Israëlische gevangene Avera Mengistu. (Met dank aan familie via AP)
Israeli captive Avera Mengistu. (Courtesy family via AP)

Nederlands + English

Er zijn belangrijke ontwikkelingen geweest in de onderhandelingen met Hamas over een mogelijke gevangenenruil met Israël, zei de Egyptische minister van Inlichtingen Abbas Kamel.

Door Tobias Siegal, World Israel News

Egypte zal naar verwachting videobanden ontvangen van Hamas die nieuwe informatie bevatten over de Israëlische gevangenen die door de terreurgroep in Gaza worden vastgehouden, vertelden Palestijnse bronnen zaterdag aan de in Londen gevestigde krant Al-Arab.

Volgens het rapport zullen de videobanden onthullen wie van de gevangenen nog in leven zijn en informatie geven over hun levensomstandigheden.

De bronnen voegden eraan toe dat “Israël en Hamas de afgelopen dagen via Egyptische bemiddeling bijna een volledig akkoord hebben bereikt”.

Eerder deze week vertelde de Egyptische minister van Inlichtingen Abbas Kamel aan Israëlische verslaggevers dat er belangrijke ontwikkelingen zijn geweest in de onderhandelingen met Hamas over een mogelijke gevangenenruil met Israël.

Kamel’s opmerkingen kwamen overeen met berichten uit oktober die aangaven dat er vooruitgang was geboekt in de kwestie tijdens het bezoek van een hoge Hamas delegatie aan Caïro.

Men verwacht dat Kamel ook een bezoek zal brengen aan Israël later deze maand, volgens Maariv, wat zijn tweede officiële bezoek aan Israël zou zijn sinds premier Naftali Bennett zijn ambt aanvaardde in januari.

In juni, kort na Operatie Guardian of the Walls, zond het Al Jazeera netwerk nooit eerder vertoonde videobeelden uit van de voormalige Israëlische soldaat Gilad tijdens zijn tijd in Hamas gevangenschap tussen 2006-2011.

Het netwerk zond ook een audio-opname uit van een persoon die beweerde een Israëlische soldaat te zijn die momenteel door Hamas wordt vastgehouden, wat later door de regeringscoördinator voor de vrijlating van de gijzelaars, Yaron Blum, werd afgedaan als vals en een goedkope psychologische truc in een poging om het Israëlische publieke sentiment te bespelen.

Hamas houdt momenteel de Israëlische burger gevangenen Avera Mengistu en Hisham al-Sayed vast, waarvan wordt aangenomen dat ze nog in leven zijn, evenals de lichamen van IDF-soldaten St.-Sgt. Oron Shaul en Lt. Hadar Goldin.

 

ENGLISH
There have been significant developments in the negotiations with Hamas on a potential prisoner swap with Israel, Egyptian Intelligence Minister Abbas Kamel said.

By Tobias Siegal, World Israel News

Egypt is expected to receive video tapes from Hamas containing new information about the Israeli captives held by the terror group in Gaza, Palestinian sources told the London-based Al-Arab newspaper on Saturday.

According to the report, the video tapes will reveal who among the captives is still alive and provide information about their living conditions.

The sources added that “Israel and Hamas have almost reached a full agreement” via Egyptian mediation in recent days.

Earlier this week, Egyptian Intelligence Minister Abbas Kamel told Israeli reporters that there have been significant developments in the negotiations with Hamas on a potential prisoner swap with Israel.

Kamel’s comments conformed reports from October that indicated that progress was made on the issue during the visit of a senior Hamas delegation to Cairo.

Kamel is also expected to visit Israel later this month, according to Maariv, which would be his second official visit to Israel since Prime Minister Naftali Bennett assumed office in January.

In June, shortly after Operation Guardian of the Walls, the Al Jazeera network aired never-before seen video footage of former Israeli soldier Gilad during his time in Hamas captivity between 2006-2011.

The network also aired an audio recording of a person claiming to be an Israeli soldier currently held by Hamas, which was later dismissed by the government’s coordinator for the release of the hostages, Yaron Blum, as fake and a cheap psychological trick attempting to play on Israeli public sentiment.

Hamas currently holds Israeli civilian captives Avera Mengistu and Hisham al-Sayed, who are believed to be alive, as well as the bodies of IDF soldiers St.-Sgt. Oron Shaul and Lt. Hadar Goldin.