In een recente onthulling door de Saoedisch-Arabische  Asharq Al-Awsat, gevestigd in Londen, zijn details aan het licht gekomen over de communicatiemethoden die door Hamas-leiders in Gaza worden gebruikt. 

Bron i24News

De terroristische groepering heeft naar verluidt gebruik gemaakt van een geavanceerd grondcommunicatienetwerk, dat sinds 2009 is verfijnd met de integratie van door het buitenland gesmokkelde technologieën.

Bronnen dicht bij de leiding van Hamas onthulden dat de Al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van de groep, aanvankelijk dit landcommunicatienetwerk ontwikkelden, dat zich in de loop der jaren verder heeft ontwikkeld. 

Ondergrondse telefooncentrales, verbonden met verouderde landtelefoonlijnen, vormen de ruggengraat van dit heimelijke systeem. Ondanks dat Israël al jaren weet dat het bestaat, zijn pogingen om het netwerk te hacken of te ontmantelen met veel weerbaarheid beantwoord.

Het netwerk was operationeel sinds het begin van het conflict en speelde een cruciale rol in de discussies over de wapenstilstand met Israël in november en de onderhandelingen over de vrijlating van gegijzelden. 

Speciaal aangewezen personen, verbonden met Hamas-leiders in het buitenland, gebruikten gecodeerde software om cruciale beslissingen afkomstig uit Gaza door te geven.

Naarmate het conflict echter heviger werd en de IDF Gaza binnendrong, waren de Hamas-leiders naar verluidt gedwongen hun toevlucht te nemen tot primitievere communicatiemethoden. 

Deze omvatten de uitwisseling van handgeschreven berichten op papier, overgebracht door Hamas-leden en assistenten binnen de regio.