Hamas-gevangene Abed al-Karim Abu Odeh (Twitter/Screen grab)

Hamas prison escapee Abed al-Karim Abu Odeh (Twitter/Screen grab)

Nederland + English

Hamas zet zeeblokkade en controleposten op in de hele Gazastrook, met als doel ontsnapte gevangene gevangen te nemen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een vermeende dubbelspion die werkte als een agent voor Hamas terwijl hij inlichtingen leverde aan Israël, ontsnapte zaterdagochtend uit een gevangenis in Gaza, volgens Hebreeuws-talige rapporten.

Abed Al-Karim Abu Odeh, ooit een hooggeplaatste figuur in de militaire vleugel van Hamas, zit sinds 2019 gevangen op beschuldiging dat hij het uitgebreide systeem van ondergrondse smokkeltunnels van de terreurgroep in kaart bracht terwijl hij spioneerde voor Israël.

Volgens berichten is de ontsnapping een enorme blamage voor Hamas, dat naar Abu Odeh verwees als “een uiterst gevaarlijke veiligheidsgevangene.”

De terreurgroep heeft een zeeblokkade ingesteld om te voorkomen dat Abu Odeh via de Middellandse Zee uit de kustenclave kan ontsnappen, en in de hele Strook zijn meerdere wegversperringen opgericht in wat volgens de berichten een “hysterische” sfeer is.

Hamas-functionarissen zeiden dat ze geloven dat Abu Odeh misschien zal proberen om naar Israël over te steken. De groep heeft ook een royale geldbeloning uitgeloofd voor tips die tot zijn gevangenneming leiden.

In een reeks video’s die door een hoge Hamas-commandant werden gepubliceerd, wordt bevestigd dat Abu Odeh de man is die volgens hen verantwoordelijk is voor het delen van cruciale informatie over de tunnelnetwerken van de terreurgroep met de Israëlische veiligheidsdiensten.

Tijdens de botsing tussen Israël en Gaza in mei 2021, Operatie Guardian of the Walls, bleken inlichtingen over de locaties van Hamas-tunnels een essentieel hulpmiddel voor de IDF.

De Israëlische luchtmacht lanceerde meerdere luchtaanvallen op Hamas-tunnels in de Strook, om zowel wapensmokkel te voorkomen als raketvoorraden te vernietigen.

In december 2021 voltooide Israël de bouw van een 65 kilometer lange hoogtechnologische barrière die zowel boven als onder de grond loopt op de grens met de Gazastrook.

“Er is geen andere plaats in de wereld die een ondergrondse barrière heeft gebouwd,” zei de directeur van het beheer van het hek, Brig.-Gen. Eran Ofir zei tijdens de openingsceremonie. “Het was een zeer complex project, zowel operationeel als technisch.”

Het duurde drie en een half jaar om de barrière te voltooien en kostte naar schatting 1 miljard dollar.

 

ENGLISH

Hamas imposes naval blockade and checkpoints throughout the Gaza Strip, aimed at capturing escapee.

By Lauren Marcus, World Israel News

An alleged double agent who worked as an operative for Hamas while providing intelligence to Israel escaped from a Gaza prison on Saturday morning, according to Hebrew-language reports.

Abed Al-Karim Abu Odeh, once a senior figure in Hamas’ military wing, has been imprisoned since 2019 on charges that he mapped the terror group’s extensive system of underground smuggling tunnels while spying for Israel.

According to reports, the escape is a massive embarrassment to Hamas, which referred to Abu Odeh as “an extremely dangerous security prisoner.”

The terror group has imposed a naval blockade aimed at preventing Abu Odeh from escaping the coastal enclave via the Mediterranean Sea, and multiple roadblocks have been set up throughout the Strip in what reports described as a “hysterical” atmosphere.

Hamas officials said they believe that Abu Odeh may attempt to cross into Israel. The group has also offered a generous cash reward for tips leading to his capture.

In a series of videos published by a senior Hamas commander, Abu Odeh is confirmed to be the man they believe responsible for sharing crtiical information about the terror group’s tunnel networks with Israeli security agencies.

During the May 2021 Israel-Gaza clash Operation Guardian of the Walls, intelligence about the locations of Hamas tunnels proved a crucial tool for the IDF.

Israel’s Air Force launched multiple air strikes against Hamas tunnels in the Strip, in order to prevent both weapons smuggling and to destroy missile stockpiles.

In December 2021, Israel completed construction of a 65-kilometer high-tech barrier running both above and below ground on the border with the Gaza Strip.

“There is no other place in the world that has built an underground barrier,” Fence Administration Director Brig.-Gen. Eran Ofir said at the opening ceremony. “It was a very complex project, both operationally and engineering-wise.”

The barrier took three and a half years to complete and cost an estimated $1 billion.