The Cusper. (Cuspa Medical)

Nederlands + English

Een nieuw, in Israël ontwikkeld medisch apparaat maakt een invasieve open hartoperatie overbodig.

Door United with Israel

Hartziekten blijven een van de meest voorkomende gezondheidsuitdagingen voor de samenleving, ondanks de aanzienlijke vooruitgang op het gebied van openhartchirurgie en andere behandelingen.

Deze benaderingen kunnen effectief zijn bij de behandeling van hartklep aandoeningen, waardoor hartkleppen niet goed openen en sluiten. Helaas vereist een operatie een langdurige revalidatie en kan leiden tot infecties en andere gevaarlijke gevolgen.

Een belangrijke medische doorbraak is dat een nieuw, door Cuspa Medical in Israël ontwikkeld apparaat, een open hartoperatie overbodig kan maken.

De kleine kunstmatige Cusp, of Cusper zoals het wordt genoemd, wordt bevestigd aan hartkleppen en “vermindert de terugstroom van bloed naar de hartkamer”, meldt het Israëlische tech-blog NoCamels.

“De kunstmatige Cusp wordt met een metalen grijper aan de hartklep bevestigd. In tegenstelling tot een open hart operatie is de procedure minimaal ingrijpend, met behulp van een katheter via de lies,” voegde het NoCamels rapport eraan toe.

Het apparaat grijpt de klep om de juiste grootte van de opening te behouden. Bij het sluiten voorkomt het bloedlekkage en terugstromen.

Momenteel wordt de Cusper onderworpen aan veiligheidstests en zijn er patenten aangevraagd in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Cuspa Medical is opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in het noorden van Israël.

 

*****************************************

********************************************

ENGLISH

A new medical device developed in Israel eliminates the need for invasive open heart surgery.

By United with Israel

Heart disease remains one of the most pervasive health challenges facing society, despite significant advances in open heart surgery and other treatments.

These approaches can be effective in treating valvular heart disease, which prevents heart valves from fully opening and closing properly. Unfortunately, surgery requires lengthy rehabilitation and can result in infections and other dangerous outcomes.

In a significant medical breakthrough, a new device developed in Israel by Cuspa Medical could eliminate the need for open heart surgery.

The tiny artificial cusp, or Cusper as it is called, attaches to heart valves and “reduces the backflow of blood to the heart’s chamber,” reported Israeli tech blog NoCamels.

“The artificial cusp is attached to the heart valve with a metal grasper. Unlike open heart surgery, the procedure is minimally invasive, using a catheter through the groin,” added the NoCamels report.

The device grasps the valve to maintain the proper sized opening. Upon closure, it prevents blood leaks and back flow.

Currently, the Cusper is undergoing safety tests, with patents pending in North America, Europe, and Asia.

Established in 2019, Cuspa Medical has headquarters in northern Israel.