Soldaten en piloten van het leger van de Islamitische Republiek Iran marcheren op de Dag van het Iraanse Leger.
Islamic Republic of Iran Army soldiers and pilots marching on Iran’s Army Day.
(Wikimedia Commons/Hosein Velayati)

Nederlands + English

Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem…..(Ezechiël 38:2)

Door Israel365 News – David Sidman

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian heeft dinsdag in Doha een ontmoeting gehad met Hamas-chef Ismail Haniyeh.

Volgens een bericht van het Iraanse persbureau Mehr News Agency zei de minister van Buitenlandse Zaken dat Teheran “het kindermoordende Israëlische regime” veroordeelt dat door het Westen wordt gesteund.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian en Hamasleider Ismail Haniyeh ontmoetten elkaar om te spreken over Israël en de Palestijnen, naast andere kwesties in het Midden-Oosten, in Doha, Qatar, op 11 januari 2022. Credit: Mehr News Agency.

Amir-Abdollahian bekritiseerde ook Israël voor wat hij zei “brutale misdaden van de zionistische bezetters in Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem.”

Hij benadrukte ook de volledige steun van Teheran voor de legitieme verdediging van het Palestijnse volk en de verzetsgroepen tegen “de bezetting van het zionistische regime”.

Haniyeh bedankte Iran voor zijn steun aan de Palestijnen en riep op tot een verenigd front van islamitische, Arabische en andere landen tegen Israël.

Dit soort oproepen lijkt griezelig veel op die van Israëls Onafhankelijkheidsoorlog, toen alle Arabische legers zich verenigden om de pas herboren natie Israël te vernietigen. Het weerspiegelt ook de profetie van Ezechiël waarin de 70 naties zich zullen verenigen in een laatste oorlog tegen Israël.

Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem…..(Ezechiël 38:2)

 

ENGLISH:

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)

By Israel365 News – David Sidman

Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian met with Hamas chief Ismail Haniyeh in Doha on Tuesday.

According to a report published in Iran’s Mehr News Agency, the foreign minister said Tehran condemns “the child-killing Israeli regime” that the West supports.

Iran’s Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian and senior Hamas leader Ismail Haniyeh met to speak about Israel and the Palestinians, among other Mideast issues, in Doha, Qatar, on Jan. 11, 2022. Credit: Mehr News Agency.

Amir-Abdollahian also slammed Israel for what he said were “brutal crimes of the Zionist occupiers in Jerusalem and the Al-Aqsa mosque on the Temple Mount in Jerusalem.”

He also stressed Tehran’s complete support for the legitimate defense of the Palestinian people and resistance groups against “the occupation of the Zionist regime.”

Haniyeh thanked Iran for its support for the Palestinians and called for a united front of Islamic, Arab and other countries against Israel.

This type of call is eerily similar to that of Israel’s War of Independence when all Arab armies united to destroy the newly reborn nation of Israel. It also mirrors Ezekiel’s prophesy whereby the 70 nations will unite in a final war against Israel.

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him (Ezekiel 38:2)