NEDERLANDS + ENGLISH
Amfibische STAR is een hogesnelheid robot die over land kan kruipen en boven water kan zweven. De nieuwe Israëlische robot kan gebruikt worden voor Onderzoek & Redding, Landbouw, Onderhoud, Film en Entertainment.

ENGLISH
Amphibious STAR is a high speed robot capable of crawling over land and hovering over water. The new Israeli robot can be used for Search & Rescue, Agriculture, Maintenance, Filming and Entertainment