyahu een alternatieve regering vormt in de huidige Knesset.

Door:

Minister van Defensie Benny Gantz herhaalde dat hij de voorkeur geeft aan nieuwe verkiezingen boven de vorming van een regering onder leiding van oppositieleider Benjamin Netanyahu in de huidige Knesset.

Gantz zei dat “de Staat Israël helaas voor de vijfde keer naar de stembus gaat. We doen er alles aan om te voorkomen dat er een alternatieve regering onder leiding van Netanyahu wordt gevormd.”

“De huidige regering zal niet worden gehandhaafd, maar we hebben bewezen dat we kunnen samenwerken,” zei hij.

Ondertussen liet Degel HaTorah-voorzitter MK Moshe Gafni oud-premier Benjamin Netanyahu weten dat als de Knesset ontbindt, de voorkeursdatum voor de verkiezingen voor de 25e Knesset dinsdag 25 oktober 2022 is.

Partijvoorzitter Bezalel Smotrich van het Religieus Zionisme zei maandag: “Ik slaap drie uur per nacht om deze uitdaging te kraken en in deze Knesset een brede, zionistische en nationale regering te vormen. Ik zeg tegen Lapid en Nir Orbach dat ze deze processen moeten laten rijpen. Het is mogelijk.”

“We zijn op de bijeenkomst van de leiders van de oppositie overeengekomen om alles in het werk te stellen om de ontbinding van de Knesset voor volgende week uit te stellen en gedurende die dagen zullen we elke steen omdraaien om deze onnodige mars naar verkiezingen te voorkomen,” voegde Smotrich eraan toe. “We zullen elke parlementaire stap nemen die ons ter beschikking staat.”

 

ENGLISH

Defense Minister says he prefers holding new elections to allowing Netanyahu to form an alternative govt. in the current Knesset.

By:

Defense Minister Benny Gantz reiterated his preference for new elections over the formation of a government headed by Opposition Leader Benjamin Netanyahu in the current Knesset.

Gantz said that “unfortunately, the State of Israel is going to the polls for the fifth time. We’re doing all we can so that an alternative government headed by Netanyahu will not be formed.”

“The current government will not be maintained but we have proven that we can work together,” he said.

Meanwhile, Degel HaTorah chairman MK Moshe Gafni informed former Prime Minister Benjamin Netanyahu that if the Knesset dissolves, then the preferred date for the elections for the 25th Knesset is Tuesday, October 25, 2022.

Religious Zionism party chairman Bezalel Smotrich said Monday: “I sleep three hours a night to crack this challenge and form a broad, Zionist and national government in this Knesset. I tell Lapid and Nir Orbach to let these processes mature. It is possible.”

“We agreed at the meeting of the leaders of the opposition to do everything to postpone the dissolution of the Knesset for next week and during those days we will turn over every stone to prevent this unnecessary march to elections,” Smotrich added. “We will take every parliamentary step at our disposal.”