Foto: Zoeklicht Magazine No.6, juni 2023

Uit een artikel van het Zoeklicht no.6, juni 2023, waarvoor dank

Greta Thunberg kreeg voor haar klimaatactivisme veel waardering. In 2019 noemde Time Magazine haar ‘Persoon van het jaar’ en won ze de Kindervredesprijs. Ze werd zelfs genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. “Door Greta als eredoctor te kiezen, drukken we onze wens uit om net zo moedig en impactvol te zijn als zij”, stelt professor Nissinen. Een spijbelaar zonder wetenschappelijke prestaties wordt een academische grootheid. Het zegt misschien meer over de staat van de wetenschap. Maar hoe we er ook over denken, Greta is succesvol in haar aardse strijd. Bezorgde mensen zien haar als boegbeeld; een roepende in de woestijn om de aarde leefbaar te houden.

Een opvallend detail: Greta ontvangt haar eredoctoraat in de Theologie.(2) Historicus Bouwman fronst er zijn wenkbrauwen bij. “Schuld, boete, het einde der tijden, verkettering van ongelovigen en nu dus ook een theologisch eredoctoraat voor de ‘heilige maagd’. Voor wie nog twijfelde of groen een godsdienst is.” De voormalige !eiders van de Duitse evangelische kerk en de anglicaanse Kerk van Engeland vergeleken Greta met Jeremia. De katholieke bisschop Koch noemde haar een moderne profeet.

DE OPKOMSTVAN KLIMAATRELIGIE

Dat Greta geen christelijke theologe is, wil niet zeggen dat ze niet religieus is. De klimaatapostel is aanhanger van een radicale religie die naadloos aansluit bij de huidige tijdgeest. Velen hebben God verlaten en zoeken een surrogaatgeloof om de leegte te vullen. De klimaatreligie geeft mensen het gevoel om voor iets groters te leven, dan het eigen kleine ego-eilandje. Opkomen voor de planeet, voor moeder aarde! Of vooruit ,je mag het ook ‘schepping’ noemen.

Zo werd groen voor sommigen een geloof. Daarvan getuigt niet alleen Greta’s benoeming tot toptheoloog. Wereldwijd zien we religieuze trekjes rond klimaat en groen. Na de ontkerkelijking worden mensen nu fanatieke aanhangers van klimaatwetenschap. Bereidwillig offert men aan de groene afgod. En iedereen moet dat doen. De heidenen vereren weer natuurgoden, hun gouden kalf is groen. We moeten ons bekeren want opnieuw bedreigen minuscule vijanden de planeet. Stikstof slaat (ons) neer, CO2 vliegt ons aan.

Klimaatwetenschap krijgt een onaantastbare, bijna heilige status. De ‘ongemakkelijke waarheid’ is dat we allemaal klimaatzondaren zijn. Reguliere media blazen dagelijks de trompet en hebben het hoog op de agenda gezet. Telkens is er podium voor de profeten en volgelingen van Extinction Rebellion en gelijkgestemden. Bewogen mensen stappen strijdend voor klimaatrechtvaardigheid, zelfopofferingsbereid, uit hun comfortzone. En gaan op de A12 in de weg liggen. Een enkeling lijmt zich vast aan een doek van Vermeer. Of gaat met tomatensoep tegen een Van Gogh tekeer. De media smullen. Van Klokhuis tot het weerbericht herhaalt men de boodschap dat we moeten veranderen. Alles wat in de wereld mis is, komt door de klimaatcrisis. Nog slechts 1,5 graad en het is te laat.We kunnen de planeet misschien nog redden, als we ons allemaal bekeren en de uitstoot minimaliseren.

Sommigen gaan ver in hun kruistocht voor een kleinere ecologische voetafdruk: de ‘birthstrikers’ (geboorte-stakers). Elk kind dat minder geboren wordt, scheelt namelijk 58,6 ton CO2 per jaar. Voor zo’n ‘besparing’ moet je 24 auto’s een jaar stilzetten. Of moeten 73 mensen vegetariër worden.

Wie niet meedoet wordt genegeerd of verketterd. Onwelgevallige berichten verdwijnen (net als klimaat profetieën die niet uitkwamen(3)) van internet. Een oud NOS-directeur kan zijn bedenkingen alleen nog daarbuiten uiten, want het bevalt de hoofdredactie niet. Na de ‘wappies’ snoert men nu ‘klimaatontkenners’ de mond.Dat gebeurt ook als je niet zozeer twijfelt aan klimaatverandering, maar wel aan de menselijke bijdrage, draconisch klimaatbeleid of de maakbaarheid.

Hier geldt kennelijk geen scheiding tussen media, (klimaat)kerk en staat. Eensgezind, ook buiten hun primaire taakomschrijving, prediken overheden,banken, toezichthouders en multinationals de klimaat boodschap. Wie een dreiging ziet in die eensgezindheid, kan vanwege ‘anti-institutioneel extremisme’ door de AIVD als dreiging worden aangemerkt.

DE KLIMAATKERK

De klimaatafgod is een toornig type en onder klimaatgelovigen heersen angst en wanhoop. Dat leidt zelfs tot klimaat-epressies. Het Humanistisch Verbond heeft gespreksgroepen (klimaat-vrijplaatsen) opgericht voor mensen met een klimaatburn-out of klimaatdepressie.

Dan zou je denken dat christenen een geweldige kans biedt om het hoopvolle Evangelie van Christus te brengen. Hij immers is de Verlosser van de zondige mens en van een schepping die zucht (Romeinen 8). Maar wat schetst de verbazing: juist veel kerken verwachten Hem niet meer,en ze verwachten het niet van Hem.

Groen geloven is hip! Christenen voelen zich geroepen om zelf de opwarming van de aarde te voorkomen. ‘Als goede rentmeesters behoren wij de planeet te hoeden en Gods Koninkrijk te bouwen,’ menen sommigen. Het is inderdaad belangrijk (en prachtig) om oog te hebben voor Gods oorspronkelijke plan met de mens en Zijn gehele schepping (Genesis 1:26; 2:5,9,15). Om ervoor te zorgen en ervan te genieten. En hoe mooi zal dit straks zijn, met de herstelde wereld die nog in het verschiet ligt! Maar wanneer wij de zondeval negeren en zelf denken deze schepping te kunnen herstellen, dan liggen hoogmoed en zelfrechtvaardiging op de loer. Hoe goedbedoeld ook, wij kunnen de redder niet zijn. Waar dit wel wordt geleerd, worden kerken bekeerd en wordt het christendom geherdefinieerd. Dan verkondigt men een ander (Kingdom Now) eco-evangelie van duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid(4).

GEMATIGD GELUID

Verschillende christelijke organisaties werken met kerken samen aan duurzaamheid en vergroening(5). Dat kunnen mooie initiatieven zijn! Weinig mensen zullen een goede omgang met de schepping afwijzen. Als de wereld morgen ten onder ging, zou Luther vandaag nog een appelboom planten. Maar het wordt glad ijs als bijvoorbeeld het planten van die boom de kern van de prediking wordt. En wat zien we? ‘Groene Kerken’ organiseert samen met het Nederlands Dagblad ‘een heuse preekwedstrijd voor theologen  en niet-theologen over een thema rond klimaat en duurzaamheid’. Een eredienst voor de schepping? Gaan we ‘het schepsel vereren en dienen boven de Schepper’?! (Romeinen 7:25, Mattheus 4:10}.

Problematisch is het als niet Christus, maar het groene geloof wordt gepredikt.

 • Er bestaan al: ‘een groene dominee, groene patriarch, groene paus en groene liturgieën voor klacht, verdriet en rouw’.

 • Men pleit voor klimaatbekering. In de erkenning van klimaatzonde vindt men heling, bevrijding en rust.

 • Er is een ‘wake voor de schepping’, en

 • groene theologie pleit voor een ‘heruitvinding van het christendom’.

EXTREEM GROEN 

Prominente christenen zetten zich in voor Extinction Rebellion (XR} of de christelijke evenknie Christian Climate Action (CCA}. Soms gaan christenactivisten in predikantentoga naar een demonstratie of blokkade. Om als blokkeerchristen te ‘rebelleren voor het !even’.

XR en CCA accepteren geen half werk of ‘goedkope genade’ Climate Justice now! Men voelt ‘veel kameraadschap in de klimaatbeweging’. Dat geloof ik graag. Maar als je meer kameraadschap(6) ervaart met XR dan met medechristenen, dreig je dan niet op de weg (Bijvoorbeeld de A12 der zondaars te gaan staan? Of er te zitten, in een kring der spotters.

Bewust de wet overtreden en in de gevangenis belanden doet u fronsen? lk citeer een predikante die zich voor beide organisaties inzet:”Vanuit mijn ambt vind ik niet dat ik stil kan blijven. Arrestatie is soms ook het doel. Dan is het balen als je niet wordt  gearresteerd omdat dat nou eenmaal de media haalt. Voor mij is de A12 blokkeren een vorm van liefde naar God. Op geen andere plek voe! ik mij zo dicht bij God als na een arrestatie.” Om hieraan toe te voegen: “Paulus kwam toch ook in de gevangenis?”

Ja, maar niet met een klimaatboodschap als blokkeerchristen! In Handelingen (25:8) bepleit hij zelfs het tegenovergestelde. Al leefde Paulus in een Romeinse wereld vol onrecht, de kern van zijn prediking was Christus (1 Korinthe 15:3-4). Paulus belandde in de gevangenis omdat hij over Jezus sprak! Het verkondigen van een half-Bijbelse boodschap  voor een vooringenomen (klimaat)doel is dwaalleer. Over dwaalleer is Paulus buitengewoon scherp.

‘Als we de Bijbel serieus nemen, zouden we vooraan in de rij staan om klimaatactie af te dwingen!’, stelt klimaatwetenschapper Hayhoe.'(7) Nee hoor: Als mensen vandaag sterven, hebben ze nu het Evangelie nodig! En als je een groen hart hebt en (klimaat)wan­hopige mensen kunt bereiken, verkondig hen bovenal het bevrijdende Evangelie van Christus.

SLOTSOM 

De gemeente is niet op aarde om duurzaamheid te promoten. Nergens in de Bijbel staat dat wij Gods koninkrijk moeten bouwen of de aarde kunnen redden.(8) Wat staat er weJ? Heb de wereld (Gr.’Kosmos’) niet lief en ook niet wat in de wereld is (1 Johannes 2:15a). We !even op de aarde, maar zijn niet van de aarde (Johannes 15:19; Hebreeën 11:13}.

Heel de schepping zucht. Velen putten de aarde uit om de mammon te dienen. Maar God Zelf is Rechter over allen en Hem ontgaat niets. Wat is uw verantwoordelijkheid? Strijd de goede strijd! Dien niet de mammon, noch de schepping. Bekeer u, als u dat nog niet gedaan hebt,tot de Heere Jezus Christus.  Dien en vereer de Schepper boven het schepsel. Getuig van Hem. de oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders. Verkondig hoop en wanhoop niet. De Heer komt terug!

Roy Kloet

Wilt u meer artikelen lezen, neem dan een abonnement op “Het Zoeklicht”

 1. Malena Ernman, vertegenwoordigde Zweden op hct Eurovisie songfestival (2009) en was milieuheld van het Zweedse Wereldnaruurfonds (2017).
 2. De studie van God, geloof, rituelen en religieuze geschriften
 3. Zo zou er in 2022 geen permanent ijs op de Noordpool ,ijn
 4. In 2022 presenteerden interreligieuze leiders de ‘Tien Geboden voor klimaatrechtvaardigheid.’
 5. Bijvoorbeeld Micha Nederland, A Rocha, GroeneKerken. Laudato Si’ alliantie, Missie Nederland en Tearfund
 6. Opvallende (communistische) woordkeuze
 7. Zie CCA’s website. Of: ‘Na ons geen zondvloed!’ Dat klopt, daarvan getuigt de (echte) regenboog
 8. Wij moeten het k6mende Koninkrijk van God verkondigen, niet bouwen