Foto met dank aan Brain.space – Photo courtesy of Brain.space

Nederlands + English

Brain.space zal deel uitmaken van de experimenten die aan boord van NASA’s Axion-1-missie, van 2 tot 8 april, naar het internationale ruimtestation gaan.

Brain.space Tel-Aviv gaat gegevens over de hersenen in kaart brengen en zal van 2 tot 8 april aan boord zijn van NASA’s Axion-1-missie naar het Internationale Ruimtestation om microzwaartekrachtexperimenten met hersenactiviteit uit te voeren.

Drie astronauten zullen verschillende taken uitvoeren terwijl ze de Brain.space EEG-headset dragen. De helm, die uniek is in zijn soort, zal hun neurologische activiteiten registreren, waardoor wetenschappers voor het eerst de dagelijkse hersenveranderingen tijdens ruimtereizen kunnen volgen.

De bemanningsleden, waaronder voormalig Israëlisch gevechtspiloot Eytan Stibbe, zullen allemaal deelnemen aan de experimenten voor, tijdens en na de missie om vergelijkende datasets te verzamelen.

Het bedrijf legde in een verklaring uit dat EEG-scansystemen weliswaar veelzijdig, relatief goedkoop en draagbaar zijn, maar dat ze onnauwkeurige resultaten kunnen opleveren wanneer bewegingen of omgevingen worden veranderd. Dat is één probleem dat Brain.space probeert op te lossen.

In een breder perspectief is Brain.space bezig met het ontwikkelen van een uitgebreide en betaalbare database waar alle soorten hersenactiviteit in kaart kunnen worden gebracht en publiekelijk kunnen worden opgeslagen en gedeeld. Deze informatie kan van vitaal belang zijn voor onderzoekers, artsen, farmaceutische bedrijven en app-ontwikkelaars om hersenafwijkingen, ziekten en aandoeningen beter te begrijpen.

Het bedrijf kwam onlangs uit de ‘stealth’ met een startkapitaalronde van $8,5 miljoen, met Mangrove Capital Partners als hoofdinvesteerder.

“Het doet ons veel plezier om deel te nemen aan deze ongekende experimenten en te laten zien wat onze EEG-helm kan doen”, zegt Dr. Shai Efrati, medeoprichter en voorzitter van Brain.space.

“We hopen dat deze nieuwe technologie de hele werkwijze achter EEG brain mapping zal verbeteren, voor alle betrokkenen. We willen neurale gezondheid bevorderen en geloven dat deze missie en onze toekomstige open-source database precies dat zullen doen.”

*********************************************

**********************************************

ENGLISH:

Brain.space will be among experiments going to the International Space Station aboard NASA’s Axion-1 mission, April 2-8.

Tel Aviv-based brain-mapping data company Brain.space will be aboard the April 2-8 NASA Axion-1 mission to the International Space Station, conducting microgravity brain activity experiments in space.

Three astronauts will perform various tasks while wearing the Brain.space EEG-enabled headset. The first-of-its-kind helmet will record their neurological activity, enabling scientists to track day-to-day brain changes during space travel for the first time.

The crew members, including former Israeli fighter pilot Eytan Stibbe, will all take part in the experiments before, during and after the mission to gather comparative data sets.

The company explained in a statement that while EEG scanning systems are versatile, relatively inexpensive and portable, they can produce inaccurate results when movements or environments are altered. That’s one problem Brain.space seeks to solve.

In the bigger picture, Brain.space is developing a comprehensive and affordable database where brain-activity mapping of any kind can be publicly stored and shared. This information can be vital for researchers, physicians, pharmaceutical companies, and app-developers to better understand brain abnormalities, diseases, and conditions.

The company recently came out of stealth with a $8.5 million seed round, with Mangrove Capital Partners as lead investor.

“It gives us great joy to participate in these unprecedented experiments and showcase what our EEG helmet can do,” said Dr. Shai Efrati, cofounder and chairman of Brain.space.

“We hope this new technology will improve the entire methodology behind EEG brain mapping, for everyone involved. We want to promote neural wellness and believe that this mission and our future open-source database will do exactly that.”