New York City (Shutterstock met toevoegingen van United with Israel)
New York City (Shutterstock with additions by United with Israel)

Nederlands + English

Een korte video meldde dat Teheran snel kernwapens zou kunnen ontwikkelen “als de VS of het Zionistische regime domme fouten maken.”

Door Pesach Benson, United with Israel

De Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran heeft gezworen nucleaire wapens te ontwikkelen en New York in een “helse ruïne” te veranderen als het wordt aangevallen door Israël of VS, meldde Iran International, een in Londen gevestigde oppositiewebsite.

De dreiging werd geuit in een video die zaterdag werd gepost op twee Telegram-kanalen die door de IRGC worden beheerd.

De video was getiteld “Wanneer zullen de slapende kernkoppen van Iran ontwaken” op het Bisimchi Media (Radioman Media) Telegram kanaal. Op het telegramkanaal Sepah-e Qods werd de video geplaatst met als onderschrift “Iran bereidt zich voor op uitvoering van uiterst geheim EMAD-project: Bouw eerste kernkop als Natanz wordt aangevallen.”

De Emad waarnaar de IRGC verwijst, is een ballistische raket met een bereik van 1.700 km (1.000 mijl).

“Iran kan onmiddellijk terugkeren naar het Emad-project en een atoombom bouwen als de installaties van Natanz worden aangevallen,” schreef de IRGC.

Een korte video zei dat Teheran snel kernwapens kan ontwikkelen “als de VS of het Zionistische regime domme fouten maken.” De video voegde eraan toe dat de ballistische raketten van Iran de Islamitische Republiek het vermogen geven om “New York in helse ruïnes te veranderen”, en benadrukte dat de nucleaire faciliteit van Fordow elke aanval zou overleven.

Teheran kan zijn “vreedzame nucleaire programma snel omzetten in een kernwapenprogramma”, aldus de video.

Fordow is een uraniumverrijkingsfaciliteit die onder een berg in het noorden van Iran is gebouwd.

Het Telegram bericht markeert de tweede keer in juli dat Iraanse functionarissen het bestaan van een kernwapenprogramma bevestigen. Een topadviseur van de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khameinei beweerde onlangs dat Teheran nu in staat is een kernwapen te produceren.

Kamal Kharazi zei tegen Al Jazeera: “Het is geen geheim dat we de technische mogelijkheden hebben om een kernbom te maken, maar we hebben geen besluit genomen om dat te doen.”

Karazi, die aan het hoofd staat van de Iraanse Strategische Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, voegde eraan toe: “In een paar dagen waren we in staat om uranium tot 60 procent te verrijken, en we kunnen gemakkelijk 90 procent verrijkt uranium produceren.”

De Iraanse uraniumvoorraden hebben een zuiverheid van 60% – veel hoger dan de 3,67% die nodig is voor een civiel nucleair programma. Een kernwapen vereist uranium dat verrijkt is tot 90% zuiverheid. Er wordt algemeen aangenomen dat Iran in ongeveer vier weken genoeg uranium kan verrijken om een atoombom te produceren.

Geen enkel land dat een zuiver civiel nucleair programma heeft, heeft ooit zoveel uranium verrijkt als Iran. Tot juli hield Teheran vol dat het nucleaire programma voor vreedzame doeleinden was.

 

ENGLISH

A brief video said Tehran could quickly develop nuclear weapons “if the US or the Zionist regime make any stupid mistakes.”

By Pesach Benson, United with Israel

Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps vowed to develop nuclear weapons and turn New York into a “hellish ruin” if it is attacked by Israel or the U.S., reported Iran International, a London-based opposition web site.

The threat was issued in a video posted on two Telegram channels operated by the IRGC on Saturday.

The video was titled “When Will Iran’s Sleeping Nuclear Warheads Awaken” on the Bisimchi Media (Radioman Media) Telegram channel. On the Sepah-e Qods Telegram channel, the video was posted with the caption “Iran Prepared To Carry Out Top Secret EMAD Project: Building First Nuclear Warhead If Natanz Comes Under Attack.”

The Emad referred to by the IRGC is a ballistic missile said to have a range of 1,700 km (1,000 miles).

“Iran can immediately return to Emad project and build an atomic bomb if Natanz facilities are attacked,” the IRGC wrote.

A brief video said Tehran could quickly develop nuclear weapons “if the US or the Zionist regime make any stupid mistakes.” The video added that Iran’s ballistic missiles give the Islamic Republic the capability of “turning New York into hellish ruins,” insisting that the Fordow nuclear facility would survive any attack.

Tehran can rapidly move its “peaceful nuclear program to a nuclear weapons program,” the video declared.

Fordow is a uranium enrichment facility built underneath a mountain in northern Iran.

The Telegram post marks the second time in July that Iranian officials confirmed the existence of a nuclear weapons program. A top advisor to Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khameinei recently claimed that Tehran is now capable of manufacturing a nuclear weapon.

Kamal Kharazi told Al Jazeera, “It is no secret that we have the technical capabilities to manufacture a nuclear bomb, but we have no decision to do so.”

Karazi, who heads Iran’s Strategic Council on Foreign Relations, added, “In a few days, we were able to enrich uranium up to 60 percent, and we can easily produce 90% enriched uranium.”

Iran’s uranium stocks are at 60% purity — far higher than the 3.67% necessary for a civilian nuclear program. A nuclear weapon requires uranium enriched to 90% purity. It’s widely believed that Iran could finish enriching enough uranium to produce an atomic bomb in about four weeks.

No country maintaining a purely civilian nuclear program has ever enriched uranium to the degree that Iran has. Until July, Tehran insisted its nuclear program was for peaceful purposes