NEDERLANDS + ENGLISH
De belangrijkste redenen voor het Palestijnse leed. De corruptie van hun leiders. Een documentaire over de terreur tegen hun eigen bevolking, maar ook de welvaart van de leiders. Men laat altijd Gaza stad zien, maar wist u dat de rest van Gaza alles te krijgen is. 5 sterren hotels, auto’s, groenten, fruit, alles. Bekijk deze onthutsende, spraakmakende video van Pierre Rehov.

ENGLISH
The main reasons behind Palestinian suffering. Their leaders’ corruption.
A documentary about the terror against their own people, but also the prosperity of the leaders. They always show Gaza city, but did you know that the rest of Gaza you can buy everything. 5 Star hotels, cars, vegetables, fruit, everything. Watch this disconcerting, controversial video by Pierre Rehov.