NEDERLANDS +  ENGLISH
Een Palestijns meisje zegt een gedicht op tijdens een Palenstijns kinderprogramma.

Ik ben de Palestijns leeuwenwelp.
Het bloed van de martelaren stroomt door me heen.
Ik ben als een leeuw op het slagveld.
Als de bazuin van de oorlog schalt, oogst ik zielen op het veld.
Mijn zwaard blijft getrokken en steek ik niet terug in de schede.
Verraderlijke legers zijn bang voor me.
Donkere ogen smachten naar me.
Ik heb mijn vaderland niet verkocht, noch mijn geweer opgegeven.
Ik draag mijn lijkwade.
Mijn geloof groeit in mijn hart.
Want de overwinning en bevrijding zal behaald worden door de leeuwenwelpen.

ENGLISH:
A Palestinian girl recites a poem during a Palenstinian children’s program

I am the Palestinian lion cub.
The blood of the martyrs flows in my veins.
I am like a lion on the battlefields.
If the drums of war call, I harvest the souls in the fields.
My sword is drawn and won’t return to the sheath.
The armies of treachery fear me.
The Dark-Eyed (Virgins) yearn for me.
I have not sold my homelands, and have not given up my assault rifle.
Today I carry my shrouds and in my heart my faith strengthens.
Because victory and liberation are coming at the hands of the lion cubs.