Ismail Haniyeh, voorzitter van het politieke bureau van de Palestijnse organisatie Hamas, houdt een toespraak tijdens een bijeenkomst in de Zuid-Libanese havenstad Sidon. (Foto: Reuters)
Ismail Haniyeh, chairman of the Political Bureau of Palestinian organization Hamas, delivers a speech during a rally at the southern Lebanese port city of Sidon. (Photo: Reuters)

Nederlands + English

De islamistische terreurorganisatie Hamas heeft naar verluid een uitnodiging geaccepteerd om een eenheidsgesprek aan te gaan met haar rivaal, de Palestijnse Autoriteit, geleid door de Palestijnse president en partijleider van Fatah, Mahmoud Abbas.

Door Allarab News

Egypte, dat een prominente rol heeft gespeeld in de bemiddeling, tussen de PA, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) uitgenodigd voor eenheidsgesprekken in Caïro op 30 juli.

De diplomatieke stap komt nadat de Palestijnse Autoriteit (PA) in Ramallah zondag de hooggeplaatste Hamasleider sjeik Mustafa Abu Arra vrijliet. Arra, een inwoner van de Westelijke Jordaanoever, was gearresteerd op beschuldiging van het belasteren van de Palestijnse Autoriteit en het aanzetten tot religieus geweld.

De PA en Hamas zijn bittere rivalen sinds de gewelddadige overname van de Gazastrook door Hamas in 2007.

Terwijl velen in de internationale gemeenschap pleiten voor de oprichting van een nieuwe verenigde Arabische staat naast Israël, woont de lokale Palestijnse bevolking in de door Hamas bestuurde Gazastrook of in door de PA bestuurde gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever.

Abbas en zijn Egyptische gastheer hopen naar verluidt dat de gesprekken in Caïro eind deze maand een einde zullen maken aan de huidige politieke verdeeldheid tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever gedurende de afgelopen 16 jaar.

Hamas en andere islamistische groeperingen beschuldigen de PA regelmatig van samenwerking met de Israëlische autoriteiten. Bovendien heeft de Hamas-organisatie steeds meer geprobeerd om met Iraanse hulp haar invloed op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden ten koste van de PA.

Abbas probeert zich steeds meer van Israël te distantiëren sinds de recente IDF Operation ‘Home and Garden’ anti-terrorisme inval in Jenin eerder in juli.

De stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever valt formeel onder de jurisdictie van de PA. In de praktijk zijn de stad en het nabijgelegen vluchtelingenkamp Jenin echter een belangrijk knooppunt van anti-Israël terrorisme geworden.

Tijdens een zeldzaam bezoek aan Jenin onlangs, prees Abbas de lokale islamitische terreurgroep als “een heroïsch icoon van strijd, standvastigheid en verzet,” ondanks de uitdaging die Hamas vormt voor de PA en haar regerende Fatah partij.

Gesprekken over nationale eenheid tussen de PA en Hamas zijn tot nu toe zonder succes gebleven, ondanks de steun van Egypte en andere internationale spelers. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

***********************************************

ENGLISH

The Islamist terrorist organization, Hamas, has reportedly accepted an invitation to enter into unity talks with its rival, Palestinian Authority, led by Palestinian President and Fatah party leader, Mahmoud Abbas.

Egypt, which has played a prominent role in the mediation, has invited officials of the PA, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) for unity talks in Cairo on July 30.

The diplomatic move comes after the Palestinian Authority (PA) in Ramallah released senior Hamas leader Sheikh Mustafa Abu Arra on Sunday. Arra, a West Bank resident, was arrested on charges of slandering the Palestinian Authority and inciting sectarian violence.

The PA and Hamas have been bitter rivals since Hamas’ violent takeover of the Gaza Strip in 2007.

While many in the international community typically call for a new united Arab state to be established alongside Israel, the local Palestinian population lives in either Hamas-run Gaza or PA-run West Bank communities.

Abbas and his Egyptian host reportedly hope the talks in Cairo at the end of this month will end the current political divisions between the Gaza Strip and the West Bank over the last 16 years.

Hamas and other Islamist groups frequently accuse the PA of cooperating with the Israeli authorities. In addition, the Hamas organization has increasingly tried to expand its influence in the West Bank with Iranian assistance at the expense of the PA.

Abbas has increasingly tried to distance himself from Israel since the recent IDF Operation Home and Garden counter-terrorism raid in Jenin earlier in July.

The West Bank city of Jenin is formally under the PA’s jurisdiction. However, in practice, the city and nearby Jenin refugee camp have become a major hub of anti-Israel terrorism.

In a rare visit to Jenin recently, Abbas praised the local Islamist terrorist group as “a heroic icon of struggle, steadfastness and defiance,” despite the challenge Hamas represents to PA and its ruling Fatah party.

National unity talks between the PA and Hamas have been unsuccessful until now far, despite the support of Egypt and other international players.