De terroristische dreiging voor Europa vanuit de Islamitische Republiek Iran — en Hamas en Hezbollah, haar proxies — neemt toe. In de afgelopen vijf jaar zat Iran achter minstens 33 terroristische complotten in Europa. Naar schatting zijn er alleen al in Duitsland 450 Hamas-agenten. (Afbeeldingsbron: iStock/Getty Images)

Door: Gatestone Institute –  Robert Williams

De terroristische dreiging voor Europa vanuit de Islamitische Republiek Iran — en Hamas en Hezbollah, haar proxies — neemt toe. De Europese leiders proberen echter te voorkomen dat Israël de militaire capaciteiten van Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon uitschakelt, ook al zou dat het vermogen van deze terroristen om in Europa te opereren verminderen.

Zelfs vóór het bloedbad van 7 oktober in Israël door Hamas, zei de directeur van de Mossad, David Barnea, in september 2023 dat de Israëlische inlichtingendiensten, in samenwerking met hun buitenlandse partners, 27 terroristische aanslagen hadden voorkomen die het afgelopen jaar door Iran waren georkestreerd, “over de hele wereld, in Europa, Afrika, het Verre Oosten en Zuid-Amerika”.

Slechts drie maanden later, in december, werden terroristen van aan Hamas gelieerde cellen in Denemarken, Duitsland en Nederland gearresteerd nadat ze van plan waren aanslagen te plegen op Joodse doelen in Europa. In verband met de arrestaties in Duitsland en Nederland werden wapens gevonden in Bulgarije. Volgens Duitse aanklagers hadden de vier in Duitsland gearresteerde mannen wapens verzameld om “in staat van paraatheid te worden gehouden met het oog op mogelijke terroristische aanslagen tegen Joodse instellingen in Europa”.

Er zijn naar schatting 450 Hamas-agenten alleen al in Duitsland, volgens de cijfers van 2023 die zijn vrijgegeven door de binnenlandse inlichtingendienst van Duitsland, het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet. In 2022 waarschuwde de dienst:

“Hamas ziet Westerse landen zoals Duitsland als een toevluchtsoord waar de organisatie zich kan concentreren op het verzamelen van donaties, het werven van nieuwe aanhangers en het verspreiden van haar propaganda.”

Bovendien wonen er in Duitsland minstens 1900 leden van het Moslim Broederschap netwerk. Qatars Al Jazeera, de belangrijkste mediasponsor en promotor van de Moslim Broederschap, zegt over de beweging: “Altijd hebben ze vastgehouden aan hun ideaal van een samenleving geregeerd door islamitische wetten en moraal.” Het motto van de Moslim Broederschap luidt:

“Allah is ons doel; de Profeet is onze leider; de Koran is onze wet; Jihad is onze weg; sterven op de weg van Allah is onze hoogste hoop.”

In februari bevestigde de Belgische minister van Justitie dat Hamas actief is in Brussel – de feitelijke hoofdstad van de Europese Unie – via een netwerk van dekmantelbedrijven die geld inzamelen voor de terroristische organisatie, samen met activiteiten om het imago van Hamas in Europa te verbeteren. Toch blijven de Belgische autoriteiten toestaan dat Hamas daar actief is.

Het Belgische parlementslid Michael Freilich zei onlangs:

“Waarom zou je toegeven [dat Hamas actief is in het land], en dan zeggen, wel, we laten hen toe om te opereren, omdat ze in België niets extreems doen? U zei net dat ze fondsen werven, en dat wordt verondersteld illegaal te zijn voor zo’n organisatie. Dat lijkt me niet logisch.”

Hezbollah heeft zijn eigen organisatie in Europa. Volgens een rapport uit 2022 van Europol:

“Het netwerk van medewerkers dat Hezbollah in de EU heeft opgebouwd, wordt ervan verdacht het transport en de distributie van illegale drugs naar de EU te beheren, zich bezig te houden met vuurwapenhandel en professionele witwasoperaties te runnen.”

Hezbollah is al geruime tijd actief in Europa. In 2012 bombardeerde het terreurnetwerk een bus met Israëlische toeristen in Burgas, Bulgarije, waarbij zes doden en tientallen gewonden vielen. Er zijn in Duitsland ongeveer 1250 Hezbollah-leden.

Volgens deskundigen heeft Europa de infiltratie van terroristische proxies door Iran op het continent gewoon genegeerd.

“Hamas is al ongeveer 30 jaar in Europa. Het is een publiek geheim”, was het commentaar van Lorenzo Vidino, directeur van het programma voor extremisme aan de George Washington Universiteit en een expert op het gebied van de Moslimbroederschap. “Natuurlijk noemen ze zichzelf geen Hamas,” voegde Vidino eraan toe. (Hamas is verboden in de Europese Unie.)

“Ze hebben namen als Conference of Palestinians Abroad, Palestinians in (landnaam), Palestinian Students Abroad, enzovoort. Maar als je wat verder graaft, kom je erachter wie de mensen zijn achter deze verenigingen en wat hun connecties thuis zijn. Het is altijd dezelfde groep van 20-25 mensen.

“Hun propaganda, hun sociale mediapatronen, alles is Hamas. En het is heel openbaar en zichtbaar. Dit is een typische tactiek van de Moslimbroederschap. Ze verzinnen een miljoen verschillende namen voor hun organisaties, om twee redenen: Ten eerste willen ze de indruk wekken dat het een brede beweging is, zodat als ze een publiek evenement organiseren, er 50 deelnemende organisaties zijn, of als ze een publieke brief publiceren, er 50 ondertekenende groepen zijn. Ten tweede, als één van deze groepen wordt neergehaald door de wetshandhaving, dan zijn er nog al die andere.”

De onderzoeken van de Europese autoriteiten naar Hamas in Europa, zo voegde Vidino eraan toe, zijn een complete mislukking.

“We hebben gekeken naar de onderzoeken die de afgelopen 25-30 jaar zijn gedaan naar de financieringsnetwerken van Hamas in het Westen, en we ontdekten dat het eigenlijk een complete ramp was. Onderzoeken zijn voor het grootste deel zonder resultaat gebleven.

“Sommige van de sleutelfiguren zijn onderzocht. Soms worden ze gearresteerd, aangeklaagd, maar het blijft nooit bij een aanklacht – op een paar uitzonderingen na…”.

“Het belangrijkste probleem is dat Hamas niet echt een prioriteit is voor de Europese rechtshandhaving. Veiligheidstroepen hebben beperkte middelen. Een land als België investeert zijn middelen liever in het opsporen van ISIS-leden, die een directere bedreiging vormen voor de veiligheid.”

Volgens Danny Citrowicz, onderzoeker aan het Israëlische Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies en niet-resident aan de Atlantic Council:

“In Europa worden de belangrijkste terreurdreigingen beschouwd als soennitische groepen zoals Al Qaida en ISIS. Je ziet geen echt optreden tegen het sjiitisch radicalisme. Ze denken dat ze grotere problemen hebben.”

In de afgelopen vijf jaar zat Iran alleen al achter minstens 33 terroristische complotten in Europa, waaronder tegen doelen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk, volgens Matthew Levitt, een senior medewerker aan het Washington Institute for Near East Policy.

In dit alles speelt de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC) een centrale rol. Als verklaard door het Amerikaanse Congres traint, financiert en bewapent de IRGC gevaarlijke proxystrijdkrachten in het Midden-Oosten en daarbuiten en deelt ze inlichtingen met hen.

De IRGC heeft, zoals beschreven door de Wall Street Journal, terroristen van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad voorbereid en getraind voor het bloedbad van 7 oktober in Israël:

“Officieren van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde hadden sinds augustus samengewerkt met Hamas om de lucht-, land- en zee-invasies te bedenken … Details van de operatie werden verfijnd tijdens verschillende bijeenkomsten in Beiroet, bijgewoond door officieren van de IRGC en vertegenwoordigers van vier door Iran gesteunde militante groeperingen, waaronder Hamas, dat de macht heeft in Gaza, en Hezbollah, een sjiitische militante groepering en politieke factie in Libanon…”.

Het Amerikaanse Congres, Israël en duizenden Iraniërs hebben er bij de Europese Unie op aangedrongen om de IRGC als terroristische organisatie aan te merken. Vorig jaar nam het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid een resolutie met die strekking aan, maar de EU weigert desondanks om de IRGC als terroristische organisatie aan te merken. EU-buitenlandchef Josep Borrell beweert dat er juridische obstakels zijn, maar die bewering is weerlegd als een leugen.

In april 2023 ondertekende een tweepartijdige groep van meer dan 130 leden van het Amerikaanse Congres een brief waarin de EU werd opgeroepen om de IRGC als terroristische organisatie aan te merken. De IRGC, schreven ze, “heeft vrijelijk en openlijk complotten uitgevoerd tegen burgers in landen in de hele EU.”

“Gezien de groeiende dreiging die Iran vormt voor de EU-lidstaten en hun burgers, dringen we er bij u op aan om deze kwestie met de grootst mogelijke urgentie te behandelen”, aldus de brief.

Het is duidelijk dat de Europese leiders deze kwestie niet met enige urgentie behandelen, wat een ramp in wording is voor alle Europeanen. Terwijl Iran doorgaat met het leveren van militaire uitrusting aan Rusland, hebben door Iran gemaakte drones verwoesting aangericht in Oekraïne. Iran heeft ballistische raketten die Europa kunnen bereiken en is nog maar één minuut verwijderd van het vermogen om kernwapens te maken, als het dat al niet is.

Wanneer begint de EU deze dreiging serieus te nemen?