Hezbollah-strijders houden de vlaggen van de terreurgroep vast.
Hezbollah fighters holding the terror group’s flags. Credit: nsf2019/Shutterstock.

Nederlands + English

De door Iran gesteunde terreurgroep stuurde tussen de drie en acht gewapende soldaten naar Israëlisch grondgebied.

Door JNS

De Libanese terreurgroep Hezbollah is erin geslaagd om Israël te infiltreren en een terroristische buitenpost op te zetten in de afgelopen weken, meldde de publieke omroep ‘Kan’ op woensdag.

Volgens het rapport stuurde Hezbollah terroristen de grens over die twee tenten opzetten in de buurt van Har Dov. De positie, gelegen tegenover een Israëlische militaire basis, werd bemand door drie tot acht gewapende terroristen.

Naar verluidt besprak de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de inval vorige week tijdens een briefing voor de commissie buitenlandse zaken en defensie van de Knesset.

De Israel Defense Forces zei alleen dat “de zaak bekend was en werd aangepakt door de betrokken partijen”, naar verluidt UNIFIL, de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon.

UNIFIL werd in 1978 opgericht om de terugtrekking van Israël uit Libanon te bevestigen na een militaire inval. Na de oorlog tussen Hezbollah en Israël in 2006 werd het mandaat van UNIFIL uitgebreid om toezicht te houden op het staken van de vijandelijkheden.

De Israëlische autoriteiten hebben de strijdmacht er herhaaldelijk van beschuldigd Hezbollah, die grote delen van Libanon heeft gemilitariseerd in strijd met het internationaal recht, niet in toom te hebben gehouden.

Volgens resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad, die een einde maakte aan het conflict van 2006, is het de terreurgroep verboden om ook maar in de buurt van de grens op te treden.

In mei onthulde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de door Iran gesteunde groep het afgelopen jaar niet minder dan 27 militaire posten had gebouwd langs de Blauwe Lijn, de scheidslijn tussen Israël en Libanon.

De posten werden gebouwd onder het mom van Groen zonder Grenzen, een aan Hezbollah gelieerde organisatie die zich voordoet als een milieu-ngo.

Op 15 maart plaatste een vanuit Libanon geïnfiltreerde terrorist een bermbom in het noorden van Israël, waarbij een automobilist zwaar gewond raakte. Shareef ad-Din, 21, uit de Israëlische Arabische stad Salem, raakte gewond toen het explosief ontplofte achter een barrière langs de kant van de weg in de buurt van de Megiddo Junction, ongeveer 18 mijl ten zuidoosten van Haifa.

De IDF noemde niet wie volgens haar de terrorist gestuurd heeft, maar sloot Hezbollah niet uit.

 

 

*************************************

ENGLISH

Lebanese terror group Hezbollah managed to infiltrate Israel and set up a terrorist outpost in the past few weeks, the Kan public broadcaster reported on Wednesday.

By JNS

According to the report, Hezbollah dispatched terrorists across the border who set up two tents near Har Dov. The position, located across from an Israeli military base, was manned by three to eight armed terrorists.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly discussed the incursion during a briefing last week to the Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee.

The Israel Defense Forces said only that “the matter was known and being addressed by relevant parties,” reportedly UNIFIL, the U.N.’s peacekeeping force in southern Lebanon.

UNIFIL was established in 1978 to confirm Israel’s withdrawal from Lebanon following a military incursion. After the 2006 war between Hezbollah and Israel, UNIFIL’s mandate was expanded to monitor the cessation of hostilities.

Israeli authorities have repeatedly accused the force of failing to contain Hezbollah, which has militarized huge swaths of Lebanon in contravention of international law.

According to U.N. Security Council Resolution 1701, which ended the 2006 conflict, the terrorist group is forbidden from operating anywhere near the frontier.

In May, Israel’s Foreign Ministry revealed that the Iranian-backed group had over the past year constructed no fewer than 27 military posts along the Blue Line, the demarcation separating Israel and Lebanon.

The posts were built under the guise of Green without Borders, a Hezbollah-affiliated organization that poses as an environmental NGO.

On March 15, a terrorist who infiltrated from Lebanon planted a roadside bomb in northern Israel that severely wounded a motorist. Shareef ad-Din, 21, from the Israeli Arab town of Salem, was wounded when the explosive device detonated behind a barrier by the side of the road near the Megiddo Junction, some 18 miles southeast of Haifa.

The IDF did not name who it believes dispatched the terrorist, but did not rule out Hezbollah.