Een Hamas publieke executie. (Quds news)
A Hamas public execution. (Quds news)

Nederlands + English

Twee van de geëxecuteerde Palestijnen werden veroordeeld voor het leveren van informatie aan Israël die de IDF hielp bij het aanvallen van doelen in Gaza, aldus Hamas.

Door Debbie Reiss, World Israel News

De in Gaza heersende terreurgroep Hamas heeft zondag vijf Palestijnen geëxecuteerd voor moord en “collaboreren” met Israël.

“Op zondagochtend werd het doodvonnis voltrokken tegen twee veroordeelden wegens samenwerking met de bezetting (Israël), en drie anderen in strafzaken,” zei Hamas in een verklaring.

De executies waren bedoeld “om publieke afschrikking en veiligheid te bereiken,” zei de terreurgroep, en voegde eraan toe dat de geëxecuteerde Palestijnen “hun volledige rechten hadden gekregen om zichzelf te verdedigen.”

De twee die beschuldigd werden van collaboratie met Israël zaten respectievelijk sinds 2009 en 2015 in de gevangenis.

Een van hen werd veroordeeld voor het verstrekken aan Israël van “informatie over mannen van het verzet, hun verblijfplaats … en de locatie van raketlanceerplatformen,” in de vroege jaren 1990, zei Hamas.

Sinds het begin van het jaar heeft Hamas 13 mensen ter dood veroordeeld.

Volgens de Palestijnse wet kan een doodvonnis alleen worden voltrokken met de uitdrukkelijke toestemming van de president van de Palestijnse Autoriteit. Sinds de afscheiding van de PA en de annexatie van Gaza heeft Hamas dit protocol echter niet gevolgd.

Volgens het Israëlische Informatiecentrum voor Mensenrechten in de Bezette Gebieden zijn sinds 2007 in totaal 180 mensen door rechtbanken in Gaza ter dood veroordeeld, waarvan 33 de vonnissen zijn voltrokken.

De laatste keer dat Hamas een doodvonnis uitvoerde was in 2017, toen drie gevangenen werden geëxecuteerd.

 

ENGLISH

Two of the executed Palestinian were convicted of supplying Israel with intel that aided the IDF in striking targets in Gaza, Hamas said.

By Debbie Reiss, World Israel News

The Gaza-ruling Hamas terror group on Sunday executed five Palestinians for murder and “collaborating” with Israel.

“On Sunday morning, the death sentence was carried out against two condemned over collaboration with the occupation (Israel), and three others in criminal cases,” Hamas said in a statement.

The executions meant “to achieve public deterrence and security,” the terror group said, and added that the executed Palestinians had been given “their full rights to defend themselves.”

The two charged with collaborating with Israel had been in prison since 2009 and 2015, respectively.

One of them was convicted of providing Israel with “information on men of the resistance, their residence… and the location of rocket launchpads,” in the early 1990s, Hamas said.

Hamas has sentenced 13 people to death since the beginning of the year.

Under Palestinian law, a death sentence can only be carried out with the express permission of the President of the Palestinian Authority. However, since breaking away from the PA and annexing Gaza, Hamas has not followed this protocol.

According to The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, a total of 180 people have been handed death sentences in courts in Gaza since 2007, of which 33 have had their sentences carried out.

The last time Hamas carried out a death sentence was in 2017, when three prisoners were executed.