Veiligheidstroepen nemen wapens in beslag uit een explosievenlaboratorium dat gelinkt is aan Hamas (Shin Bet handout)
Security forces seize weapons from a Hamas-linked explosives laboratory (Shin Bet handout)

Nederlands + English

Hamas-terroristen, uit een dorp in de buurt van Jeruzalem, waren van plan IDF-soldaat te ontvoeren en moordaanslagen uit te voeren op Israëlische burgers.

Door World Israel News

Israël’s veiligheids- en inlichtingendiensten arresteerden negen Palestijnen, uit door de PA gecontroleerde gebieden in Samaria, voor hun betrokkenheid bij een verijdeld terreurcomplot. Dit complot omvatte plannen om een Israëlische soldaat te ontvoeren en moordaanslagen uit te voeren.

De negen mannen, die volgens de autoriteiten allemaal banden hebben met de terreurgroep Hamas, werden in juli gearresteerd, maar een spreekverbod voor de media over deze zaak werd maandag opgeheven.

Alle arrestanten zijn inwoners van de PA-stad Biddu, dat ongeveer 6 kilometer (3,7 mijl) ten noordwesten van de stadsgrenzen van Jeruzalem ligt.

Volgens een verklaring van de Shin Bet hadden de Hamas-terroristen zich maandenlang voorbereid voordat de aanslag werd verijdeld.

De verdachten richtten een explosieven laboratorium op, fabriceerden explosieven, maakten ze gebruiksklaar en voerden “verkenningstochten” uit in de regio Binyamin om de routines en bewegingspatronen van de soldaten in het gebied beter te kunnen leren.

Ze selecteerden ook een veilige locatie om de ontvoerde soldaat te verbergen, zeiden de autoriteiten.

Naast de ontvoering, waarbij waarschijnlijk de vrijlating van Palestijnse gevangenen zou worden geëist in ruil voor de soldaat, planden de leden van de Hamas-cel een reeks aanslagen op Israëlische burgers.

In het laboratorium van de eenheid werden ruwe materialen in beslag genomen, waaronder explosieven en pijpen, samen met machinegeweren.

Ook werden kaarten ontdekt met daarop potentiële aanslagen en vluchtroutes.

“Samen met de IDF en de Israëlische politie zullen we nog harder blijven werken om elke poging van terroristische groeperingen en terroristische activiteiten tegen de staat Israël te verijdelen en om de betrokkenen voor het gerecht te brengen,” zei de Shin Bet in een verklaring.

Het verijdelde complot onderstreept de toenemende aanwezigheid van de in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas in Judea en Samaria. Nu de controle van de Palestijnse Autoriteit over de Arabische gebieden in de regio steeds zwakker wordt, hebben veiligheidsfunctionarissen hun bezorgdheid geuit dat de positie van Hamas in het gebied zal worden versterkt.

*****************************************

ENGLISH

Hamas operatives in village near Jerusalem planned to kidnap IDF soldier, carry out shooting attacks against Israeli civilians.

By World Israel News

Israel’s security and intelligence agencies arrested nine Palestinians from PA-controlled enclaves in Samaria for their roles in a thwarted terror plot, which included plans to kidnap an Israeli soldier and carry out shooting attacks.

The nine men, who authorities say are all affiliated with the Hamas terror group, were arrested in July, but a gag order barring media reports on the case was lifted Monday.

All of those detained are residents of the PA town of Biddu, which is approximately 6 kilometers (3.7 miles) northwest of Jerusalem’s municipal borders.

According to a statement from the Shin Bet, the Hamas operatives had engaged in months of preparation before the attack was foiled.

The suspects established a bomb laboratory, created explosive devices and readied them for use, and conducted “intelligence gathering tours” of the Binyamin region in order to better understand soldiers’ routines and patterns of movements in the area.

They also selected a secure location in which to hide the kidnapped soldier, authorities said.

Beyond the kidnapping, which would likely see demands for the release of Palestinian prisoners in exchange for the soldier, the members of the Hamas cell were planning a series of attacks on Israeli civilians.

Raw materials, including explosive substances and pipes, along with submachine guns, were seized from the cell’s laboratory.

Additionally, maps marked with potential attack sites and escape routes were discovered.

“Together with the IDF and the Israel Police, we will continue to work even harder to thwart any attempt by terrorist elements outside to promote terrorist activity against the State of Israel and to bring those involved to justice,” the Shin Bet said in a statement.

The thwarted plot underscores the Gaza-based Hamas terror group’s increasing presence in Judea and Samaria. As the Palestinian Authority’s control over Arab enclaves in the region continues to weaken, security officials have expressed concerns that Hamas’s position in the area will be strengthened.