Nederlands + English

Het hoofd van Hamas in Gaza, Yahye Sinwar, zei onlangs dat de terreurgroep samenwerkte met niet nader genoemde partners om de blokkade te doorbreken.

Door: United with israel

Palestijnse groeperingen in Gaza maken zich op om de Israëlische zeeblokkade van de Strook te doorbreken, volgens een Palestijns mediaverslag.

Al-Quds, een Palestijns dagblad gevestigd in Jeruzalem, meldde dat de activiteiten zouden worden geënt op de “Mars van de Terugkeer,” een reeks gewelddadige Palestijnse demonstraties langs de grens tussen Israël en Gaza die elke vrijdag werden gehouden gedurende een periode van 19 maanden in 2018-2019.

Het rapport werkte niet uit over wanneer deze campagne zou beginnen of de tactiek erachter.

In een spraakmakende, provocerende toespraak eind april vermeldde het hoofd van Hamas in Gaza, Yahye Sinwar, dat de terreurorganisatie samenwerkte met andere partijen om de maritieme blokkade van Gaza door Israël en Egypte te doorbreken.

Sinwar zei niet met wie Hamas samenwerkt, maar men denkt dat hij Iran bedoelde.

De Israëlisch-Egyptische blokkade werd in 2007 ingesteld om wapensmokkel te voorkomen nadat Hamas met geweld de controle over de Strook had overgenomen. Sindsdien heeft de marine talrijke smokkelpogingen verijdeld, voor het laatst in april.

De Israëlische marine onderschept schepen die de wateren van Gaza willen binnenvaren, terwijl Palestijnse boten die in de Gazastrook zijn gestationeerd 10 tot 15 zeemijlen uit de kust mogen varen, afhankelijk van de veiligheidssituatie.

Goederen die Gaza binnenkomen, worden over land vervoerd via de grensovergang Kerem Shalom. De grensovergang bij Rafah tussen Egypte en Gaza is niet uitgerust om grootschalige leveringen te verwerken, en Caïro sluit deze vaak voor langere perioden.

Tussen 2009-2018 hebben Palestijnse aanhangers een aantal flotilla’s gelanceerd in de hoop de Israëlische zeeblokkade te doorbreken.

De beruchtste daarvan was de Freedom Flotilla van 2010, waarvan het grootste schip de Mavi Marmara was. Tien Turkse islamisten werden gedood in een schermutseling met Israëlische commando’s die het schip onderschepten. Hoewel de organisatoren van het flottielje beweerden humanitaire hulp naar de Strook te brengen, werden dergelijke goederen niet aan boord van de Mavi Marmara aangetroffen.

Een onafhankelijk VN-onderzoek naar de affaire (het Palmer Report van 2011) bekritiseerde de Israëlische strijdkrachten voor het gebruik van buitensporig geweld, maar hield vast aan de wettelijkheid van de blokkade.

 

ENGLISH

Hamas’s Gaza chief Yahye Sinwar recently said the terror group was working with unspecified partners to break the blockade.

By Pesach Benson, United With Israel

Palestinian factions in Gaza are gearing up to break Israel’s naval blockade of the Strip, according to a Palestinian media report.

Al-Quds, a Palestinian daily based in Jerusalem, reported that the activities would be modeled on the “March of Return,” a series of violent Palestinian demonstrations along the Israel-Gaza border which were held every Friday over a 19-month period in 2018-2019.

The report did not elaborate on when this campaign would begin or the tactics behind it.

In a high-profile, provocative speech at the end of April, Hamas’s Gaza chief, Yahye Sinwar mentioned that the terror organization was working with other parties to break Israel and Egypt’s maritime blockade of Gaza.

Sinwar didn’t identify who Hamas is working with, but it’s believed he was referring to Iran.

The Israel-Egypt blockade was put in place in 2007 to prevent weapons smuggling after Hamas violently seized control of the Strip. Since then, the Navy has foiled numerous smuggling attempts, most recently in April.

The Israeli Navy interdicts ships trying to enter Gaza waters while Palestinian boats based in the Strip are restricted from sailing 10-15 nautical miles off the shore depending on the security situation.

Items entering Gaza are routed over land through the Kerem Shalom border crossing. The Rafah border crossing between Egypt and Gaza is not equipped to handle large scale deliveries, and Cairo often closes it for extended periods of time.

Between 2009-2018, Palestinian supporters launched a number of flotillas hoping to break the Israeli maritime blockade.

The most notorious of them was the 2010 Freedom Flotilla, of which the largest ship was the Mavi Marmara. Ten Turkish Islamists were killed in a melee with Israeli commandos who intercepted the ship. Although flotilla organizers claimed to be delivering humanitarian aid to the Strip, no such supplies were found aboard the Mavi Marmara.

An independent UN inquiry into the affair affair (the Palmer Report of 2011) criticized Israeli forces for using excessive force but upheld the blockade’s legality.