Officiële inlichtingenrapporten over twee afzonderlijke terreuraanslagen die plaatsvonden op 25 januari 2023, toen een moslimman uit Marokko een priester verwondde en een christelijke koster afslachtte in Algeciras, Spanje, werden in april vrijgegeven en werpen meer licht op de aard van de misdaad. Afgebeeld: De plaats van de moord op Diego Valencia, de koster, in Algeciras. (Foto door Stringer/AFP via Getty Images)

Door: Gatestone Instituut – Raymond Ibrahim
Oorspronkelijk Engels Item: Christianity ‘Must be Eliminated’: The Persecution of Christians, April 2023

Dit zijn enkele van de moorden en misdaden die moslims in de maand april 2023 tegen christenen hebben gepleegd:

Generieke moslimmisbruiken tegen christenen

Afghanistan: Volgens een kort bericht van 3 april, “Taliban zet premie op Afghaanse christenen”:

“De Taliban bieden geld aan Afghanen om alle christenen die ze kennen aan te geven. En Afghanen zijn wanhopig, waardoor het veiligheidsrisico [voor] christenen nog groter wordt.”

Eritrea: Ergens in april de politie binnenviel bij een grote groep christenen, voornamelijk studenten, toen zij “bijeenkwamen om te zingen en videoclips op te nemen voor de sociale media”. Honderd en drie van hen, “voornamelijk studenten”, werden gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. Volgens het rapport van 24 april:

“Deze laatste arrestatie brengt het aantal christelijke gevangenen die voor onbepaalde tijd zonder proces worden vastgehouden in Eritrea op meer dan 500….. De Mai Serwa gevangenis [waar de christenen heen zijn gestuurd] is berucht vanwege de zware omstandigheden en de mishandeling van gevangenen, van wie velen politieke gevangenen zijn. Volgens de Verenigde Naties, Amnesty International en Human Rights Watch heeft Mai Serwa een reputatie van overbevolking, waarbij gevangenen vaak voor langere tijd in kleine, krappe cellen worden vastgehouden. De gevangenis staat ook bekend om het gebruik van martelingen en andere vormen van mishandeling, waaronder afranselingen, uithongering en het onthouden van medische zorg. De Eritrese regering houdt mensen vast zonder aanklacht of proces en heeft velen jarenlang vastgehouden zonder toegang tot wettelijke vertegenwoordiging of een behoorlijke rechtsgang.”

Eritrea is voor ongeveer de helft moslim en de helft christen, en volgens Open Doors is een van de belangrijkste bronnen van vervolging “islamitische onderdrukking”.

De islamitische slachting van christenen

Democratische Republiek Congo: Volgens een rapport van 28 april hebben de Allied Democratic Forces (ADF, een islamitische terreurgroep die banden heeft met ISIS) in de loop van tien dagen meer dan 80 christenen afgeslacht en “heeft gezworen meer christenen te doden om Allah te behagen”. In een verklaring zei de vicaris van Babwisi Parish, waar “tientallen christenen zijn gedood”:

“April is een maand van bloedvergieten geworden [wat] ironisch is voor de verwachting van vrede na de viering van de dood en de opstanding van Christus Jezus. Van de 7e tot de 18e waren de moorden op christenen talrijk…. [In één nacht van onpeilbare gruwel … werden mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht als kippen… We verloren [ook] een van onze evangelisten samen met zijn vrouw. Zijn naam is Emmanuel Kambale. De parochie is verwoest. Bovendien werden meer dan 30 mensen ontvoerd en hun verblijfplaats is onbekend.”

Nigeria: De pure genocide op christenen, zoals het door verschillende internationale waarnemers is gekarakteriseerd, heeft een nieuw niveau bereikt, volgens een rapport van 10 april, waarin wordt vastgesteld dat sinds 2009 52.250 christenen in Nigeria “zijn afgeslacht of doodgehakt”. In de eerste 100 dagen van dit jaar werden “niet minder dan 1.041 weerloze christenen” afgeslacht “door Nigeriaanse jihadisten … [van] 1 januari tot 10 april 2023.” Voor een diepgaande analyse van de situatie – en hoe zowel de Nigeriaanse als de Amerikaanse regering eraan bijdragen – klik hier.

Oeganda: Op 8 april ’s avonds laat hebben moslims een andere christelijke evangelist “doodgestoken” omdat hij moslims tot Christus had gebracht. Herbert, een ingenieur van 42, was op weg naar huis van zijn werk. Volgens een plaatselijke pastoor:

“Herbert was zeer effectief in evangelisatie activiteiten… Zijn daden van ondersteuning en hulp aan predikers werden in moslimkringen gezien als een misleiding van veel moslims die de islam verlieten en zich bij het christendom aansloten, vooral jonge mannen en vrouwen.”

Een getuige die bij de dominee was, beschreef wat hij zag in de nacht van de moord:

“Ik deed de volle lichten van mijn auto aan en zag ongeveer vijf mannen langs de kant van de weg, gekleed in islamitische capes en tunieken, een man slaan die luid alarm sloeg en om hulp vroeg, maar ik vreesde voor mijn leven omdat een van de aanvallers hem toeschreeuwde over het beschadigen van de islamitische religie.”

De ooggetuige rende weg. De volgende ochtend, 9 april, leidden hij en de pastoor (beiden om veiligheidsredenen niet bij naam genoemd) de politie naar dezelfde locatie. Daar vonden ze Herberts lichaam, “liggend in een plas bloed met diepe snijwonden op zijn hoofd, rug en handen.”

Spanje: Officiële inlichtingenrapporten over twee afzonderlijke terroristische aanslagen die plaatsvonden op 25 januari 2023, toen een moslimman uit Marokko een priester verwondde en een christelijke koster afslachtte in Algeciras, werden in april vrijgegeven en werpen meer licht op de aard van de misdaad. Het bevat de getuigenis van pater Antonio Rodríguez Lucena, die gewond raakte bij de aanval. Hij zei dat er geen provocatie was voor de aanval: “Niemand deed iets dat hem kon hinderen.” De priester zei ook dat de moslim een parochiaan had verteld dat “het christelijk geloof negatief is en moet worden geëlimineerd,” voordat hij “heftig” verklaarde dat “de enige religie die gevolgd moet worden de islamitische religie is.”

Uit rapporten blijkt verder dat “de aanvaller een bijbel pakte die daar lag en ermee op de stoelen begon te slaan”, en dat, voorafgaand aan de aanval op de priester, “de gelovigen die de mis bijwoonden hem in het Arabisch hoorden schreeuwen”, voordat hij de kerk binnenstormde, “met een groot kapmes in zijn hand” en “plotseling de priester aanviel, waarbij hij ernstige verwondingen opliep”. De moslim was in het zwart gekleed, en het wapen dat hij gebruikte werd beschreven als “een groot blauw kapmes” of als “een soort katana,” een gebogen Japans zwaard.

Na deze eerste aanval ging de moslim naar een andere nabijgelegen kerk, waar hij Diego Valencia, een koster, afslachtte. Volgens ooggetuigen probeerde de christen na een paar zwaaien met zijn mes te vluchten, maar hij werd achtervolgd en neergeslagen door de moslim, die vervolgens “de katana met beide handen vastpakte” en “zijn blik naar de hemel richtte en een paar woorden in het Arabisch riep, waaronder ‘Allah’, en hem een laatste fatale slag toediende”.

Pakistan: Op 1 april hebben moslims een christelijke man doodgeschoten. Kashif Maseeh was op weg van zijn werk naar huis toen een groep motorrijders “het vuur opende en hem ter plekke doodde.” Volgens het rapport:

“Politiefunctionarissen zeggen dat de dodelijke aanval van zaterdag het tweede incident was waarbij minderheden als doelwit werden gedood in de afgelopen 24 uur….”. Een dag eerder werd in Peshawar een Sikh-winkelier op soortgelijke wijze neergeschoten. Er zijn geen verantwoordelijkheidsclaims voor de aanvallen ingediend.”

Nadat hij de moorden had beschreven als daden “van onverlaten om de harmonie tussen de religies te verstoren”, “drong een plaatselijke ambtenaar er bij hen [de politie] op aan om de bescherming van minderheidsgemeenschappen in de provincie te waarborgen….”.

Moslim aanvallen op Christelijke Vrijheid: Afvalligen, godslasteraars en evangelisten

Libië: Volgens een verslag van 18 april:

“Vorige week lanceerde het Libische binnenlandse veiligheidsagentschap een campagne in de stad Tripoli om Libische burgers en buitenlanders te arresteren die werden beschuldigd van afvalligheid van de islam en het prediken van het christendom. Het veiligheidsagentschap heeft het aantal gearresteerden niet genoemd en heeft hun namen niet gepubliceerd. Het agentschap heeft een video vrijgegeven van zes Libiërs – waaronder een meisje – alsmede van een Pakistaan en twee Amerikanen met geblokte gezichten waarin zij de beschuldigingen bekennen.”

De twee Amerikanen werkten op een internationale school in Tripoli die gespecialiseerd is in het onderwijzen van de Engelse taal. Het binnenlandse veiligheidsagentschap van Libië beschuldigde de twee Amerikanen, en de vrouw van een van hen, ervan “de school in het geheim om te vormen tot een centrum voor het prediken van de christelijke godsdienst” en “Libiërs op verschillende manieren te verleiden” om af te wijken van de islam. In zijn officiële persbericht verklaarde het agentschap:

“Men is erop gebrand om verdachte activiteiten en oproepen die de islamitische identiteit van onze samenleving bedreigen, met inbegrip van het misdrijf van afvalligheid en het ertoe aanzetten…. Het aanvallen van onze ware religie [door, in dit geval, te spreken over het christendom] is niet anders dan daden van extremisme en terrorisme…”.

De christelijke bevolking van Libië wordt geschat op 0,5% van de overigens islamitische bevolking van het land. In het jaar tussen oktober 2021 en september 2022, zegt het rapport dat:

“200 christenen werden onderworpen aan fysiek en psychologisch geweld … 19 christenen werden ontvoerd en nog eens 15 werden gearresteerd. Acht christelijke installaties, waaronder kerken, werden rechtstreeks of in hun omgeving aangevallen…. De politieke islam vervangt de wetten of interpreteert ze anders, zodat ze de beoefening van andere godsdiensten beperken. Hij werkt ook aan de verandering van de cultuur van de samenleving – waardoor deze onder grote druk komt te staan – zodat deze radicaler en extremer wordt, niet alleen tegenover andere godsdiensten maar ook tegenover andere islamitische sekten.”

Pakistan: Op 23 april werd een christelijke man, die zich eerder tot de islam had bekeerd om met een moslimvrouw te trouwen, in het openbaar geslagen en beledigd, nadat bekend werd dat hij nog steeds christen was. In een videoclip van het incident is te horen hoe “een boze moslimman genaamd Mohammed” scheldwoorden roept en een knielende christelijke man slaat die met zijn handen op zijn rug is gebonden. Het rapport van 27 april voegt daaraan toe:

“Bekering tot de Islam is geen misdaad in Pakistan, maar de plaatselijke autoriteiten hebben geen enkele actie ondernomen tegen de mannen die de christen vastbonden en publiekelijk sloegen. Een grote menigte moslims keek onverschrokken toe hoe de dader van het pak slaag de christen [meerdere malen] met een chapple (sandaal) zo krachtig mogelijk op zijn rug sloeg.”

Volgens een insider:

“Sikander William (25 jaar) liep drie maanden geleden weg … met een moslimvrouw die ook 25 jaar was. Om te trouwen bekeerde hij zich ogenschijnlijk tot de islam; een maand later keerde hij terug naar huis. Op een gegeven moment erkende hij openlijk dat hij nog steeds christen was en de plaatselijke moslims kwamen erachter. Op 23 april overvielen een aantal moslims hem terwijl hij op zijn weg naar huis liep. Een man genaamd Muhammed Ismail coördineerde de aanval, zag erop toe dat Sikander werd vastgebonden en begon hem fysiek en verbaal te mishandelen.”

Voor het indienen van aanklachten tegen de daders, de familie van William wordt ernstig bedreigd door de hele plaatselijke moslimgemeenschap en de politie heeft weinig belangstelling voor de ontwikkeling van hun zaak, ondanks sterke bewijzen.

In een ander incident arresteerde de politie twee analfabete schoonmakers – een christelijke weduwe en een moslim tuinman – op beschuldiging van het opzettelijk verbranden van bladzijden uit de Koran en het plegen van “godslastering”. Volgens advocaat Javed Sahotra maakten de twee werknemers, Mussarat Bibi, 46, en Muhammad Sarmad, de opslagruimte van een meisjesschool schoon:

“Beide werknemers moesten de opslagruimte schoonmaken die vol lag met papier en andere afgedankte spullen. Zij zouden het oud papier en ander afval in een hoek van de school hebben verzameld en in brand hebben gestoken. Sommige leerlingen merkten later op dat de verbrande spullen ook heilige bladzijden bevatten.”

De school stelde een onderzoek in en stelde vast dat de twee medewerkers de Koranpagina’s niet opzettelijk hadden verbrand (volgens de Pakistaanse wetgeving inzake godslastering moet opzet worden bewezen). Niettemin protesteerden verschillende leraren en leerlingen, en op 19 april:

een plaatselijke moslim genaamd Kashif Nadeem belde een politiehulplijn en beschuldigde de christelijke vrouw van godslastering door het verbranden van koranpagina’s op de meisjesschool. Nadeem noemde alleen de christelijke vrouw, maar de politie ontdekte dat de tuinman ook betrokken was bij het in brand steken van de pagina’s.”

Advocaat Sahotra vervolgt:

“De aanklager verzamelde ook een menigte buiten de school en begon te protesteren tegen het incident. Hoewel het schoolhoofd en andere leraren de politie vertelden dat Mussarat en Sarmad de pagina’s niet opzettelijk hadden verbrand, omdat beiden analfabeet waren, arresteerde de politie hen om onrust bij de demonstranten te voorkomen.”

Beide werknemers werden naar de gevangenis gestuurd en aangeklaagd op grond van sectie 295-B van het Pakistaanse wetboek van strafrecht, waarin staat:

“Wie opzettelijk een exemplaar van de Koran of een uittreksel daarvan bezoedelt, beschadigt of ontheiligt of het gebruikt op een denigrerende manier of voor een onwettig doel, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf.”

Volgens de advocaat van de christelijke vrouw, Lazar Allah Rakha,

“Mussarat is onschuldig omdat ze niet wist dat het afvalmateriaal dat zij en de tuinman vernietigden heilige pagina’s…. bevatte. Het is jammer dat ondanks het feit dat beide werknemers analfabeet waren en de daad niet opzettelijk hadden gepleegd, de politie hen toch arresteerde en aanklaagde voor godslastering.”

Maleisië: Selangor, de dichtstbevolkte staat van het land met een moslimmeerderheid, “heeft een fatwa uitgevaardigd die moslims verbiedt kerken en andere niet-islamitische gebedshuizen te betreden.” Een verslag van 7 april voegt daaraan toe dat “de islam de staatsgodsdienst van Maleisië is. De grondwet staat ook enkele beperkingen toe op de proselitisatie van moslims.” Sommige moslims bekritiseerden de fatwa, onder meer omdat ze suggereerden dat het moslimgeloof zo zwak is dat het kan worden geschokt door het betreden van een kerk. In een op sociale media geplaatste video zei Syed Saddiq, een politicus:

“Hoe willen we dat onze kinderen in een harmonieuze samenleving leven als ze de religie en cultuur van hun eigen leeftijdsgenoten niet kunnen begrijpen? Wat is de noodzaak om moslims in Selangor af te schermen? Vertel me niet dat je geloof zou wankelen als je een kerk binnengaat. Iedere andere persoon met een ander geloof hier hoort vijf keer per dag de [islamitische] oproep tot het gebed [en hun geloof wankelt niet].”

Over deze ontwikkeling zei een woordvoerder van een partnerorganisatie van Open Doors in Maleisië,

“Het is alarmerend om de toename van dit soort incidenten te zien, waardoor de islamitische autoriteit steeds meer controle krijgt en de rechten van de minderheden worden ingeperkt.”

Zweden: Op 22 april verstoorden moslims een openbare christelijke bijeenkomst in Göteborg. Volgens het rapport omringde een “groep jongeren” de christelijke evangelisten en scandeerde herhaaldelijk “Allahu Akbar” – wat staat voor “Allah is de grootste”( Red.(ICNN: groter) en jihad betekent (video hier). Een van de predikers zei: “Ze hebben dit verschillende keren gedaan. Er is waarschijnlijk een verband tussen hun feestdag [Ramadan] en hun acties.” Volgens verschillende moslimgeestelijken is “de Ramadan een maand van de Jihad”, om de titel van een recent Arabisch artikel te citeren – een tijd om “zich voor te bereiden op martelaarschap en zelfopoffering”.

Moslimaanvallen op christelijke kerken

Pakistan: Op zondag 16 april bestormde een gewapende moslimmenigte een kerk en opende het vuur. De aanval op de Voice of Jesus Church in Khokhar town, Islamabad, vond plaats tijdens de avonddienst. De menigte, die naar verluidt uit ongeveer 40 mannen bestond, gooide ook stenen naar de kerk. Volgens het rapport:

“De buitenmuur van de kerk droeg drie kogelsporen, terwijl de poorten en ramen werden beschadigd. In het gebied staan negen kerken en de plaatselijke christenen zijn bang.

De voorganger van de kerk, Younas Masih, zei dat de aanval kwam nadat zijn zoon en broer opkwamen voor zijn jonge dochter, die werd gevolgd en lastiggevallen door een groep moslims. Het rapport voegt eraan toe dat“christelijke vrouwen in de buurt vaak worden lastiggevallen door groepen mannen als ze op weg zijn naar het gebed.” Over dit incident zei Shahzad Sohatra, voorzitter van de in Islamabad gevestigde Christian Awakening Movement Pakistan, het volgende:

“Onze kerk is ontheiligd. We zullen vechten voor de eer van onze dochters. De moraal van onze samenleving is ingestort. Ze geven niet om de gevoeligheden van andere religies. We worden zelfs tijdens [de islamitische heilige maand] Ramadan niet met rust gelaten.”

Oeganda: Op 7 april bombardeerden moslims een kerk tijdens de Goede Vrijdag avonddienst. De explosie beschadigde delen van het pinksterkerkgebouw en verschillende geparkeerde voertuigen. Een plaatselijke bewoner zei:

“Terwijl leden aan het bidden waren, was er een luide explosie van vuur die een deel van de voorste kerk met de benzine ontplofte terwijl de gelovigen een nachtelijke gebedsbijeenkomst hielden.”

De kerkbeveiliging slaagde erin een van de zes verdachten aan te houden en aan de politie over te dragen:

“De politie ondervroeg Bwambale, 28, die bekende dat hij in deze heilige maand Ramadan een jihad-activiteit uitvoerde voor jannah [het paradijs] als een manier om Allah te dienen en dat hij hem zal belonen in het paradijs.”

Indonesië: Op 1 apr. sloten lokale ambtenaren een kerkgebouw in de provincie West-Java af en verzegelden het, twee weken nadat een moslimmenigte de kerk tijdens de eredienst was binnengevallen en had aangedrongen op ontbinding. Tijdens die confrontatie op 19 maart hadden de kerkleiders geweigerd in te gaan op de eis tot sluiting, maar nu de ambtenaren de kant van de moslimklagers hebben gekozen, heeft de kerk weinig keus. De ambtenaren voerden aan dat de kerk geen vergunning had gekregen – die volgens het rapport “bijna onmogelijk te krijgen zijn in [het door moslims beheerste] Indonesië” – maar volgens Krisdian Saragih, een vooraanstaand christen van de Ouderenraad, werd het gebouw gesloten zonder behoorlijke rechtsgang:

“Het was een trieste gebeurtenis voor ons, de hele gemeente, omdat het vlak voor de Paasweek plaatsvond. De kerksluiting is ook onrechtvaardig omdat ze plaatsvond zonder voorafgaande officiële kennisgeving aan ons als eigenaar van het gebouw. Het gebeurde in onze afwezigheid; er waren geen gemeenteleden of ouderlingen aanwezig….. De overheid moet ons vertellen aan welke eisen wij moeten voldoen; wij zijn natuurlijk bereid om met de plaatselijke bevolking rond onze kerk om te gaan. We willen deel uitmaken van de lokale gemeenschap. We willen echt weten wat ze van ons verwachten.”

Het rapport voegt eraan toe:

“De kerk had tot de verstoring van de kerkdienst op 19 maart nooit een conflict gehad met buurtbewoners…. De eisen voor het verkrijgen van toestemming voor het bouwen van gebedshuizen in Indonesië zijn zwaar en belemmeren de vestiging van dergelijke gebouwen voor christenen en andere religies, zeggen voorstanders van rechten. Het Indonesia’s Joint Ministerial Decree van 2006 (SKB) maakt het verkrijgen van vergunningen voor de meeste nieuwe kerken vrijwel onmogelijk. Zelfs wanneer kleine, nieuwe kerken kunnen voldoen aan de eis om 90 handtekeningen van gemeenteleden en 60 van huishoudens uit de omgeving van verschillende religies te verkrijgen, worden zij vaak geconfronteerd met vertragingen of het uitblijven van reacties van ambtenaren. Goed georganiseerde radicale moslims mobiliseren in het geheim mensen van buitenaf om leden van minderheidsgodsdiensten te intimideren en onder druk te zetten.”

Egypte: Op 13 april berichtte een Arabisch rapport over de moeilijkheden die de christenen van het land blijven ondervinden bij hun pogingen om veel van hun door de overheid gesloten kerken te heropenen, waaronder één die sinds 2002 al meer dan twee decennia verzegeld is. De meeste van deze kerken zijn de enige in hun regio, wat betekent dat de plaatselijke christenen geen plaats hebben om te bidden, ook al is die ruim voorhanden. De christelijke leiders hebben de minister van Binnenlandse Zaken jarenlang formeel verzocht deze kerken te heropenen, maar tevergeefs. Het rapport besluit met de volgende woorden:

“Kopten hopen dat er een doorbraak komt met betrekking tot deze kerken die al jaren gesloten zijn, en dat er een einde komt aan hun lijden, zodat zij hun recht kunnen uitoefenen op religieuze ceremonies [erediensten, doopsels, huwelijken, begrafenissen, enz.”

De reden waarom al deze kerken worden gesloten – “veiligheidsredenen” – is een verwijzing naar een bekend patroon: telkens als lokale moslims geen kerk in hun buurt willen – wat ze laten zien door rellen en gewelddaden – reageren de autoriteiten, niet door de relschoppers te straffen en het bestaansrecht van de kerk te verdedigen, maar door de kerk te sluiten met het argument dat ze een “veiligheidsrisico” vormt.

In december 2022 bijvoorbeeld als moslims een kerk en haar gelovigen aanvielen nadat de autoriteiten hen toestemming hadden gegeven om het dak van de kerk te repareren, dat was ingestort en waarbij verschillende gelovigen gewond waren geraakt. De volgende dag reageerde de moslimgouverneur op het geweld door de vergunning voor het repareren van het afbrokkelende dak van de kerk in te trekken, waardoor de christenen de kerstmis in de regen moesten houden.

Los daarvan werd op 29 april de Mariakerk in Assyut door vlammen verwoest. Volgens een officiële verklaring:

“De brand ontstond rond 4 uur ’s nachts en heeft de kerk en haar aanhorigheden, die van hout zijn gebouwd, volledig in de as gelegd.”

Voordat er professioneel onderzoek of forensisch onderzoek was verricht, werd de brand onmiddellijk en officieel toegeschreven aan een lekkende gasfles. Als men echter bedenkt dat sinds de jaren zeventig in Egypte duizend koptische kerken opzettelijk zijn gebombardeerd of in brand gestoken, is het naïef om brandstichting volledig uit te sluiten. Bovendien zijn “toevallige” branden in kerken aan de orde van de dag. De meest dodelijke brand vond plaats in augustus 2022, toen ten minste 41 christenen – waaronder 18 kinderen – door de vlammen werden gedood. Minuten nadat de brand uitbrak, schreven ambtenaren de brand ook toe aan defecte draden. Zonder echt onderzoek werd brandstichting uitgesloten.

Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden geweest: in diezelfde maand (augustus 2022) zijn in totaal tien andere Koptische kerken “in brand gevlogen”. Het meest recent, op 19 februari 2023, brak er brand uit in een kerk in het gouvernement van Gizeh, die afbrandde. De schuld werd gegeven aan een kleine kaars die op een fotostatief was achtergelaten. Beelden van bewakingscamera’s tonen echter duidelijk aan dat “de kaars plotseling en op ongewone wijze ontbrandde.”

Zelfs als al deze branden echt per ongeluk zijn ontstaan, door lekkende gasflessen en defecte draden, dan nog zijn de regering van Egypte en haar discriminerende praktijken tegen het christendom grotendeels schuldig. Strenge beperkingen, gebaseerd op de sharia, hebben het voor christenen vrijwel onmogelijk gemaakt om kerken te bouwen en te repareren. Zoals zelfs de New York Times ooit meldde:

“De kopten klagen al lang dat zij het slachtoffer zijn van discriminatie op grond van hun godsdienst. Eén aspect van die discriminatie zijn de overheidsbeperkingen op de bouw, renovatie en reparatie van kerken in het grotendeels islamitische land. Door deze beperkingen zijn veel gebouwen in verval geraakt en brandgevaarlijk geworden.”

Raymond Ibrahim, auteur van ‘Defenders of the West, Sword and Scimitar, Crucified Again’, en ‘The Al Qaeda Reader’, is de onderscheiden Senior Shillman Medewerker van het Gatestone Institute en de Judith Rosen Friedman Medewerker van het Middle East Forum.