Nederlands + English
Terreurorganisatie Hamas heeft in de Gazastrook twee Palestijnen ter dood veroordeeld wegens ‘collaboratie’ met Israel. De twee mannen, uit Khan Younis en Rafah, zullen worden opgehangen. Er is nog geen datum gekozen voor de executie. Twee andere mannen werden veroordeeld tot dwangarbeid. Het is niet voor het eerst dat Hamas doodstraffen oplegt aan Palestijnen in de Gazastrook.

Bron: CIDI

Repressie aan orde van de dag in Gaza

Hamas regeert sinds 2007 met harde hand in de Gazastrook. Na een korte strijd met Fatah kreeg het de volledige macht in de kustenclave en stelde een streng-islamitisch regime in. Vrijheden zijn sterk ingeperkt, vrije pers is er eigenlijk niet en demonstranten krijgen amper ruimte. Daarnaast hebben terreurgroepen zoals Islamitische Jihad, de facto een vrije hand in het gebied. Deze terreurgroepen smokkelen via tunnels spullen van en naar Egypte, zij slaan wapens op in dichtbevolkt gebied en schieten regelmatig vanuit deze gebieden raketten naar Israel.

Hamas treedt hard op tegen ‘collaborateurs’, zoals mensen die oproepen tot normalisatie en vrede met Israel. Zo werd vredesactivist Rami Aman door Hamas opgepakt nadat hij in augustus 2020 een videogesprek had met Israelische vredesactivisten. Aman werd vervolgens gemarteld en gedwongen om te scheiden van zijn vrouw. Extra pijnlijk: Aman bleek later te zijn verraden door een werkneemster van Amnesty International. Hamas zou sinds 2007 meer dan honderd mensen ter dood veroordeeld hebben en werkelijk 25 mensen geëxecuteerd hebben.

De executies van Hamas leiden tot woedende reacties uit Ramallah, daar volgens de Palestijnse Autoriteit alleen de Palestijnse president executies mag goedkeuren. Daarnaast liggen Hamas en de PA al jaren in de clinch vanwege de machtsstrijd tussen beiden.

Palestijnse Autoriteit veroordeelt man voor mogelijke verkoop van land aan Israel

Een rechtbank van de Palestijnse Autoriteit in Bethlehem heeft een Palestijnse man veroordeelt tot 15 jaar cel voor het verkopen van een perceel land aan een Israeli. De verkoop van land aan een Israeli is volgens het Palestijnse wetboek strafbaar, en mensen kunnen er de doodstraf voor krijgen.

Palestinian sentenced by a Palestinian court in Bethlehem to 15 years in prison for attempting to sell land to Israeli Jews.

Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) October 17, 2021

Deze persoon kwam er vanaf met 15 jaar cel, waarschijnlijk daar de verkoop nog geen doorgang kreeg. In 2018 kreeg een Palestijn een levenslange celstraf met dwangarbeid voor het willen verkopen van enkele panden in de Oude Stad van Jeruzalem aan een Israeli. De verkoop van Palestijns land zou in de ogen van de PA gelijk staan aan hoogverraad.

ENGLISH

Terror organization Hamas has sentenced two Palestinians in the Gaza Strip to death for “collaboration” with Israel. The two men, from Khan Younis and Rafah, will be hanged. No date has yet been chosen for the execution. Two other men were sentenced to hard labor. This is not the first time Hamas has imposed death sentences on Palestinians in the Gaza Strip.

Source: CIDI

Repression the order of the day in Gaza

Hamas has ruled the Gaza Strip with a heavy hand since 2007. After a brief struggle with Fatah, it gained full power in the coastal enclave and established a strict Islamic regime. Freedoms are severely curtailed, free press is basically non-existent and protesters are barely given any space. In addition, terror groups such as Islamic Jihad, have a de facto free hand in the area. These terror groups smuggle goods to and from Egypt through tunnels, they store weapons in densely populated areas and regularly fire rockets at Israel from these areas.

Hamas is cracking down on “collaborators,” such as people who call for normalization and peace with Israel. For example, peace activist Rami Aman was detained by Hamas after he had a video conversation with Israeli peace activists in August 2020. Aman was subsequently tortured and forced to divorce his wife. Extra painful: Aman was later found to have been betrayed by an Amnesty International employee. Hamas is said to have sentenced more than 100 people to death since 2007 and actually executed 25 people.

The Hamas executions are leading to angry reactions from Ramallah, since according to the Palestinian Authority only the Palestinian president can authorize executions. In addition, Hamas and the PA have been at odds for years because of the power struggle between the two.
Palestinian Authority condemns man for possible sale of land to Israel

A Palestinian Authority court in Bethlehem has sentenced a Palestinian man to 15 years in prison for selling a plot of land to an Israeli. Selling land to an Israeli is punishable under the Palestinian legal code, and people can face the death penalty for it.

Palestinian sentenced by a Palestinian court in Bethlehem to 15 years in prison for attempting to sell land to Israeli Jews.

Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) October 17, 2021

This person got away with 15 years in prison, probably because the sale had not yet gone through. In 2018, a Palestinian received a life sentence with hard labor for wanting to sell some properties in the Old City of Jerusalem to an Israeli. Selling Palestinian land would be tantamount to high treason in the PA’s eyes.