NEDERLANDS:
Het Hinnomdal in Jeruzalem schreeuwt nog steeds zijn verhalen over Leven, Dood, Hel en Verlossing uit. We besprekende drie dalen van Jeruzalem. Gods oorspronkelijke plan voor het Hinnomdal als grens tussen Juda en Benjamin, het gebruik ervan voor het offeren van kinderen aan de god Moloch, hoe het een synoniem werd voor de hel, het gebruik ervan om water uit Bethlehem over te brengen, en zijn bestemming vandaag en in de toekomst, en de les die het voor ons allen draagt. (43 min) In deel 1 introduceert Root Source Tours Jeruzalem aan u, niet als de stad van drie belangrijke heuvels, maar als de stad van drie belangrijke dalen. In deel 2 laten we je zien hoe God dit dal tot een dal heeft gemaakt waarin het leven stroomde, zoals het is ontworpen om de grens tussen de stam van Juda, Benjamin en Jeruzalem vast te leggen. In deel 3 vertellen we het huiveringwekkende maar ware verhaal, dat er kinderen werden geofferd (door het vuur) aan de god Moloch, waardoor het een dal van de dood werd. We onderzoeken ook Gods antwoord in een bijna onbegrijpelijke uitspraak over deze plaats. In deel 4 beschrijven we hoe de naam van het dal werd gebruikt als aanduiding voor de hel, Gehenna in het Grieks en Gehinnom in het Hebreeuws. In deel 5 vertellen we het weinig bekende verhaal van zuiver water, dat meer dan 2000 jaar geleden voortdurend via het Hinnomdal van Bethlehem naar de tempel stroomde. In het afsluitende deel 6 vertellen we een verhaal van vandaag, Gods beloften voor de toekomst van dit dal in Jeremia 31 en 32, en waarom we niets weten over de persoon naar wie dit dal is genoemd. Bron: Root Source Tours
_____________________________________________

ENGLISH:
The Hinnom valley in Jerusalem still shouts out its stories of Life, Death, Hell and Redemption. We cover the three valleys of Jerusalem, God’s original plan for this valley as a border between Judah and Benjamin, its use for child sacrifice to the god Moloch, how it became to be synonymous with Hell, its use to convey water from Bethlehem and its destiny today and in the future, as well as the lesson it carries for us all. (43:00) In part 1, Root Source tours introduces Jerusalem to you, not as the city of three key hills, but as the city of three key valleys. In part 2, we show you how God established this valley to be one in which life flowed, as it was designed establish the border between the tribe of Judah, Benjamin and Jerusalem. In part 3, we tell the chilling tale of truth where children were sacrificed (passed thru the fire) to the god Moloch in what became the valley of death. We also explore God’s response in an almost incomprehensible statement about this place. In part 4, we describe how the valley came to be used as the Greek and Hebrew word for hell: Gehenna and Gehinnom respectively. In part 5, we tell the little known story of pure water that flowed consistently across the Hinnom Valley more than 2000 years ago, from Bethlehem to the Temple. In our concluding part 6, we tell a story of today, God’s promises for the future of this valley in Jeremiah 31 and 32, and why we know nothing about the person for whom this valley is named. Credits: Root Source Tours